Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

środa, 26 stycznia 2011

42 Mistrzostwa Polski

Baranowski,Tadeusz (2230) - Ziemacki,Janusz (2281)
XLII MP, 15.01.1999


fot:Janusz ZiemackiD47: Obrona półsłowiańska: system Merana
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 e6 4.c4 c6 5.Gd3 Sbd7 6.0-0 Ge7 7.Sc3 0-0 8.He2 dxc4 9.Gxc4 b5 10.Gd3 b4 11.Se4 c5 12.Sxf6+ Sxf6 13.dxc5 Gb7 14.e4 Sd7 15.c6 Gxc6 16.Ge3 Gb7 17.Wfc1 DIAGRAM17...Ha5 ostatni ruch z książki [17...a6!? 18.a3 (18.Gd4 Hb8 19.g3 Hd6 20.Wc2 Wfc8 21.Wac1 Wxc2 22.Wxc2 Wc8 23.Wxc8+ Gxc8 24.e5 Hc6 25.Hc2 Hxc2 26.Gxc2 Gb7 27.Sd2 Lukacs,P - Neckar,L Moskva 1977) 18...a5 19.a4+/= Gd6 20.Sd2?! (20.h3!? Se5 21.Sxe5 Gxe5 22.Gc5 Gd6 23.He3+/= ) 20...Se5 21.Gb5 Hh4 22.g3 Hh3 23.f4 Sg4 24.Gb6 Wfc8 25.Sc4 Gf8 26.Sxa5 Gxe4 27.Hxe4 Kacheishvili,G - Vallejo Pons,F Leon 2001;
  17...Gd6!? 18.h3 (18.Gd4 Hb8 19.a3 a5 20.axb4 (20.g3 Wd8 21.axb4 axb4 22.Wxa8 Hxa8 23.b3 Wc8 24.Wa1 Hb8 25.Gc4 Se5 26.Sxe5 Gxe5 27.Wd1 Savon,VA - Vaganian,RA Riga 1970) 20...axb4 21.Wxa8 Gxa8 22.b3 Se5 23.Sxe5 Gxe5 24.Gxe5 Hxe5 25.Hc2 Wd8 26.Wd1 g6 27.f3 Franke,CP - Bade,U corr 1975) 18...Se5 19.Sxe5 Gxe5 20.Gc5 Gd6 21.He3 Gxc5 22.Wxc5+/= Hb6 23.Wac1 Wfd8 24.Ge2 h6 25.Hf4 Hd6 26.Hxd6 Wxd6 27.Gf3 Kasimdzhanov,R - Akopian,V Erevan 2001;
  17...Hb8 18.g3 (18.Wc2 Gd6 19.Wac1 Se5 20.Sxe5 Gxe5 21.g3 We8 22.Gc5 a5 23.Gb5 Wc8 24.He3 h6 25.Ga4 Gf6 26.f4 e5 27.Wd1 Browne,WS - Polugaevsky,L Manila 1976; 18.Sd4 Gd6 (18...Sc5 19.Sc6 Gxc6 20.Gxc5 Gxc5 21.Wxc5 Hd6 22.Wac1 ; 18...Se5 19.Gb5 ) 19.Gb5 ; 18.Gb5 Sf6 (18...Se5 19.Sd4 ) 19.Sd4 ) 18...Wc8 (18...a6 ) 19.Gf4 (19.Wxc8+ Hxc8 20.Wc1 Hd8 ) 19...Wxc1+ (19...e5 20.Wxc8+ Gxc8 21.Ge3 Sc5 22.Gxc5 Gxc5 23.Gc4 ) 20.Wxc1 Hd8 21.Gc7 (21.Wc7 Sc5 ) 21...Hf8 22.Ga6 Hc8 (22...Gxa6 23.Hxa6 Sc5 24.Hc4 ) 23.Gf4 Sc5 24.Gxb7 (24.Gd3 Hd8 25.Gb1 Wc8 ) 24...Hxb7 25.Wc4 Wd8 (25...b3 26.axb3 (26.a3 Wd8 ) 26...Hxb3 27.Ge3 ) 26.b3 h6 (26...Sd3 27.Ge3 ) 27.Ge5 Pinter,J - Pelletier,Y FRAtt 1999 (27.Se5 ) ]

18.Sd4 [18.Gb5 Sf6 (18...Wfd8? 19.Sd4 a6 (19...Gxe4 20.Sb3+- ) 20.Gc6+/- ) 19.Sd4 (19.e5? Gxf3 20.gxf3 Sd5=/+ ) 19...Gxe4 (19...Sxe4 20.Gc6! (20.Sc6!? Hc7 21.Sxb4 Hd6 22.Sc6 Gf6 23.Wd1 Hc7 24.Wac1 Sc3 25.bxc3 Gxc6 26.c4 ) 20...Gxc6 21.Sxc6 Hc7 22.Hc4 Sd6 23.Hxb4 a5 24.Hf4 ) 20.Gc6 Gd6 (20...Wac8 21.Gxe4 Sxe4 ( 21...Wxc1+ 22.Gxc1 ) 22.Sc6 Hc7 23.Sxa7 ; 20...He5!? ) 21.Gxa8 Gxa8 (21...Wxa8 22.Hb5 (22.Sb5 Ge7 23.Gd4 Gf5 24.Wc7+/- ) 22...Hd8 23.Sc6 Hc7 (23...Hd7 24.Sxa7 ) 24.Sxa7 Gxh2+ 25.Kh1 He5 ) 22.Hb5+/= (22.Sb5 Gb8 (22...Ha6 ) 23.Gc5 We8 24.a3 a6 25.Sd4 Hc7-/+ ) 22...Hd8 23.Sc6 Gxc6 (23...Hc7 24.h3+/- ) 24.Wxc6 Sg4 25.g3 (25.Hg5?! Gxh2+ 26.Kh1 Hxg5 27.Gxg5 Ge5! ) 25...Sxe3 26.fxe3 Ge7 27.Wc2 Hd6 Piket,J - Gurevich,M bdl2000/01 2000; 18.Sd2 Se5 19.Sb3 - 18 Sd4 Se5 19 Sb3]

18...Wfc8 [18...Se5 19.Sb3 Hd8 20.Gb5 (20.Ga6 Gxa6 21.Hxa6 Sg4 22.Gf4 Gg5 23.Gxg5 Hxg5 24.Hd6 e5 25.h3 Sf6 26.Hxb4 Sh5 27.Hc3 Wab8 28.Hf3 Lautier,J - Gurevich,M FRAtt 2000) 20...a6 21.Wd1 Hb8 22.Ga4 Gc6 23.Gxc6 Sxc6 24.Wac1 Hb7 25.Gc5 Wfc8 26.e5 Gxc5 27.Sxc5 Hb5 28.Hxb5 Barus,C - Bertona,F Istanbul 2000]

19.Sb3 Hd8 [19...Wxc1+ 20.Wxc1 Hd8 21.f3+/= ] 20.Wd1 [20.Wxc8 Hxc8 21.f3 g5+/= ] 20...a6 konsoliduje b5 21.Wd2 [21.f3 h5+/= ] 21...Sf8 [21...Hc7 22.h3+/= ] 22.e5 [22.Wad1 Hc7+/= ] 22...He8 [22...Hc7 23.f4= ] 23.Sa5 Gd5 24.Sc4 [24.Gc4 Wd8+/= ] 24...Gc5 [24...Sd7 25.Gd4+/= ] 25.Gxc5 [25.b3 Sg6= ] 25...Wxc5= 26.Sd6 [26.b3 a5= ] 26...Hc6 27.Hg4 [27.He3 Sg6= ] 27...Wa7 [27...Sg6 28.Gxg6 (28.Hxb4?? zbicie tego piona wpędzi białe w kłopoty 28...Sxe5 29.Gxa6 Hxd6-+ ) 28...hxg6 29.b3= ] 28.Wad1 f6 [28...b3 29.a3= ] 29.b3 zabezpiecza c4 29...Wc7 [29...h6 30.h3= ] 30.f4 Wc1 31.He2 [31.Gc4 Hc5+ 32.Kh1 h5= ] 31...Hc3 [31...Hc5+ 32.Hf2= ]

32.Sc4 fxe5 33.fxe5 [33.Sxe5 Sd7= ] 33...a5 34.Wxc1 Hxc1+ 35.Wd1 białe grożą zdobyciem materiału: Wd1xc1 35...Hg5 [35...Hc3 36.Hf2= ] 36.Wb1 [36.Hf2 Wf7 37.Hd2 Hxd2 38.Wxd2 Gxc4 39.Gxc4 Wf5= ] 36...Sg6=/+ 37.Gxg6 hxg6 [lepsze 37...Hxg6 38.Wf1 h6=/+ ] 38.Sd6? "co skoczek to skoczek!" [38.Se3 Hxe5 39.We1 Ge4=/+ ] 38...Wc3 [38...Wc1+ 39.Wxc1 Hxc1+ 40.Kf2 Hf4+ 41.Kg1 Hd4+ 42.Kf1-+ ] 39.Wd1? [39.Wf1 We3 40.Hd2 Hxe5=/+ ] 39...We3 czarne grożą zdobyciem materiału: We3xe2 [lepsze 39...a4 i czarne mogły zdobyæ przewagę 40.bxa4 Wa3-+ ] 40.Hf2=/+ Wxe5 [40...Hxe5 41.Sf7 Hh5 42.Wxd5 Hxd5 43.Hxe3 Kxf7 44.h3=/+ ] 41.Wf1 Hg4 42.h3 białe grożą zdobyciem materiału: h3xg4 42...He2 43.Wc1 [43.Hf7+ Kh7 44.Wf2 Hd1+ 45.Kh2 Gc6=/+ ] 43...Kh7 bezpieczeństwo czarnego króla zostało zwiększone 44.Sc4 We4 [44...Gxc4 45.Wxc4 g5 46.Wd4=/+ ] 45.Sb6 [45.Sd6 We3=/+ ] 45...Hh5 46.We1 Hg5 47.Wxe4 Gxe4 DIAGRAM

48.Sc4 Gb1 49.He2 Hd5 50.Kf2 [50.Hb2 Gd3 51.Se5 Kg8=/+ ] 50...Hf5+ [50...Hd4+ 51.He3 Hh4+ 52.Ke2 Gxa2-/+ ] 51.Ke3 [51.Kg1 Gd3 52.He1 Hc5+ 53.Se3 Kg8=/+ ] 51...Kh6 [lepsze 51...e5!? 52.Hd2 a4-+ ] 52.Hd2=/+ g5 53.Ke2 Kh7 54.Ke3 [54.Se3 Hf4=/+ ] 54...e5-/+ 55.Hd1 Hf4+ [55...Kh6!?-/+ ] 56.Ke2=/+ Gg6 57.Hd5 [57.Hd2 Ge4 58.Se3 Gb1=/+ ] 57...Ge4-/+ 58.Hxa5 Gxg2 59.Hxe5 [59.Hxb4!? Gf3+ 60.Kd3 Ge4+ 61.Ke2 Hh2+ 62.Ke3=/+ ] 59...Gxh3 60.Hc5 [60.Ke1 Gf5 61.He3 Hxe3+ 62.Sxe3 Gb1-/+ ] 60...Gg4+ [lepsze 60...Gf1+!? 61.Ke1 Gd3-+ ] 61.Ke1-/+ He4+ [61...Gf3 62.Sd2 Hg3+ 63.Hf2 He5+ 64.Kf1-/+ ] 62.Se3 [62.Kf2-/+ ]

62...Hb1+ [lepsze 62...Hh1+!? 63.Kd2 Hh2+ 64.Kc1 Hf4-/+ ] 63.Kf2= Hxa2+ 64.Kg3 białe grożą zdobyciem materiału: Kg3xg4 64...Ge6 czarne grożą zdobyciem materiału: Ge6xb3 [64...Gd7 65.Hd5= ] 65.Hxg5 He2 66.Hh4+ Kg6 67.He4+ Kf7 68.Hf4+ Kg8 69.He4 białe grożą zdobyciem materiału: He4xe6 69...He1+ 70.Kg2 Hd2+ 71.Kg1 Kf7 [71...Hd6 72.Sc2= ] 72.Hf4+ Kg8 73.He4 He1+ [73...Hd6 74.Sc2= ]

74.Kg2 dwukrotne powtórzenie 74...Gf7 75.He7 [75.Hd4 Ge8= ] 75...He2+=/+ 76.Kg3 Hd3 77.Kf4 Hd2 78.Kg3 Hc3 czarne grożą zdobyciem materiału: Hc3xb3 79.Kf4 Hd4+ 80.Kg3 Kh7 [80...Hd2 81.Sg4=/+ ] 81.Hxf7 [81.Sf5 Hg1+ 82.Kf4 Hf1+ 83.Ke5 He2+ 84.Kf4 Hf2+ 85.Ke4 Hg2+ 86.Ke3 Gxb3 87.Hxb4 Hh3+ 88.Kf4 Hh2+ 89.Kg5 Hg2+ 90.Kf4 Ge6= ] 81...Hxe3+ 82.Kg4 He4+ 83.Kg5 He5+ 84.Kg4 Kh6 85.Hc4 białe grożą zdobyciem materiału: Hc4xb4 85...Hg5+ 86.Kf3 Hf6+ 87.Kg4 Hd6 88.Hc1+ Kg6 89.Hc2+ Kf7 ocena  1/2-1/2

Wizyty od 29.01.2019

Flag Counter

Obserwatorzy

Archiwum bloga