Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

niedziela, 8 maja 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Baranowski,Tadeusz (2295) POL - Fages,Jorge Juan (2203) ARG
SM-2010-0-00128, 28.09.2010

E58: Obrona Nimzo-indyjska: Rubinstein - główna linia z 7...Sc6 8. a3 Gxc3
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 0-0 5.Gd3 c5 6.Sf3 Sc6 7.0-0 d5 8.a3 Gxc3 9.bxc3 b6 10.cxd5 exd5 11.Se5 Gb7 12.Sxc6 [12.a4 Hc7 13.Sxc6 Gxc6= ] 12...Gxc6 13.f3 DIAGRAM

13...c4 Czarne zdobywa trochê przestrzeni [13...Hd7 14.Wb1 (14.Wa2 Wfe8 - 13 ...We8 14 Wa2 Hd7; 14.We1 Wfe8 - 13 ...We8 14 We1 Hd7) 14...cxd4 15.cxd4 Sh5 16.Wa1 Hd8 1/2-1/2 Gonzalez Garcia,J - Epishin,V Badalona 2005;
  13...We8 14.Gc2 (14.He1 cxd4 15.cxd4 Wc8 16.Hf2 Hd7 17.Wb1 Ga4 18.Gd2 He7 19.Wa1 Wc7 20.Wfe1 Hd7 21.Wab1 Wec8 22.Ga6 Wd8 23.Gd3 Mertanen,J - Kanko,I Kuopio 1995; 14.We1 Hd7 15.Gb2 (15.Wa2 - 14 Wa2 Hd7 15 We1) 15...We7 (15...Hb7 16.c4 dxc4 17.Gxc4 Wad8 18.Hc2 cxd4 19.Gxd4 Sd7 20.Hb2 Gd5 21.Gxd5 Hxd5 22.Gxg7 Se5 23.Gxe5 Kramer,H - Bergsma,KM Beverwijk 1955) 16.dxc5 bxc5 17.c4 Wae8 18.cxd5 Sxd5 19.Hc2 1-0 Litvinenko,N - Pacheco,M em 2002; 14.a4 Wc8 15.a5 bxa5 16.We1 c4 17.Gc2 Wb8 18.We2 He7 19.Wxa5 Hc7 20.Wa2 Wb5 21.He1 Wa5 22.Ga3 Hc8 23.Gb1 Vidalina,F - Luise,M em 2005; 14.Wa2 Hc8 (14...Hd7 15.We1 (15.a4 Wac8 (15...a5 16.We1 cxd4 17.cxd4 b5 18.axb5 Gxb5 19.Gb1 Gc4 20.Wa3 Hc6 21.Wc3 Hb7 22.Ga3 Wac8 23.Hc2 Bronstein,DI - Sliwa,B Goteborg 1955; 15...Wad8 16.We1 g6 17.a5 Gb5 18.axb6 axb6 19.Wb2 Gxd3 20.Hxd3 We6 21.Gd2 Wde8 22.Ha6 Hc7 23.Wa1 Stupica,J - Cvetkovic,S Novi Travnik 1969) 16.g4 g6 17.h4 We7 18.h5 Se8 19.a5 Gb5 20.axb6 axb6 21.hxg6 hxg6 22.Gxb5 Hxb5 23.Wh2 Danner,G - Damjanovic,M Stary Smokovec 1981; 15.Wb2 c4 16.Gb1 Hd6 17.We2 We7 18.He1 Wae8 19.Hh4 h6 20.Wfe1 Hd7 21.a4 Hd6 22.e4 dxe4 23.fxe4 Percze,J - Sobirey,M em 2002) 15...Gb5 (15...We7 16.a4 cxd4 17.cxd4 He8 18.Hb3 Wb8 19.Gd2 g6 20.Kf2 Hd7 21.Wc1 We6 22.Ha3 Se8 23.Gb4 Rabar,B - SliwaB Goteborg 1955; 15...Ga4 16.He2 Wac8 17.Wd2 We7 18.Hf2 Gb5 19.Gb1 Wce8 20.Wb2 cxd4 21.cxd4 Wc8 22.Hh4 Wc7 23.g4 Strangmueller,A - Hoffmann,M em 2001) 16.Gb1 Wad8 17.Wf2 cxd4 18.cxd4 Gc4 19.Gb2 Hc6 20.Gf5 a5 21.Hb1 g6 22.Gc2 We7 23.e4 Kryschilovskij,A - Zhukov,D St Petersburg 2007) 15.He1 Ga4 16.Hh4 cxd4 17.Hxd4 b5 18.We1 a6 19.Wb2 Hc7 20.Gd2 1/2-1/2 Martello,JA - Moreira,JA ws 2009) 14...Gb5 15.We1 Hc7 16.Wb1 Ga6 17.e4 dxe4 18.fxe4 cxd4 19.cxd4 Sd5 20.Gb2 Sc3 21.Gxc3 Hxc3 22.Wb3 Ha5 23.Wb4 Nowakowski,M - Wojcik,W ws 2010; 13...We8 14.h3= ]

14.Gc2 We8 15.a4 [15.He1 Hc8= ] 15...Wb8 [15...g6 16.g4= ] 16.He1 Wb7 17.Hh4 Wbe7 18.Wa2 h6 19.Gf5 Gd7 czarne grożą zdobyciem materiału: Gd7xf5 20.Gb1 We6 DIAGRAM propozycja remisu [20...Gc6 21.Kh1= ]

21.g4 [21.We1 Gc6+/= ] 21...He7 [21...Gc6 22.Hg3= ] 22.We1+/= Hd8 23.Wg2 Sh7 24.Hxd8 Wxd8 25.Gf5 We7 26.Ga3 białe grożą zdobyciem materiału: Ga3xe7 26...Wee8 27.Gc2 Sf8 28.Kf2 We6 29.h4 Gc8 [29...Gc6 30.Wgg1+/= ] 30.g5+/- białe zdobywają więcej przestrzeni 30...h5

31.Kg3 Gb7 [31...Gd7 32.Wf2+/= ] 32.e4 dxe4 [32...g6 33.Gb4+/= ] 33.fxe4 Wde8 34.Wge2 f5 [ lepsze 34...Sg6!?+/- ] 35.e5+- g6 36.Gd1 Kg7 [36...Wd8 37.Wb2+- ] 37.Wb2 Sd7 [37...Kf7 38.Wb4 Wd6 39.a5+- (39.exd6?! Wxe1 40.Wxc4 Ke8= ) ] 38.a5! osłona: b6 38...Gc6 [38...bxa5 39.Wxb7 osłona - związanie] 39.Gf3 Gxf3 [39...bxa5?? czarne nie będą w stanie przełknąć tego piona 40.Gxc6 Wxc6 41.Wb7+- ] 40.Kxf3 Kg8 [40...Kf7 41.Wb4 Kg8 42.Wxc4 bxa5 43.Wc7+- ]

41.Wa1 Sxe5+ [41...a6 desperacja 42.axb6 Sxb6+- ] 42.dxe5 Wxe5 43.axb6 axb6 44.Wxb6 We3+ 45.Kg2 W3e6 [45...We2+ bo niby co innego można by zrobić? 46.Kf1 W2e6+- ] 46.Gc5 Wxb6 47.Gxb6 We4 48.Kg3 Kf7 49.Gd4 Wg4+ 50.Kh3 We4 51.Wa4 We6 52.Wxc4 Ke7 53.Wb4 Kd7 54.Wb7+ Ke8 [54...Kc8 nie ratuje sytuacji 55.Wf7+- ] 55.Kg3 Kf8 56.Wg7  1-0  Tabela

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga