Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

sobota, 28 maja 2011

38 Mistrzostwa Polski

Baranowski,Tadeusz (2125) - Kanonowicz,Stanisław
XXXVIII MP, 01.12.1995

fot: Stanisław Kanonowicz
C88: Partia hiszpańska, zamknięta: systemy antyMarshalla
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 Ge7 6.We1 b5 7.Gb3 0-0 8.a4 Gb7 9.d3 d6 10.Gd2 We8 DIAGRAM

11.axb5 [11.Sc3 b4 12.Se2 a5 (12...Gf8 13.Sg3 g6 14.Gg5 h6 15.Gd2 He7 16.c3 a5 17.d4 bxc3 18.bxc3 Gg7 19.Wb1 Ga6 20.Hc1 Kh7 Grachev,B - Petrukhun,D St Petersburg 1997; 12...d5 13.exd5 Sxd5 14.a5 Gc5 15.Sg3 Sd4 16.Gc4 Hf6 17.Sg5 Ga7 18.S3e4 Hg6 19.c3 Sf5 20.cxb4 h6 Rogulj,B - Pavasovic,D Ljubljana 1992) 13.Sg3 h6 14.c3 bxc3 15.bxc3 Gf8 16.d4 Wb8 17.Hc2 Ga6 18.Wad1 Hc8 19.Ha2 Sd8 20.dxe5 dxe5 Grachev,B - Kharitonov,A St Petersburg 1997; 11.Sa3 b4+/= ]

11...axb5 12.Wxa8 [12.Sa3 b4 13.Sc4 Wxa1 14.Hxa1 Hd7+/= ] 12...Hxa8= 13.Sc3 białe grożą zdobyciem materiału: Sc3xb5 13...Ha6 [13...b4 14.Sd5 Sxd5 15.Gxd5= ( ‹15.exd5 Sa5 16.Gc4 Wb8-/+ ) ] 14.Ha1 Hb6 15.Ha2 Wa8? [>=15...Wf8!?+/- ] 16.Gxf7++- Kf8 17.Hb3 Sa5 18.He6 Gc8 [18...Sc6 19.Hf5 Gc8 20.Ge6 Gxe6 21.Hxe6+- ] 19.Ha2 Wa6 [19...b4 20.Sd5 Sxd5 21.Gxd5+- (21.Hxd5?! c6 22.Ha2 Wa6+/- ) ]

20.Ge3 Hb8 21.Sg5 Sc6 22.Hb3 Sd8 23.Gg8! osłona: g8 [23.Sxb5?! h6 24.Sa7 Gb7 25.Se6+ Sxe6 26.Gxe6 Wxa7 27.Gxa7 Hxa7+/= ] 23...h6 [23...Sxg8 24.Sxh7+ osłona; z ideą 23...dow  24.Gxh7 wygrywa materiałem] 24.Sh7+ Sxh7 25.Gxh7 Ge6 26.Hxb5 Ha8 27.Gg6 [27.d4 exd4 28.Gxd4 Sc6+- ] 27...Sc6 [27...c6 28.Hb4 c5 29.Hb5+- ] 28.Sd5 Wa5 [28...Sd4 29.Gxd4 c6+- ] 29.Sxc7 [>=29.Hb3+- białe z pewnością mają teraz większe szanse na zwycięstwo] 29...Wxb5+/-  DIAGRAM

30.Sxa8 Gd8 31.c4 Wb8 [31...Wxb2 32.c5 Ke7 33.cxd6+ Kxd6 34.f4+/- ] 32.Wa1+- Ke7 [32...Wxb2 33.c5 dxc5 34.Gxc5+ Ge7 35.Ge3+- ] 33.f4 Wxb2 [33...exf4 34.Gxf4 Wxb2 35.Wa6 Wb1+ 36.Kf2+- ] 34.c5 [>=34.f5 Gc8 35.c5+- ] 34...dxc5? [>=34...exf4!? 35.cxd6+ Kxd6 36.Gxf4+ Kd7+/- ] 35.Gxc5+ Kf6 [35...Kd7 36.f5 Ga2 37.Gf8+- ] 36.Wa6 Gd7 [36...Kxg6 37.f5+ Kh5 38.fxe6+- (38.Wxc6?! to gorsze rozwiązanie 38...Wb1+ 39.Kf2 Wb2+ 40.Kg3 Gb3+/- ) ] 37.Gf5! osłona: c6 37...Ge8 [37...Gxf5 38.Wxc6+ osłona; z ideą 37...dow 38.Gxd7 wygrywa materiałem] 38.d4 [>=38.fxe5+ wygląda jeszcze lepiej 38...Kf7 39.d4 Kg8+- ] 38...Wb1+ 39.Kf2 Wb2+ [39...exd4 40.Gxd4+ Kf7 41.e5+- ] 40.Kf1 [>=40.Ke3+- może być ścieżką na skróty]

40...Wb1+ 41.Kf2 exd4?? utrata przewagi [41...Wb2+ 42.Ke3 Wb3+ 43.Kd2 exd4 44.Gxd4+ Kf7+- ] 42.Gxd4++- Kf7 43.e5 Wb5 [43...Wb4 44.Ge3+- ] 44.Gc3 Wb3 45.Ga1 [45.Gd2 sprawia, że białe mają jeszcze łatwiejsze zadanie 45...Kf8+- ] 45...Wb4 [45...Kf8 46.Gc2 Wb4 47.Ke3+- ] 46.g3 g6 [46...Kf8 47.Gd3+- ] 47.Gd3 Ke7 48.Gxg6! osłona: c6 48...Gxg6 [48...Gxg6 49.Wxc6 przeciążenie osłona;  z ideą 48...-- 49.Gxe8 zagrożenie 49...Kxe8 50.Wxc6 usunięcie obrońcy] 49.Wxc6 Ge4 50.Wa6 h5? DIAGRAM [50...Gd5 51.Gc3 Wb8 52.Wxh6 Wxa8 53.f5+- ]

51.Wa7+ [51.Gc3 i białe mogą się już odprężyć 51...Wb8 52.Wa7+ Ke6 53.Sc7+ Kf5+- ] 51...Ke6 [51...Wb7 52.Wa4 Gc2 53.Wa6+- ] 52.Sc7+ Kf5 53.Ke2 Gc6 [53...Wb3 nie jest zbyt pomocne 54.Gd4 Gxc7 55.Wxc7+- ] 54.Gc3 [54.Kd3 trzyma przeciwnika w jeszcze silniejszym uœcisku 54...h4 55.Gc3 Wb1+- ] 54...Wb1?! zamiast kontynuować walkę [54...Wa4 55.Wxa4 Gxa4 56.Ga5+- ] 55.h4 [>=55.Kd3!? wygląda jeszcze lepiej 55...h4 56.Kc4 Wc1+- ] 55...Wc1 56.Gd2 [56.Gb4 Wc4 57.Gd6 Wc3+- ] 56...Wc2 57.Kd1 [57.Se8! Gxe8 58.Wa8 Gb6+- ]

57...Wc4+/- 58.Ke1 We4+ 59.Kf2 Wc4 60.Sa8 Ke4 61.Wa2 [61.e6 Wa4 62.Wxa4+ Gxa4 63.Ge3+/- ] 61...Wa4? [61...Wd4 62.Ge1 Wa4 63.Wxa4+ Gxa4= ] 62.Wxa4++- Gxa4 63.Ge3 Gc6 64.Sb6 Gxb6 65.Gxb6 Gd7 66.Ke2 [66.Gc5 Gh3+- ] 66...Gh3 [66...Gb5+ 67.Kd2+- ] 67.Kd2 [67.Gc7 Gg4+ 68.Kf2 Gd7+- ] 67...Gf5 [67...Kf3 68.Kd3+- ] 68.Kc3 [68.Gf2 Ge6+- ] 68...Kd5 [68...Kf3 69.Kd4+- ] 69.Gd8 Ke6 [69...Ge6 70.Kd3+- ] 70.Kd4 Gh3 71.Ga5 Gf5 72.Gc3 Gh3 73.f5+! obejmując prowadzenie 73...Gxf5 [73...Kxf5 74.Kd5 kombinacja; 73...Gxf5 74.Ga5 Kombinacja] 1/2-1/2  Komputer swoje - praktyka swoje.

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga