Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

poniedziałek, 23 maja 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Sidenko,Anatoly Viktorovich (2223) RUS - Baranowski,Tadeusz (2288) POL
SM-2011-0-00144, 17.02.2011

fot: Anatoly Viktorovich Sidenko

B07: Obrona Pirca: różne systemy
1.d4 d6 2.e4 Sf6 3.Sc3 e5 4.dxe5 dxe5 5.Hxd8+ Kxd8 6.Sf3 Gd6 7.Ge3 Ke7 [7...h6 8.Gc4 Ke7 9.Wd1 Sc6 10.a3 Gg4 11.Sd5+ Sxd5 12.Gxd5 Sd8 13.c4 c6 14.c5 Gc7 15.Gc4 b5 16.cxb6 axb6 17.Wd3 Antol,L - Novak,I Bratislava 1998;
  7...Ge6 8.0-0-0 (8.Sg5 Ke7 9.Sxe6 fxe6 10.a3 a6 11.Gd3 Sc6 12.Se2 b5 13.0-0 h6 14.b4 g5 15.c3 Wag8 16.a4 h5 17.axb5 Foster,B - Magen,G em 2003) 8...Sbd7 (8...Sg4 9.Gg5+ f6 10.Gh4 Sd7 11.h3 Sh6 12.Sb5 Sf7 13.Sxd6 cxd6 14.Sd2 Wc8 15.b3 Ke7 16.Kb2 Wc7 17.c4 Janowski,DM - Lasker,E Berlin 1910; 8...Ke7 - 7 ...Ke7 8 0-0-0 Ge6) 9.Sb5 (9.Ge2 Ke7 10.h3 a6 11.g4 h6 12.Whg1 b5 13.a3 g5 14.h4 Gxg4 15.hxg5 hxg5 16.Gxg5 c6 17.Gxf6+ Arbona Avila,ZM - Figaro,D Dresden 2008) 9...Sxe4 10.Gd3 Sdc5 11.Sxd6 cxd6 12.Gxc5 Sxc5 13.Whe1 Ke7 14.Ge4 f5 15.Gd5 h6 16.Gxe6 Sxe6 17.Sh4 Mutav,V - Nikolaev,E Chelyabinsk 2009;
  7...Sg4 8.Gd2 h6 9.Gc4 Ge6 10.Gxe6 fxe6 11.h3 Sf6 12.0-0-0 Ke7 13.Se1 (13.Ge3 a6 14.a3 Sc6 15.Wd3 b5 16.Sd2 Sa5 17.g4 Foust,M - Zhak,BM ws 2008) 13...a6 14.f3 c5 15.g4 Sc6 16.h4 Sd4 17.Wh2 Arancibia Morales,I - Zhak,BM ws 2008;
  7...a6 8.a4 h6 9.Gc4 Ke7 10.0-0 Sc6 11.h3 Sb4 12.Wac1 Gd7 13.Wfd1 b6 14.Se1 Whb8 15.f3 b5 16.Gb3 Ge6 17.Gxe6 Fezza,D - Kizov,A Porto San Giorgio 2009]

8.h3 zabezpiecza wtargnięcie na g4 [8.0-0-0 Ge6 (8...Gg4 9.Ge2 Gxf3 10.Gxf3 Sbd7 11.Sb5 a6 12.Sxd6 cxd6 13.g4 Sf8 14.g5 S6d7 15.a4 Se6 16.b3 Sdc5 17.Kb2 Whf8 Dvoirys,SI - Gelman,A Moskva 1996; 8...a6 9.h3 b5 10.Gd3 Gb7 11.a3 Sbd7 12.g4 h6 13.Sh4 g6 14.f3 Gc5 15.Gd2 Gb6 16.Sg2 Wad8 17.b4 c5 Sukhov,N - Phythyon,JR em 2003; 8...c6 9.Gc4 (9.Sg5 Ge6 10.Sxe6 fxe6 11.f3 Sbd7 12.g3 Gc5 13.Gd2 b5 14.Ge2 a6 15.Wdf1 Wad8 16.Sd1 Gb6 17.Sf2 c5 Krylov,S - Eriksson,J Minsk 1993) 9...Ge6 10.Gxe6 fxe6 11.Wd3 Sa6 12.Whd1 Whd8 13.h3 b6 14.a3 Gc7 15.Wxd8 Wxd8 16.Wxd8 Kxd8 17.b4 Kd7 Langschmidt,D - Benko,B ws 2004) 9.a3 (9.h3 - 8 h3 Ge6 9 0-0-0; 9.Sd5+ Sxd5 10.exd5 Gg4 11.Wd2 Sd7 12.Gc4 f6 13.We1 a6 14.h3 Gxf3 15.gxf3 b5 16.Gb3 g5 17.f4 gxf4 Beier,T - Reichert,L Berlin 2005) 9...h6 10.h3 a6 11.g4 Sc6 12.Wg1 b5 13.g5 hxg5 14.Sxg5 Sd8 15.Ge2 Gd7 16.Kb1 Wb8 17.Sd5+ Sxd5 Fredericia,L - Agrest,S Helsingor 2007;
  8.a3 Sbd7 9.0-0-0 Wd8 10.h3 Sc5 11.Sxe5 Scxe4 12.Sxe4 Sxe4 13.Sf3 Gc5 14.Sd4 Kf8 15.g4 Gd7 16.Gg2 We8 17.Whe1 Gb6 Glaser,K - Rau,M ws 2009; 8.Ge2 h6+/= ]

8...Sbd7 DIAGRAM [8...Ge6 9.0-0-0 Sbd7 10.Sd5+ Kf8 (10...Gxd5 11.exd5 a6 12.c4 Whe8 13.Sd2 Gc5 14.Gd3 Gxe3 15.fxe3 g6 16.Whf1 a5 17.Wf2 Wf8 18.Wdf1 Brandner,S - Vaulin,A Oberwart 1997) 11.Sxf6 Sxf6 12.Gd3 h6 13.a3 Sd7 14.Sd2 c6 15.Whe1 Ke7 16.Gc4 Whd8 17.Gxe6 Kxe6 18.g3 Baranowski,T - Dzwikowski,A ws 2010; 8...Gb4 9.Gd3 Gxc3+ 10.bxc3+/= ]

9.0-0-0 [9.a3 a6+/= ] 9...b6 białe mają aktywną pozycję 10.Gc4 [10.Sd2 Gb4+/= ] 10...Gb7= 11.Whe1 [11.Gg5 h6 12.Sd5+ Gxd5 13.Gxf6+ Sxf6 14.exd5 a6= ] 11...h6 konsoliduje g5 [ gorsze 11...Sxe4 12.Sxe4 Gxe4 13.Gg5+ f6 14.Wxe4 fxg5 15.Sxg5+/- ] 12.Sd2 Whd8 13.f3 kontroluje g4 [13.a3 Sc5= ] 13...Gb4 [13...c6 14.Gf1= ] 14.Se2 [14.Sd5+ Sxd5 15.exd5 Gd6+/= ] 14...Gc5= 15.Sf1 Se8 [15...Gxe3+ 16.Sxe3 g6 17.Sg4 Sxg4 18.hxg4= ] 16.a3+/= osłania b4 16...Sd6 17.Ga2 b5 18.Sc3 c6 zabezpiecza d5 19.f4 [19.Wd2 h5+/= ] 19...Gb6 [19...f6 20.Gxc5 Sxc5 21.Se3= ] 20.Wd2 Gc8 [20...Wab8 21.g3 f6 22.Gxb6 Sxb6 23.Se3+/= ] 21.Wed1+/= Sb7 22.Kb1 [22.Gxb6 Sxb6 23.fxe5 Ge6= ]

22...Sf8 23.Wxd8 Sxd8 24.fxe5 Sg6 czarne grożą zdobyciem materiału: Sg6xe5 25.Gd2 bezpieczeństwo czarnego króla zostało zwiększone 25...Ge6 goniec blokuje e5 26.Sg3 Kf8 27.Sf5 Gc7 czarne grożą zdobyciem materiału: Gc7xe5 28.Se2 [28.Sd4 Gxa2+ 29.Kxa2 Gxe5= ] 28...Gxa2+= 29.Kxa2 czarne mają ścieśnioną pozycję 29...Se6 30.Sed4 Sxd4 31.Sxd4 Sxe5 32.Sf5 [32.Gf4 Wc8= ] 32...We8 33.g4 [33.Gb4+ Kg8= ] 33...Gb6= 34.Gb4+ Kg8 35.Gc3 Kf8 36.Gb4+ - 34 Gb4+  1/2-1/2 Tabela

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga