Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

wtorek, 19 lipca 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Baranowski,Tadeusz (2273) POL - Sidenko,Anatoly Viktorovich (2234) RUS
SM-2011-0-00148, 19.03.2011

D46: Obrona półsłowiańska: 5. e3 Sbd7 6. Gd3, czarne unikają Merana
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 c6 5.e3 Sbd7 6.Hc2 Gd6 7.Gd3 0-0 8.0-0 dxc4 9.Gxc4 a6 10.Wd1 b5 11.Ge2 Hc7 12.e4 e5 13.g3 We8 14.a3 h6 kontroluje g5

15.b4 exd4 DIAGRAM 16.Sxd4 Gb7 17.Ge3 Gf8 18.a4 [18.Sd5 Sxd5 19.exd5 c5 20.bxc5 Hxc5 21.Hxc5 Gxc5 22.Sf5 Gf8 23.Wac1 Sf6 24.d6 Ge4 25.Gd3 Gf3 26.Wd2 Wad8 27.Se7+ Gxe7 Schmidt,T - Noble,MF ws 2008]

18...Wac8 białe mają aktywną pozycję 19.Wac1 Hb8 [19...Hd8 20.Hb2 (‹20.axb5 cxb5 21.Hb3 He7-/+ (21...Gxe4 jest o wiele gorsze 22.Sxe4 Wxe4 23.Gf3+- ) ) 20...He7 21.Wb1 ( ‹21.axb5 cxb5 22.Sd5 Gxd5 23.Wxc8 Wxc8 24.exd5 Sxd5-+ (24...Hxb4?! 25.Hxb4 Gxb4 26.Wa1=/+ ) ) 21...Sxe4 22.Sf5=/+ ] 20.Hb1 [20.Hb2 c5 21.bxc5 b4= ] 20...a5 21.axb5 [21.bxa5 b4 22.a6 Ga8= ] 21...axb4=/+ 22.bxc6 Gxc6 23.Sxc6 Wxc6 24.Sd5 doskonała pozycja 24...Wxc1 25.Wxc1 [25.Hxc1 Wxe4 26.Gf3 We8=/+ ] 25...Sxe4 26.Gc4 Hb7 27.Ga2 Gd6 28.Wd1 Kh8 czarne mają bardzo aktywną pozycję 29.Hb3 Gf8 30.Hc2 Gc5 31.Wb1 [31.Gd4 Gxd4 32.Wxd4 Sg5=/+ ] 31...Gxe3 32.fxe3 Hc8 33.Hxc8 [mniej polecane 33.Sxb4 Sc3 34.We1 Se5-+ ]

fot: Anatoly Viktorovich Sidenko

33...Wxc8 34.Sxb4 białe mają ścieśnioną pozycję  [34.Wxb4? Wc1+ 35.Kg2 Wc2+ 36.Kf1 Sd2+ (36...Wxa2?! 37.Wxe4 Wd2 38.Sc3-/+ ; 36...Wxh2?! 37.Wxe4 Wxa2 38.We7= ) 37.Ke2 Wxa2-+ ] 34...Se5 35.Kg2 g6 36.h3 zabezpiecza wtargnięcie na g4 36...Wc5 [36...Kg7 37.g4=/+ ] 37.Wd1 Wb5 czarne grożą zdobyciem materiału: Wb5xb4 [37...Wc3 38.Wd8+ Kg7 39.We8=/+ ]

38.Wd4 białe grożą zdobyciem materiału: Wd4xe4 38...Sc3 39.Gb3 Se2 czarne grożą zdobyciem materiału: Se2xd4 40.Wh4 białe grożą zdobyciem materiału: Wh4xh6 40...g5 czarne grożą zdobyciem materiału: g5xh4 41.Ga4 [41.Wxh6+?? zbicie tego piona jest błędem 41...Kg7 42.Wa6 Wxb4-+ ] 41...Wb8 [41...gxh4 42.Gxb5 Sxg3 43.Sd3= ] 42.We4= [42.Wxh6+? nie zdaje egzaminu z powodu 42...Kg7 43.Sc6 Wb2 44.Sxe5 Kxh6-+ ]

42...f6 43.Sc6 Wb2 44.Wb4 białe grożą zdobyciem materiału: Wb4xb2 44...Sf4+ białe są w podwójnym szachu 45.Kf1 Wxb4 46.Sxb4 Sxh3 doszło do końcówki z lekkimi figurami 47.Sd5 białe grożą zdobyciem materiału: Sd5xf6 47...Kg7 48.Ge8 f5 49.Ga4 Sc4 50.e4 fxe4 51.Gd7 g4 52.Gxg4  1/2-1/2  Tabela

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga