Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

piątek, 30 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Baranowski,Tadeusz (2280) POL - Lovakovic,Franjo (2211) CRO
SM-2011-0-00152, 25.04.2011

B76: Obrona sycylijska, wariant smoczy: atak jugosłowiański, 9. g4 i 9. 0-0-0
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Ge3 Gg7 7.f3 Sc6 8.Hd2 0-0 9.0-0-0 Gd7 10.g4 Wc8 11.h4 h5 12.gxh5 Sxh5 13.Wg1 a6 DIAGRAM

14.Kb1 [14.Ge2 b5 15.Sd5 Se5 16.Gh6 Sc4 17.Gxc4 Wxc4 18.Gxg7 Sxg7 19.b3 Wc8 20.Hg5 e6 21.Sf6+ 1-0 Ivanovich Balsinde,N - Carracedo Rodriguez,A Aviles 2002;
  14.Sf5 Gxf5 15.exf5 Se5 16.fxg6 Ha5 17.gxf7+ Wxf7 18.Wg5 Hb4 19.Se4 Ha4 20.Wxh5 Sxf3 21.Hd3 Hxa2 22.c3 Se5 23.Hc2 b5 Sanchez,L - Sclacmender,J FRAtt 2004;
  14.f4 Sxd4 15.Gxd4 e5 16.fxe5 dxe5 17.Ge3 Ge6 18.Sd5 Hxh4 (18...Gxd5 19.exd5 Hxh4 20.Kb1 Sf4 21.d6 Wfd8 22.c4 Se6 Kosanski,S - Serdt,S Leiner 1996) 19.Gd3 Gxd5 20.Gg5 Hh3 21.exd5 Sf4 22.Ge7 Wfe8 23.d6 Hd7 Peli,G - Yuk Man Tham ws 2006;
  14.Sce2 Ha5 15.Sxc6 Hxd2+ 16.Gxd2 Gxc6 17.Sf4 Sxf4 18.Gxf4 Kh7 19.h5 gxh5 20.Wg5 Wh8 21.Gh3 Wcf8 22.Wdg1 1-0 Laitinen,M - Erturk,E Kemer/Antalya 2007;
  14.Sxc6 Wxc6 15.Sd5 (15.Gd4 Gxd4 16.Hxd4 Ge6 17.Sd5 - 15 Sd5 Ge6 16 Gd4 Gxd4 17 Hxd4) 15...Ge6 (15...e6 16.Sb4 Hf6 17.c3 Wc7 18.Kb1 (18.Gg5 Hxf3 19.Gg2 Hg3 20.Gh1 Hh3 21.Gg2 Hg3 -19 ...Hg3 22.Gh1 Hh3 23.Gg2 Hg3 1/2-1/2 Woelfl,S - Ottesen,SR em 2000) 18...Ga4 19.Gg5 Hxf3 20.We1 Sf6 21.Gg2 Hh5 22.Hxd6 Wd7 23.Hf4 Hh8 Gramstad,R - Koch,Ch em 2005) 16.Gd4 Gxd4 17.Hxd4 Kh7 (17...Gxd5 18.exd5 Wc5 19.Gc4 Hc8 20.Gd3 Sf6 21.He3 Wxd5 22.Hxe7 Hd8 23.Hxb7 Hc8 Kuba,G - Blanco,C Duisburg 1992) 18.f4 f5 19.Ge2 fxe4 20.Gxh5 Gf5 21.Gxg6+ Gxg6 22.h5 e5 23.hxg6+ Kg8 Eggenstein,F - Probst,A GERtt 2008]

Franjo Lovakovic
14...Kh7 [14...b5 15.a3 (15.Sce2 Ha5 16.Sxc6 Hxd2 17.Sxe7+ Kh8 18.Wxd2 Wc7 19.Wxd6 Wa8 20.Sd5 Wb7 21.Sb6 Wd8 22.Gh3 Gxh3 23.Wxd8+ Kh7 24.Wa8 Ortiz Aguirre,NK - Zubieta Indra,K Merida 1997; 15.Sxc6 Gxc6 16.Gd4 e6 17.Gxg7 Kxg7 18.Gh3 Wh8 19.Gg4 Sf6 20.h5 Sxh5 21.Wh1 He7 22.Gxh5 gxh5 23.Se2 Kf8 24.Hb4 Samraoui,M - Nordal,S em 2001; 15.Ge2 Sf6 16.Sd5 Sxd5 17.exd5 Sxd4 18.Gxd4 Gf5 19.Gd3 Gxd3 20.Hxd3 Gxd4 21.Hxd4 Wc4 22.Hf2 Hd7 23.h5 Hf5 24.hxg6 Kucinskas,S - Slapikas,V ws 2005) 15...e6 16.Ge2 Ge8 17.Sb3 Sa5 18.Sxa5 Gxc3 19.bxc3 Hxa5 20.Hxd6 Hxc3 21.Gd3 Wc6 22.He7 Wc7 23.Gd2 He5 24.Hb4 Zlotkowski,A - Bresadola,G ws 2008;
  14...Se5 15.Gh6 (15.f4 Sg4 16.f5 Sxe3 17.Hxe3 Kh7 18.fxg6+ fxg6 19.Wxg6 Kxg6 20.Hg5+ Kh7 21.Hxh5+ Gh6 22.e5 Wxf1 23.Wxf1 Ge8 24.Hg4 Rizzi,D - Lehnberger,K em 2000; 15.Ge2 Sc4 (15...Ha5 16.Sd5 Hxd2 17.Sxe7+ Kh7 18.Wxd2 Wce8 19.Sd5 Sf6 ; 15...e6 16.Gh6 Hxh4 17.Wh1 Hg3 18.Wdg1 Hf2 19.Gxg7 Kxg7 20.Sd1 1-0 Balcerak,J - Calistri,T FRAtt 2002) 16.Gxc4 Wxc4 17.Sde2 b5 18.Gh6 b4 19.Sd5 e6 20.Gxg7 Sxg7 21.Se3 Wc6 22.Sd4 Wb6 23.Sc4 Wb8 24.Sxd6 Zapata,A - Carreto Nieto,G Aguascalientes 2007) 15...Hb6 (15...b5 16.Gxg7 Kxg7 17.Hg5 Wh8 18.Hg2 Ha5 19.Sd5 e6 20.f4 Sc4 21.Gxc4 Wxc4 22.Se3 Sxf4 23.Hf3 e5 24.Sxc4 Atarov,E - Khaliavsky,N Tula 1999) 16.Gxg7 Kxg7 17.Sd5 Hd8 18.Hg5 (18.f4 Sc4 19.Gxc4 Wxc4 20.He2 Wxd4 21.Wxd4 Wh8 22.f5 e6 23.Sc3 Hb6 24.Wgd1 Langvad,O - Pedersen,K Aarhus 1997) 18...Kh7 19.f4 Sc6 20.Sf5 Gxf5 21.exf5 Wg8 22.Gd3 He8 23.fxg6+ fxg6 24.Hxh5+ Rodriguez Lapetra,P - Mukhi Talreja,IT El Sauzal 2010]

15.Ge2 [15.Sd5 Sxd4 (15...Sf6 16.Sf4 Sxd4 17.Gxd4 e5 18.h5 g5 19.Wxg5 Gh6 20.Wxe5 dxe5 21.Gxe5 Gb5 22.He1 He7 23.Gd6 He8 24.Gh3 Gxf4 Pinkava,J - Erbrt,V Nachod 2006) 16.Gxd4 Gxd4 17.Hxd4 e5 18.Hb4 Ge6 19.Hxb7 Gxd5 20.Wxd5 Sf4 21.Wd1 a5 22.Gb5 Wb8 23.Hc6 Wb6 24.Hc4 Wb8 Carleton,RE - Thew,BW ws 2007]

15...Sxd4 [15...b5 16.f4 Gxd4 17.Gxd4 Sxd4 18.Gxh5 e5 19.f5 Wg8 20.Sd5 Wxc2 21.Hg5 Hxg5 22.Wxg5 Wf2 23.Sf6+ Kg7 24.Sxd7 Wd8 25.Sb6 Tinture,L - De Lillo,M em 2002]

16.Gxd4 Gxd4 17.Hxd4 Gc6 [17...Wc5 18.Wg5 Wxg5 19.hxg5 Gc6 20.f4 f6 21.f5 fxg5 22.Wh1 Kg8 23.Gc4+ Kh7 24.Ge2 - 22 Wh1 24...Kg8 25.Gxh5 gxh5 26.Wxh5 Kf7 27.Wh7+ Genocchio,D - Campanile,R Castellaneta 1999]

18.Wg5 f6 19.Wgg1 Ha5 20.He3 Hc5 21.Hd2 He5 22.Wg4 [22.Gf1 Wc7+/= ] 22...Hc5 23.Wdg1 Wg8 24.Sd5 [24.f4 Wg7+/= ] 24...Gxd5+/= 25.exd5 f5 [25...Wg7!?+/- ] 26.Wg5 Wg7 27.a3 a5? [27...Wcg8!?+/- ] 28.f4+- Sxf4 29.h5 Hf2 [>=29...Hxc2+!? 30.Hxc2 Wxc2 31.Kxc2 Sxe2+/- ] 30.hxg6++- Kg8 31.We1 Wc4 [31...Hh2 32.He3+- ] 32.Hxa5 Wc8 33.Wxf5 Wxg6 34.Ka2 Hd4 [34...Hg3 35.Gb5 Wg5 36.Wxg5+ Hxg5 37.Hb6 Sxd5 38.Hf2+- ] 35.Gf3 Hc4+ 36.Ka1 [36.Ka1 Hd4 37.Hb5+- ] 1-0  Tabela

czwartek, 29 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

 Baranowski,Tadeusz (2286) POL - Sander,Ingo (2210) GER
SM-2011-0-00158, 06.06.2011

 A90: Obrona holenderska: różne i nowoczesna kamienna ściana (z ...Gd6)
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Sf6 4.Gg2 d5 5.Sc3 c6 6.Sf3 Gd6 7.0-0 0-0 8.Hc2 Se4 9.Gf4 Gxf4 10.gxf4 Sd7 11.Wfc1 DIAGRAM

11...He7 12.e3 Kh8 [12...b6 13.cxd5 cxd5 14.Ha4 Gb7 15.Sxe4 fxe4 16.Wc7 exf3 17.Wxb7 fxg2 18.Hxd7 Hxd7 19.Wxd7 Wfc8 20.Kxg2 Wc2 21.b4 a5 22.b5 Montalta,B - Norman,N em 2000]

13.Se2 [13.c5 Wg8 14.b4 Sdf6 15.a3 Sg4 16.Wf1 g5 17.Se2 Hg7 18.Se5 gxf4 19.Sxg4 f3 20.Gxf3 Sg5 21.Gg2 fxg4 22.Kh1 Wf8 Glembek,B - Krol,W em 2001]

13...Wg8 14.b3 g5 15.Hb2 a5 [15...Wb8 16.a4= ] 16.a4 [16.fxg5 Sxg5 17.Kh1 a4= ] 16...Hg7 [16...g4 17.Se1= ] 17.fxg5 Sxg5 18.Kh1 Hh6 19.Sxg5 Wxg5 20.Sf4 Sf6 21.Gf3  1/2-1/2 Tabela

środa, 28 września 2011

Mecz Anglia - Polska 7 - 12 (+29)


Ian M. Pheby


Pheby,Ian M (2387) ENG - Baranowski,Tadeusz (2443) POL
England-Poland board 4, 01.06.2011


B97: Obrona sycylijska, Najdorf: zatruty pion
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Gg5 e6 7.f4 Hb6 8.Hd2 Hxb2 9.Wb1 Ha3 10.e5 h6 11.Gh4 dxe5 12.fxe5 g5 13.exf6 gxh4 14.Ge2 Ha5 15.0-0 Sd7 16.Kh1 Hg5 17.Wf4 e5 18.Sd5 exd4 19.Hxd4 DIAGRAM

19...Kd8 20.Se7 [20.Wd1 h3 21.g3 Gd6 (21...Gc5 22.Hd3 We8 23.Gg4 We6 24.Gxh3 b5 25.Wf5 Hg8 26.Se7 Gxe7 27.fxe7+ Wxe7 28.Wc5 Hg6 29.Hc3 He4+ Tiemann,H - Mignon,F ws 2010) 22.We4 (22.Gf3 He5 23.Hd2 a5 24.We4 Hf5 25.He3 Wa6 26.Wc4 He6 27.We4 Hf5 - 25 ...Wa6 28.Wc4 He6 29.We4 Gc5 Auzins,M - Kuosa,N ws 2008; 22.Gg4 Gxf4 23.Gxd7 Gxd7 24.Hb6+ Ke8 25.Hb4 1/2-1/2 Diaz,S - Contreras Poblete,JA lss 2009 25...Kd8 26.Hb6+ - 24 Hb6+; 1/2-1/2 Walter,G - Campant,B ws 2010) 22...We8 23.Sb6 Wxe4 24.Hxe4 Hc5 25.Sxa8 Sxf6 26.Hd3 Ke7 27.Gf3 h5 28.He2+ Ge6 29.Gxb7 Sg4 Nisipeanu,LD - Wojtaszek,R Aix-les-Bains 2011]

20...He5 [20...Hc5 21.Hb2 h3 22.Gf3 Wh7 23.We1 (23.Wf5 hxg2+ 24.Gxg2 Gxe7 25.Wxc5 Gxc5 26.Wd1 Wh8 27.Hc3 We8 28.Gf3 Kc7 29.Wd5 Kb8 30.Wxc5 Horvat,M - Sesko,M ws 2009) 23...Hf2 24.Wfe4 Gxe7 25.fxe7+ Ke8 26.Wd1 hxg2+ 27.Gxg2 a5 28.Hc3 f5 29.We3 f4 30.We4 Fagerstrom,B - Fajs,B ws 2009]

21.Hd2 Gxe7 22.fxe7+ Hxe7 23.Gg4 f5 24.Wxf5 We8 25.Wd1 [25.Wd5 b6 26.h3 Kc7 27.a4 Se5 28.Hxh6 Sc6 29.Hf4+ Kb7 30.a5 Gxg4 31.Wxb6+ Ka7 32.Wxc6 He1+ 1/2 Fajs,B (2481)-Williamson,H (2425)/W-ch/ws sf05 2010] 25...Kc7 1/2 Wurschner,M(2408)-Matei,C(2576)/W-ch/ws sf02 2009 26.Wf7 Hxf7 27.Hd6+ Kd8 28.Hb6+ 1/2-1/2  wyniki na poszczególnych szachownicach

wtorek, 27 września 2011

Mistrzostwa Świata - Turniej Kandydatów - IECG/LSS

Hnatovsky,Nicholas (2261) UKR - Baranowski,Tadeusz (2303) POL
WC-2012-T-00003, 19.12.2010

E11: Obrona Indian-Bogo
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Gb4+ 4.Gd2 He7 5.g3 Gxd2+ 6.Hxd2 Sc6 DIAGRAM

7.Sc3 [7.Gg2 - E11; 7.e3 d5 (7...0-0 8.Gg2 b6 9.0-0 Gb7 10.Sc3 Sa5 11.b3 Se4 12.Sxe4 Gxe4 13.Wfd1 d6 14.Wac1 Wfd8 15.b4 Sb7 16.Hc3 h6 Nierobisz,J - Galanov,SI ws 2008) 8.Gg2 0-0 9.0-0 b6 10.cxd5 exd5 11.Sc3 Gb7 12.Hc2 Wad8 13.Wac1 Sb4 14.Hb1 c5 15.Wfd1 Wfe8 16.Se5 g6 Koskela,T - Glinz,AG ws 2008]

7...d5 [7...e5 8.Sxe5 Sxe5 9.dxe5 Hxe5 10.Gg2 0-0 11.0-0 Wb8 (11...We8 12.Wac1 Wb8 13.Wfd1 a6 14.Gf3 b5 15.cxb5 axb5 16.Sd5 Sxd5 17.Gxd5 Gutman,L - Karlsson,L Randers 1982; 11...d6 12.Wfd1 (12.Wfe1 Hc5 13.Sd5 Sxd5 14.cxd5 Hb6 15.Wac1 Gd7 16.Wc3 c5 17.dxc6 Alatortsev,V - Chekhover,V Tbilisi 1937) 12...We8 13.Wac1 Hh5 14.Hf4 Gg4 15.Gxb7 Wab8 16.Gc6 We5 17.Wd2 Dydyshko,V - Blatny,P CZEtt 2004) 12.Wfd1 We8 13.Hd4 Hxd4 14.Wxd4 d6 15.e3 Gd7 16.Sb5 Gxb5 17.cxb5 Vijayalakshmi,S - Miezis,N Reykjavik 2007;
  7...d6 8.Gg2 e5 (8...0-0 - E00; E11; 8...a5 9.0-0 e5 (9...0-0 - A40; A50; E00; E11;) 10.Sd5 (10.d5 Sb8 11.Se1 (11.e4 - 8 ...e5 9 d5 Sb8 10 e4 a5 11 0-0) 11...Sa6 12.e4 h5 13.h3 h4 14.g4 Sc5 15.b3 Sfd7 16.Wb1 g5 17.a3 Dlugy,M - Gudmundsson,E Gausdal 1982) 10...Hd8 11.dxe5 dxe5 12.Hg5 (12.He3 Sd7 13.Ha3 Sb6 14.Wad1 Gd7 15.Hc3 f6 16.e4 Sa4 17.Ha3 Zivanic,M - Mihic,B Herceg Novi 2001) 12...Sxd5 13.Hxd8+ Sxd8 14.cxd5 f6 15.Sd2 c6 16.Sc4 b5 17.Sb6 Lugovoy,D - Nikitin,A Kostroma 2008) 9.d5 (9.0-0 0-0 - A40; A50; E00; E11; 9.Sd5 Sxd5 10.cxd5 Sb8 (10...Sxd4 11.Sxd4 exd4 12.Hxd4 0-0 13.e3 Gd7 14.0-0 c5 15.dxc6 Gxc6 16.Wac1 Gxg2 17.Kxg2 Galyas,M - Danner,G Budapest 2003) 11.dxe5 dxe5 12.Hc3 f6 13.0-0 0-0 14.Wfd1 c6 15.d6 Hf7 16.b4 Ge6 17.a4 Grabarczyk,M - Socko,B Lubniewice 2003) 9...Sb8 10.e4 a5 (10...0-0 11.0-0 - E00; E11;) 11.0-0 Sa6 (11...Sbd7 12.Hc2 Sc5 13.b3 b6 14.a3 Gd7 15.b4 Sb7 16.Sd2 0-0 17.Hd3 Onat,I - Perdikis,C Haifa 1989 (17.Sb5 Sorin,A - Soppe,G Buenos Aires 1989) ) 12.b3 Sc5 13.Se1 0-0 14.Sc2 Se8 (14...Gd7 15.Se3 g6 16.Hc2 h5 17.h3 Jauernig,U - Meyer,JD Passau 1998) 15.Se3 g6 16.f4 exf4 17.gxf4 Iljin,T - Golovanj,A Alushta 2005]

8.Gg2 [8.cxd5 exd5 9.Gg2 0-0 10.0-0 (10.Wc1 We8 11.0-0 Gf5 1/2-1/2 Jasnikowski,Z - Knezevic,M Moskva 1991) 10...We8 (10...Gg4 11.Hf4 Gxf3 12.Gxf3 Wad8 13.a3 a6 14.Wac1 Hd6 15.Hxd6 Wxd6 16.e3 Sd8 17.Sa4 Se6 Bjarnason,S - Kjartansson,D Hafnarfjordur 1996; 10...Wd8 11.Wac1 Gg4 12.Wfd1 h6 13.Hf4 We8 14.a3 Wad8 15.Wc2 Gh5 16.b4 Gg6 17.Wcc1 a6 Tsepotan,A - Budnikov,O Kharkov 1998; 10...Gf5 11.Sh4 (11.Wac1 Wad8 12.e3 Wfe8 13.Se1 Se4 14.Sxe4 Gxe4 15.Sd3 Gxg2 16.Kxg2 Wd6 17.Kg1 b6 Segal,AS - Gouveia,CE Caxias do Sul 1975) 11...Ge6 12.Wac1 Wfe8 13.e3 Wad8 14.Hc2 Sb4 15.Hd1 a6 16.We1 Hd6 17.a3 Sc6 Walczak,P - Cijs,PJG ws 2007) 11.Hf4 (11.Wfe1 Gf5 12.Sh4 Ge6 13.e4 Hd7 14.e5 Sh5 15.Gf3 g6 16.Gxh5 gxh5 17.Hg5+ Kh8 Kohvakka,R - Jokelainen,H Helsinki 1994) 11...Sh5 12.Hd2 Sf6 - 10 ...We8 13.Hf4 Sh5 14.Hd2 Sf6 1/2-1/2 Stachowiak,K - Warakomski,T Katowice 2010;
  8.Se5 dxc4 9.Sxc6 bxc6 10.Gg2 0-0 11.0-0 Wb8 12.Gxc6 Hb4 13.Wab1 Wd8 14.Gg2 Hb6 15.Wfd1 e5 16.d5 Gf5 17.e4 Gg4 Staratorzhsky,VY - Galanov,SI ws 2008]

8...dxc4 9.0-0 0-0 10.Se5 [10.Wfd1 Wd8 (10...Wb8 11.e4 b5 12.e5 Sd5 13.Se4 Wd8 14.Wac1 Gd7 15.Sc5 Ge8 16.h4 Sdb4 17.a3 Sa2 18.Wa1 Sxd4 19.Sxd4 Hxc5 Baker,ChW - Crouch,CS Newport 1999) 11.Wac1 Wb8 12.Hg5 b5 (12...Gd7 13.Se5 Sxe5 14.dxe5 Sd5 15.Hxe7 Sxe7 16.Wd4 Gc6 17.Wxc4 Wd2 18.b4 h6 19.f4 Gxg2 Razuvaev,YS - Grant,J Bern 1995) 13.Se5 Sd5 14.Hxe7 Scxe7 15.Se4 f6 16.Sf3 a5 17.Sc5 Sb4 18.a4 Sa6 19.Se4 bxa4 Baier,G - Galanov,SI ws 2006]

10...Sxe5 11.dxe5 Sd7 12.Hd4 Hb4 13.f4 [13.Wfd1 Hxb2 14.Wab1 Ha3 15.Hxc4 c6 16.f4 Sb6 17.Hd3 Ha5 18.Se4 Sd5 1/2-1/2 Cottegnie,F - Galanov,SI ws 2008]

13...Sb6 [13...Hb6 14.Wfd1 f6 15.Hxb6 Sxb6 16.Wac1 fxe5 17.fxe5 a6 18.Wd4 Wb8 19.Gh3 Kf7 20.Se4 Ke7 21.Sd2 Gd7 22.Sxc4 Sxc4 23.Wdxc4 Joppich,U - Galanov,SI ws 2010]

14.Wfd1 Hxb2 [14...Wb8 15.Se4= ] 15.a4 c5 16.He3 [16.Hxc5 Hxc3 ; /\16.-- cxd4 ] 16...Sd5 17.Sxd5 exd5 18.Gxd5 Gf5 19.Gxc4 b6 20.Kf2 Hb4 21.Gd5 [21.Gb5 Wad8= ] 21...Wac8 22.a5 c4 23.axb6 axb6 24.Hd4 Hc5 [24...b5 25.Wa7 Hc5 26.Hxc5 Wxc5 27.e4= ] 25.e4 Gg4 26.Hxc5 Wxc5 [26...bxc5 27.Wdc1+/- ] 27.Wdc1 Wfc8 28.Ke3 b5 [28...c3 29.f5= ] 29.Kd4 g6 [29...W5c7 30.Kc3= ] 30.Kc3+/= W5c7 31.Wcb1 Wb8 32.Kb4 Kf8 33.Wc1 Gd7 34.Wa6 Kg7 [34...Gg4 35.Wa5 Gd7 36.Wca1+/= ] 35.Wc3 [35.Wca1 We8+/= ] 35...h5 [35...Gh3 36.Wca3 Wbc8 37.Wa2= (37.Kxb5? nie rozwiązuje problemu 37...Gd7+ 38.Kb6 c3-+ ) ] 36.Wca3+/= Wd8 37.Wf6 Gg4 38.Wc6 Wdc8 39.Waa6 Gd7 40.Wxc7 Wxc7  1/2-1/2 

poniedziałek, 26 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Alexander Remde

Baranowski,Tadeusz (2292) POL - Remde,Alexander (2098) GER
SM-2011-0-00155, 10.05.2011
E94: Obrona królewsko-indyjska, klasyczna: 6. Ge2 e5 7. 0-0:
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Ge2 e5 7.Ge3 Sbd7 8.0-0 We8 9.d5 Sh5 10.g3 Gf8 11.Se1 Sg7 12.Sd3 Sf6 DIAGRAM [12...Ge7 13.Hc2= ]

13.f3 [13.We1 c5= ] 13...c6 [13...Sd7 14.Wc1+/= ] 14.Wc1 [14.Sf2 h5= ] 14...Gh3 [14...c5 15.Wf2+/= ] 15.We1 [15.Wf2 h5= ] 15...Gd7 [15...Gc8 16.Kg2+/= ] 16.Hb3 [16.Sf2 c5= ] 16...Hc7 [16...Hb8 17.Sd1+/= ] 17.Wed1 [17.c5 cxd5 18.cxd6 Hxd6 19.Sxd5 Sxd5 20.exd5 b6+/= ] 17...Wec8 [17...c5 18.Ha3= ] 18.Wf1 [18.Ha3 c5= ] 18...c5 [18...Sge8 19.Sd1= ] 19.Hd1 [19.Gg5 Sfe8= ] 19...a6 [19...h5 20.Hd2= ] 20.a4 [20.Se1 h5= ] 20...Wcb8 [20...Sge8 21.Wf2= ] 21.Wa1 [21.Gg5 Sfe8= ] 21...b6 [21...Sge8 22.Wf2= ] 22.Hd2 [22.Wf2 Sge8= ] 22...Sge8 [22...Wb7 23.Gh6+/= ]

23.Wfb1 a5 [23...Gc8 24.b4+/= ] 24.Wf1 [24.b3 Hd8= ] 24...h5 [24...Gg7 25.Gh6+/= ] 25.b3 [25.f4 Gg7= ] 25...Sh7 [25...Gg7 26.Kg2+/= ] 26.f4 [26.h4 Wc8= ] 26...Gg7 [26...exf4 27.Sxf4 Ge7 28.Wf2= ] 27.Gf3 [27.f5 Gc8+/= ] 27...Hd8 [27...exf4 28.Gxf4 Gh3 29.Wf2+/= ] 28.Gg2 [28.fxe5 dxe5 29.Hf2 Sd6= ] 28...He7 [28...Sef6 29.h3+/= ] 29.fxe5 [29.f5 Gf6= ] 29...dxe5= 30.Sb5  1/2-1/2   Tabela

sobota, 24 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Damir MajerBaranowski,Tadeusz (2281) POL - Majer,Damir (2265) GER
SM-2011-0-00140, 26.01.2011A84: Obrona holenderska: 2. c4 różne
1.d4 e6!? 2.c4 f5? 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 d5 5.Gf4 c6 6.e3 Gd6 7.Gd3 [7.Gxd6 Hxd6 8.a3 Hf8+/= ] 7...0-0 [7...Gxf4 8.exf4 Hc7 9.g3+/= ] 8.0-0 [8.Gxd6 Hxd6 9.Wc1 Se4+/= ] 8...Se4 [8...Gxf4 9.exf4 Hd6 10.Se5+/= ] 9.Se2 DIAGRAM [9.Hb3 b6+/= ]

9...Sd7 [9...Gc7 10.Hc2 Sd7 11.Wac1 Sdf6 12.c5 Sh5 13.Gxc7 Hxc7 14.Se5 Shf6 15.f3 Sg5 16.Sg3 Sf7 17.f4 Se4 18.Gxe4 fxe4 19.Hc3 Gratvol,L - Scharler,W Frohnleiten 1999;
  9...Gxf4 10.Sxf4 (10.exf4 Sd7 (10...dxc4 11.Gxc4 Sd6 12.Hb3 Sxc4 13.Hxc4 Hd6 14.Se5 Sa6 15.Sc3 Sc7 16.Wfe1 Wd8 17.Wad1 Gd7 18.We3 Ge8 19.He2 Vovsha,E - Hoang Thanh Trang Budapest 1998) 11.Hc2 (11.Se5 Hh4 12.f3 Sd6 (12...Sef6 13.c5 Sh5 14.g3 He7 15.b4 g6 16.Hc2 Sxe5 17.dxe5 Gd7 18.Sd4 Sg7 19.Kg2 Peng,Z - Burchardt,B GERtt 1996) 13.c5 Se8 (13...Sf7 14.b4 Sdxe5 15.fxe5 Gd7 16.Hd2 g5 17.a4 a6 18.Wa3 f4 19.g3 Ellers,H - Lang,T Binz 1994) 14.b4 Sc7 15.a4 a6 16.Hc2 Sxe5 17.dxe5 Gd7 18.g3 Hh6 19.Kh1 Olszewski,M - Piotrowski,A Grodzisk Mazowiecki 2002) 11...Wf6 (11...Sdf6 12.Se5 (12.c5 Gd7 13.Se5 - 12 Se5 Gd7 13 c5) 12...Gd7 13.c5 Se8 (13...Sg4 14.Sxg4 fxg4 15.Gxe4 dxe4 16.Hxe4 Hf6 17.f3 gxf3 18.Wxf3 Ge8 19.h3 Shariyazdanov,A - Somogyi,J Oberwart 2003) 14.f3 S4f6 15.g4 g6 16.Sg3 Sg7 17.b4 Ge8 18.Kg2 Sd7 19.Hd2 Nyback,T - Kaenel,H Feugen 2006) 12.c5 Wh6 13.g3 He8 14.h4 Hh5 15.Kg2 Sdf6 16.Se5 Sg4 17.Sxg4 fxg4 18.Gxe4 dxe4 19.Hxe4 Juergens,P - Harris,JL Velden 2009) 10...g5 11.Se2 Sd7 12.Sd2 b6 13.cxd5 exd5 14.f3 Sd6 15.e4 fxe4 16.fxe4 Wxf1+ 17.Hxf1 He7 18.e5 Sxe5 19.dxe5 Gonzales,C - Ross,S em 2002;
  9...Ge7 10.Se5 (10.h3 Sd7 11.Gh2 g5 12.Se5 Sd6 13.cxd5 exd5 14.Hc2 Sxe5 15.Gxe5 He8 16.f4 Se4 17.fxg5 Gxg5 18.Wf3 h6 19.Waf1 Harikrishna,P - Gurevich,M Wijk aan Zee 2001; 10.Kh1+/= ) 10...g5 11.Gg3 Sd7 12.f3 Sxg3 13.Sxg3 Sxe5 14.dxe5 Gc5 15.We1 Hc7 16.cxd5 cxd5 17.Hc1 Hb6 18.Kh1 Gd7 19.a3 Elschner,A - Burchardt,B GERtt 2003;
  9...b6 10.Wc1 (10.a3 He7 11.b4 g5 12.Gxd6 Sxd6 13.Se5 Sf7 14.f4 Sxe5 15.dxe5 g4 16.Wc1 a5 17.cxd5 cxd5 18.Sd4 axb4 19.axb4 Kuzmin,A - Allen,K Port Erin 2003) 10...Gb7 11.Gxd6 Hxd6 12.Se5 Sd7 13.f4 Sdf6 14.cxd5 exd5 15.Sc3 Wac8 16.Sxe4 fxe4 17.Ge2 c5 18.Ha4 a5 19.Ha3 Klauser,M - Kaenel,H Samnaun 2004;
  9...g5 10.Gxd6 Sxd6 11.Wc1 Sd7 12.h3 Hf6 13.Sg3 Hg6 14.Hc2 g4 15.hxg4 Hxg4 16.cxd5 exd5 17.Se5 Sxe5 18.dxe5 Se4 19.Se2 Weber,K - Mroczek,J ws 2007]

10.Hc2 [10.h3 Sb8+/= ] 10...He7 [10...Ge7 11.h3+/= ]

11.Wac1 [11.c5 Gb8 12.b4 g5 13.Gxb8 Wxb8 14.Se5 g4 15.Gxe4 fxe4 16.Sxg4 Hg5 17.h3 h5 18.Sh2 e5 19.Kh1 Wf6 20.f4 exf3 Paunovic,D - Markovic,I Budva 1996;
  11.a3 g5 (11...Sdf6 12.c5 Gb8 13.b4 Sg4 14.h3 e5 15.Gxe5 Sxe5 16.Sxe5 Gxe5 17.dxe5 Hxe5 18.f4 He7 19.Gxe4 Hxe4 20.Hxe4 dxe4 Lie,KA - Lie,E Bergen 2009) 12.Gxd6 Sxd6 13.c5 Se4 14.b4 Hg7 15.Hb2 g4 16.Se5 Sxe5 17.dxe5 Sg5 18.Kh1 Sf7 19.f4 gxf3 20.gxf3 Sxe5 Belov,I - Mesropov,K Moskva 2009; 11.Wfe1 Wb8+/= ]

11...a5 [11...Gxf4 12.Sxf4 a6 13.Kh1+/= ] 12.a3 [12.h3 Gb8+/= ] 12...Gxf4 [12...Kh8 13.h3+/= ] 13.exf4 [13.Sxf4 Sdf6+/= ] 13...Hd8 [13...Wf6 14.c5+/= ] 14.c5 [14.h3 Hc7+/= ] 14...a4 [14...b6 15.cxb6 Gb7 16.Se5 Sxe5 17.fxe5 Hxb6 18.Wfd1+/= ] 15.Wfd1 [15.Sc3 Ha5+/= ] 15...Hc7 [15...Wf6 16.Sc3+/= ] 16.g3 [16.We1 Kh8+/= ] 16...Hd8 [16...Ha5 17.Sc3+/= ] 17.Kg2 [17.Sc3 Ha5+/= ] 17...Wa7 [17...Ha5 18.Sfg1+/= ] 18.Se5 [18.We1 Sdf6+/= ] 18...Sxe5 [18...Sef6 19.h3+/= ] 19.fxe5 [19.dxe5 Wa5 20.Gxe4 fxe4+/= ] 19...Sg5 [19...b6 20.cxb6 Hxb6 21.h4+/= ] 20.Sc3 Ha5 21.h4 Sf7 [21...Se4 22.Se2 (‹22.Sxe4 fxe4 23.Ge2 b6= ) 22...Gd7 23.f3+/- ] 22.Hb1+/- Wa8 [22...b6 23.cxb6 Hxb6 24.Gc2+/= ]

23.Gc2 b5 DIAGRAM 24.cxb6! c5 [24...Hxb6 25.Gxa4 Os=/+ona] 25.Sxa4 [25.Gxa4 cxd4 26.Wxd4 Sxe5= ] 25...cxd4 26.b3 Sxe5 27.Ha1 [27.Hb2 Sd7 28.Hxd4 Gb7 29.Gxf5 Wxf5+/- ( 29...exf5? 30.Wc7 Gc8 31.b7 Gxb7 32.Wxd7+- ) ] 27...Hb5 28.Hxd4 Sd7 29.We1 e5 30.Hd3 Ga6 [30...Hc6 31.Gb1 He6 32.Wc7+/- ]

31.Hxb5+/- Gxb5 32.Gb1 Gxa4 33.bxa4 Sxb6 34.Wxe5 g6 35.Wc6 Sxa4 36.Gc2 Sb2 37.Gb3 [37.Wxd5 Wfd8 38.Wb5 Sd3 39.Gxd3 Wxd3+- ] 37...Kh8+/- 38.h5 gxh5 [38...f4 39.hxg6 fxg3 40.Wh5+- ] 39.We7 Wfe8 [39...Wxa3 nie jest zalecane, gdyż prowadzi do kombinacji umożliwiającej zamatowanie 40.Wcc7 Wa7 41.Wxa7 Wd8 42.Gxd5 Wd7 43.Wa8+ Wd8 44.Wxd8# ] 40.Wf7 [40.Wf7 Sc4 41.Wcc7+- ] czas 1-0  Tabela

piątek, 23 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS


Robert Szymański

Szymański,Robert (2275) POL - Baranowski,Tadeusz (2276) POL
SM-2011-0-00162, 06.07.2011B10: Obrona Caro-Kann: 2. d3 i 2. c4
1.e4 c6 2.d3 d5 3.Sd2 e5 4.Sgf3 Gd6 5.d4 exd4 6.Gd3 DIAGRAM

6...Se7 [6...dxe4 7.Sxe4 Ge7 8.He2 h6 9.Gf4 Ge6 10.0-0 Sf6 11.Wfe1 Kf8 12.Wad1 Sd5 13.Gg3 Gg4 14.h3 Gh5 15.Ge5 f6 16.Gxd4 Patterson,N-Sumar,J/Siegen 1970;
  6...Gg4 7.exd5 Sf6 8.He2+ He7 9.Hxe7+ Gxe7 10.dxc6 Sxc6 11.a3 0-0 12.h3 Gh5 13.b4 a6 14.Gb2 Wfd8 15.0-0-0 Sd5 16.g4 Burnett,W (2018)-Grant,J (2254)/Edinburgh 2009;
  6...c5 7.exd5 Sf6 8.0-0 Sxd5 9.We1+ Ge6 10.Se4 Ge7 11.Seg5 Sc7 12.Gf4 Gd6 13.Gxd6 Hxd6 14.Sxe6 Sxe6 15.Sg5 Sc6 16.Sxe6 Syed,T (2124)-Biegel,T (2030)/Bad Homburg 2008]

7.0-0 [7.Sxd4 0-0 8.exd5 Sxd5 9.0-0 Gxh2+ 10.Kxh2 Hh4+ 11.Kg1 Hxd4 12.Sf3 Hg4 13.We1 Gf5 14.Gxf5 Hxf5 15.We5 Hc8 16.c4 Sf6 Dos Santos,M (2275)-Brunsteins,D (2256)/it/lss-sh073 2006]

7...0-0 8.Sxd4 [8.e5 Gc7 9.Sb3 (9.Sxd4 c5=/+ ) 9...h6 10.We1 Sd7 11.Sbxd4 Sc5 12.Gf4 a6 13.b4 Sxd3 14.Hxd3 a5 15.a3 axb4 16.axb4 Wxa1 17.Wxa1 Sg6 Nicholson,M (2478)-Rocius,M (2483)/EU-ch/ws 2008]

8...Sd7 [8...dxe4 9.Sxe4 Gxh2+ 10.Kxh2 Hxd4 11.We1= ] 9.exd5 Sxd5 10.Se4 [10.c3 Gc7= ] 10...Sc5 [10...Gb8 11.c4 Se7 12.a4= ] 11.Sxd6 Hxd6 12.Gc4 [12.Ge2 We8= ] 12...Sb6 [12...We8 13.a3= ] 13.Ge2 We8 14.Ge3 [14.c3 a5= ] 14...Sd5 [14...Sca4 15.c4= ] 15.Gc4 Sb6 16.Ge2 - 14 Ge3 16...Sd5 1/2-1/2  Tabela

czwartek, 22 września 2011

Półfinał Pucharu Świata - LSS

Baranowski,Tadeusz (2287) POL - Gretencord,Ulrich (2082) GER
CP-2008-S-00001, 07.05.2011

D38: Gambit hetmański, odrzucony: obrona Ragozina (4. Sf3 Gb4)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Gb4 5.Ha4+ Sc6 6.e3 0-0 7.Gd2 dxc4 8.Gxc4 Gd6 9.0-0 DIAGRAM

9...e5 [9...a6 10.Ge2 (10.Wfd1 e5 11.dxe5 Sxe5 12.Sxe5 Gxe5 13.Ge1 (13.Hc2 b5 14.Ge2 Gb7 15.Ge1 He7 16.Gf1 Gxh2+ 17.Kxh2 Sg4+ 18.Kg3 Hg5 19.f4 Tohidi,M - Schlamp,R Darmstadt 1996) 13...He7 14.Hc2 1/2-1/2 Giorgadze,G - Arutunian,D Tbilisi 2007; 10.Hd1 e5 11.h3 h6 12.dxe5 Sxe5 13.Sxe5 Gxe5 14.Hc2 b5 15.Gd3 Gb7 16.Wad1 He7 17.f4 Gd6 18.e4 b4 19.e5 Shetye,S - Koneru,H Mumbai 2009; 10.Wac1 Wb8 11.Gd3 e5 12.dxe5 Sxe5 13.Sxe5 Gxe5 14.Hc2 Ge6 15.f4 Gd6 16.Ge1 Hd7 17.Gh4 Sg4 18.Gxh7+ Kh8 19.Wf3 Szuhanek,R - Leventic,I Borovo 2010; 10.Wfe1 e5 11.d5 e4 12.Sxe4 Sxe4 13.dxc6 Sxd2 14.Sxd2 Gxh2+ 15.Kxh2 Hxd2 16.cxb7 Gxb7 17.Kg1 Wab8 18.Ha3 Wbd8 19.Hc5 Lenic,L - Moiseenko,A Moskva 2010) 10...Gd7 11.Hb3 b5 12.Hc2 e5 13.dxe5 Sxe5 14.Sxe5 Gxe5 15.f4 Gd6 16.Gf3 c6 17.Kh1 Hc7 18.Se2 Sd5 19.Wac1 Zhou Jianchao - Hou,Y Danzhou 2010]

10.d5 [10.dxe5 Sxe5 11.Sxe5 Gxe5 12.Hc2 a6 (12...He7 13.f4 Gxc3 14.Gxc3 Wd8 15.f5 b6 16.Wf3 Gb7 17.Wg3 Kh8 18.Hf2 Gd5 19.Gxd5 Wxd5 Jankovic,A - Kovacevic,B Solin 2005) 13.f4 (13.a4 He7 14.f4 Gd6 15.Wae1 Gd7 16.Kh1 Gc5 17.Sd5 Sxd5 18.Gxd5 c6 19.Ga2 Gb4 Jankovic,A - Estremera Panos,S Illes Medes/Girona 2006) 13...Gd6 14.Gd3 He7 15.Se4 Sxe4 16.Gxe4 g6 17.Wae1 c6 18.Gf3 Gb4 19.Gxb4 Hxb4 Moser,E - Gross,D AUTtt 2011;
  10.h3 a6 (10...Gf5 11.dxe5 Sxe5 12.Sxe5 Gxe5 13.Wad1 c6 14.e4 Gg6 15.Gf4 Hc7 16.Gxe5 Hxe5 17.Gb3 b5 18.Hd4 Hxd4 19.Wxd4 c5 Martinovic,S - Palac,M Zagreb 2008) 11.Hc2 (11.Wad1 exd4 12.exd4 Gf5 13.Se5 Sxd4 14.Sxf7 Wxf7 15.Gxf7+ Kxf7 16.Ge3 Sb5 17.Sxb5 axb5 18.Hxb5 Hc8 19.a3 b6 Dizdarevic,E - Sosonko,G Pula 1997) 11...b5 (11...exd4 12.exd4 b5 13.Ge2 Sb4 14.Hd1 (14.Hb1 Gb7 15.Gg5 We8 16.Hd1 c5 17.a3 Sc6 18.dxc5 Gxc5 19.Wc1 Sd4 Iskusnyh,S - Karpeshov,O Samara 2002) 14...Gb7 15.a4 bxa4 16.Sxa4 Se4 17.Gxb4 Gxb4 18.Hc2 Sg5 19.Hb3 Sxf3+ Yermolinsky,A - Zilberstein,D San Fransisco 2007) 12.Gb3 Gb7 13.Se2 exd4 14.exd4 Se7 15.Se5 c5 16.Sxf7 Wxf7 17.dxc5 Wc8 18.Gxf7+ Kxf7 19.b4 Gb8 Mchedlishvili,M - Khismatullin,D Plovdiv 2008]

10...Se7 [10...e4 11.Sxe4 Sxe4 12.dxc6 Sxd2 13.Sxd2 bxc6 (13...Gxh2+ 14.Kxh2 Hxd2 15.Wad1 Hxb2 16.Wd4 Ge6 17.Gxe6 fxe6 18.Hc4 bxc6 19.Hxe6+ Kh8 20.Hxc6 Danielian,E - Kosintseva,T Ningbo 2009) 14.Se4 Ge5 15.f4 Gxb2 16.Wab1 Gf6 17.Hxc6 Gf5 18.Sxf6+ Hxf6 19.Hxf6 gxf6 20.Wb7 Lemos,D - Krush,I Caleta/Gibraltar 2011]

11.Hc2 [11.e4 Sg6 (11...We8= ) 12.Wfe1 a6 13.Hd1 h6 14.Gf1 Gd7 15.Hb3 Wb8 16.Wac1 Sh5 17.Sa4 He7 18.Ge3 Sf6 19.Sc5 Gc8 20.Hc2 a5 Onischuk,A - Halkias,S Dresden 2008]

11...Gg4 12.Sg5 Gf5 13.Gd3 [13.Sge4 Sd7= ] 13...Gxd3 14.Hxd3 h6 15.Sge4 Sxe4 16.Hxe4 f5 [16...Hd7 17.g3= ] 17.Hc4 a6 [17...e4 18.Se2= ] 18.f3 [18.a4 Wf6= ] 18...b5 19.Hb3 b4 20.Sd1 [20.Se2 Wb8= ] 20...e4 21.fxe4 [21.Gxb4 Wb8 22.Gxd6 Wxb3 (22...cxd6?! 23.Ha3= ; 22...Hxd6?! 23.Hc2= ) 23.Gxe7 Hxe7 24.axb3 Hc5-+ ] 21...Sg6 22.Hc2 Hh4 23.g3 Hxe4 24.Hxe4  1/2-1/2 Tabela

środa, 21 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Zdzisław Sanner
Baranowski,Tadeusz (2277) - Sanner,Zdzisław (2079) POL
SM-2011-0-00151, 11.04.2011


E99: Obrona królewsko-indyjska, klasyczna: linia główna: 9. Se1 Sd7 10. f3 f5
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.d4 0-0 6.Ge2 Sc6 7.0-0 e5 8.d5 Se7 9.Se1 Sd7 10.Ge3 f5 11.f3 f4 12.Gf2 g5 13.Sd3 białe planują ruch na c5 13...Sf6 14.c5 Sg6 15.Wc1 Wf7 16.Kh1 DIAGRAM

16...Gf8 [16...h5 17.Ha4 g4 18.Ha5 g3 19.hxg3 fxg3 20.Gxg3 h4 21.Gf2 b6 22.cxb6 cxb6 23.Ha3 Sh5 24.Wfd1 Sg3+ 25.Kh2 Gh6 26.Wc2 Turoczi,P - Mago,Z em 2005]

17.a4 [17.b4 h5 18.a4 (18.Sb2 g4 19.cxd6 cxd6 20.Sc4 g3 21.hxg3 fxg3 22.Gxg3 h4 23.Gh2 Sh5 24.Wf2 Sg3+ 25.Kg1 Hg5 26.Gf1 Sf4 Dutra,A - Larsson,M em 2003) 18...g4 19.g3 fxg3 20.Gxg3 Gh6 21.cxd6 cxd6 22.fxg4 Gxc1 23.gxh5 Sf4 24.Sxc1 Sxe2 25.Hxe2 Sxh5 26.Wg1 Sxg3+ Fels,B - Gornoi,M em 2003;
  17.Hb3 g4 18.cxd6 cxd6 19.fxg4 Sxg4 20.Gg1 Wg7 21.Se1 b6 22.a4 Sh4 23.Sb5 Sf6 24.Wc4 a6 25.Sc7 Wb8 26.Gxb6 Sxe4 Lumley,WF - Chambers,D ws 2009;
  17.Wg1 h5 18.a4 (18.Sb5 g4 19.cxd6 cxd6 20.Hc2 Gd7 21.Hb3 g3 22.hxg3 fxg3 23.Gxg3 h4 24.Gf2 Sh5 25.Wc2 a6 26.Sc7 Wc8 Romm,MY - Burri,P ws 2006) 18...g4 19.cxd6 cxd6 20.b4 g3 21.hxg3 fxg3 22.Gxg3 h4 23.Ge1 Sh5 24.Kh2 Gh6 25.Gd2 Sgf4 26.Sxf4 Sxf4 Brzoza,M - Mroczek,J ws 2009;
  17.a3 h5 18.cxd6 cxd6 19.Sb5 a6 (19...h4 20.Sxa7 Gd7 21.Hb3 Sh5 22.Hb6 Hf6 23.Wfe1 Sg3+ 24.Kg1 Sxe2+ 25.Wxe2 h3 26.Hxb7 We8 Osintsev,AS - Zakharov,VB ws 2006) 20.Sc3 Gd7 21.Sa4 Wc8 22.Wxc8 Gxc8 23.Gb6 He8 24.Ga5 g4 25.Sb6 Wg7 26.Wg1 Gd7 Joppich,U - Douglas,SR ws 2010]

17...h5 czarne przygotowują ruch na g4 18.Sb5 [18.cxd6 cxd6 19.Sb5 a6 20.Sa3 Gd7 21.Sc4 Wc8 1/2-1/2 Teschner,R - Toran Albero,R Bamberg 1968;
  18.a5 g4 19.cxd6 cxd6 20.Sb5 g3 21.Gxa7 Sh7 22.Gb6 Hh4 23.Gg1 Sg5 24.Se1 Sh3 25.gxh3 Gxh3 26.Wc2 Hg5 27.Gd3 Sh4 Shirov,A - Radjabov,T Baku 2009; 18.Wg1 g4+/= ]

18...g4 Nimzowitsch: atakuje łańcuch u jego podstawy 19.cxd6 cxd6 20.Sxa7 Gd7 21.Hb3 h4 [21...g3 22.Gb6 He7 23.Se1 Se8 24.Gg1 gxh2 25.Gf2 Hd8 26.Kxh2 h4 27.Gb5 h3 28.Gxd7 Hxd7 29.Wh1 Ge7 30.Kg1 Gh4 31.Sb5 Zebre,P - Chovanec,V em 2006]

22.Gb6 He7 23.h3 Sh5 24.Kh2 Sg3 piękne pole! 25.Wfe1 gxh3 26.gxh3 Hg5 27.Wg1 Wg7 [27...Ge7 28.Gf2 Gf8 29.Se1+/- ] 28.Wc7 Hh5 [28...Hf6 29.Sc1 Ge8 30.Sb5+/- ] 29.Sc1+- Kh8 30.a5 Wb8 31.Hd1 Hh7 [31...Hh6 32.Hc2+/- ] 32.Sd3+- Ge8 33.Wxg7 Hxg7 34.Hc2 Kh7 35.Sf2 Sh8 36.Sg4 Gh5 37.Gd3 Gxg4 38.hxg4 [38.fxg4?! Hg5+/- ] 38...Sf7 39.Wc1 h3 [39...Ge7 40.Sc8 Gf8 41.Hf2+- ]

40.Hf2 [40.Kxh3?! Hh6+ 41.Kg2 Sg5= ] 40...Ge7 [40...Hg8 41.Wc7 (41.Kxh3?! Sg5+ 42.Kg2 Hh8+/- ) 41...Gg7 42.Hc2+- (42.Kxh3 Sg5+ 43.Kg2 Kg6-/+ ) ] 41.Sc8 [41.Kxh3 Wh8 42.Kg2 Sg5-+ ] 41...Hf8 42.Sxe7 Hxe7 43.b4 [43.Gb5 Hh4+- ] 43...Hd7 [43...Kg6 44.Gb5+- ] 44.b5 [lepsze 44.Wc7 i białe zdobywają przewagę 44...He8 45.Ga7+- (45.Kxh3?! jest o wiele gorsze 45...Kg6 46.Kg2 Sg5= ) ] 44...Kg6+/- 45.Wc7 [45.Kxh3? Sg5+ 46.Kg2 Hh7-+ ] 45...He8 46.Hb2  1/2-1/2  Tabela

wtorek, 20 września 2011

II Drużynowy Puchar Słowiański..............................old game

Baranowski,Tadeusz (2426) POL - Bures,Jilji (2409) CZE
2SLAVCUP-2, 01.02.2005

B33: Obrona sycylijska: warianty Pelikana i Swesznikowa
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Gg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 Ge7 10.Gxf6 Gxf6 11.c3 0-0 12.Sc2 Gg5 13.a4 bxa4 14.Wxa4 a5 15.Gc4 Kh8 16.0-0 f5 17.exf5 Gxf5 18.Sce3 Gd7 DIAGRAM [18...Ge6 19.He2= ]

19.b3 [19.Gd3 Se7 20.Wa3 (20.Hh5 g6 21.Hxg5 Sxd5 22.Hxd8 Wfxd8 23.Wa2 Ge6 24.Sxd5 Gxd5 25.c4 Ge6 26.Wfa1 Wdb8 27.f3 Wb4 28.Wxa5 Wxa5 Kuijpers,FA - Van der Wiel,JTH Leeuwarden 1980) 20...Gxe3 21.Sxe3 d5 22.Hh5 e4 23.Gc2 Ge6 24.c4 Wb8 25.He5 Gg8 26.cxd5 Sg6 27.Hxe4 Wxb2 28.Hd4 Wb4 Gast,J - Bhend,E Bern 1987;
  19.b4 axb4 20.Wxa8 Hxa8 21.Sb6 Hb7 22.Hxd6 Ge7 23.Hxd7 Hxb6 24.Gd5 Gc5 25.Sc4 1-0 Kalod,R - Hrabe,P Valtice 1992;
  19.We1 Wb8 20.b3 Se7 21.Wa2 Sf5 22.Hd3 Sxe3 23.fxe3 Gc6 24.e4 Wc8 25.g3 Gxd5 26.Gxd5 Hc7 27.Wf1 Hc5+ 28.Kg2 Wxf1 Khokhlov,II - Bures,J corr 1995;
  19.Wa3 Wb8 20.He2 Wb7 21.Wfa1 Hb8 22.b3 Gh4 23.g3 Gg5 24.Hh5 Gxe3 25.Sxe3 Ge8 26.Hd1 Hc7 27.Gd5 Wb5 28.Sc4 Gh5 Mietzner,T - Tepluhina,K Schierke 1998;
  19.Wa2 Ge6= 20.Ha4 Se7 21.Sxe7 Gxe3 22.Sg6+ hxg6 23.Gxe6 Wxf2 24.Wxf2 Hf6 25.b4 Wf8 26.Kh1 Gxf2 27.Gh3 Hf4 28.Hd1 axb4 Barczi,T - Konnyu,J Szombathely 2003;
  19.Wa1 Wb8 20.b3 Gf4 21.Hd3 Hh4 22.g3 Hh6 23.He4 Gg5 24.Wa2 g6 25.f4 exf4 26.gxf4 Gh4 27.Wd2 Wbe8 28.Hg2 Gd8 1/2-1/2 Schneider,H - Fiedler,H Dresden 2001]

19...Wb8 [19...Se7 20.Wa2 Sg6 21.Gd3 Gxe3 22.Sxe3 Sf4 23.Ge4 Wa6 24.Sd5 Hg5 25.Sxf4 Hxf4 26.Hd3 Wb6 27.c4 Wfb8 28.Wxa5 g6 29.Wa3 Zhao Xue - Geldyeva,M Chennai 2001; 19...Wa7 20.He2= ]

20.Gd3 [20.Wa2 e4 21.Wd2 Se5 22.Wd4 Sxc4 23.Sxc4 Gf5 24.Sde3 Gxe3 25.fxe3 Ge6 26.Wxf8+ Hxf8 27.Sxa5 d5 28.b4 Hf6 29.Sb3 1-0 Rott,AT - Gonzalez Freixas,A corr 1990;
  20.Hd3 Gf4 (20...Se7 21.Wa2 Sg6 22.Wfa1 a4 23.b4 Sf4 24.Sxf4 exf4 25.Sd5 f3 26.g3 He8 27.Sc7 Hh5 28.Hxd6 Wbd8 29.He5 Wf5 Kisiel,M - Rzeznik,L Rudnik 2000) 21.g3 Gh6 22.He4 g6 23.Wa2 Gf5 24.Hg2 e4 25.g4 Gd7 26.Hxe4 Se5 27.f4 Sxg4 28.Wg2 Sxe3 29.Hxe3 Hh4 Lukasiewicz,A - Radziewicz,I Zakopane/Koscielisko 2000; 20.Wa3 Ge6= ]

20...Gxe3 21.Sxe3 Se7 22.Wa3 [22.Wh4 h6= ] 22...Gc6 [22...Ge6 23.c4= ] 23.Gc2 [23.Hc2 d5= ] 23...Wf6 [23...d5 24.We1= ] 24.Hh5 [24.h3 Sg6= ] 24...g6 [24...h6 25.Hd1+/= ] 25.Hg5 Kg7 [25...Sg8 26.h3+/= ] 26.Wfa1 a4 [26...Hb6 27.Wxa5 Wbf8 28.Wa6= ] 27.bxa4 [27.b4 Hc7+/- ] 27...h6 28.Hg3 Sd5 29.c4 [29.Sxd5 Gxd5 30.a5 Wb2+/= ] 29...Sf4= 30.Kh1 Se2 31.Hg4 Sd4 [31...Wxf2 32.Hxg6+ Kf8 33.Hxh6+ Ke8 34.Gg6+ Kd7 35.Gf5+ Wxf5 36.Sxf5+- ] 32.W3a2 Hf8 [32...Wxf2?? to oczywiste, że tego piona nie należy zbijać 33.Hxg6+ Kf8 34.Hxh6+ Ke7 35.Hh4+ Wf6 36.Sg4+- ; 32...Sxc2 33.Wxc2 Wa8 34.Wca2+/= ] 33.Kg1 Hf7 [33...h5 34.Hg5= ] 34.Gd3   1/2-1/2

poniedziałek, 19 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Baranowski,Tadeusz (2263) POL - Bandiera,Aurelio (2184) ITA
SM-2011-0-00164, 22.07.2011

E32: Obrona Nimzo-indyjska: klasyczne (4. Hc2): 4...0-0
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 0-0 5.a3 Gxc3+ 6.Hxc3 b5 7.cxb5 c6 8.Gg5 cxb5 9.e3 Gb7 10.Sf3 a6 11.Gd3 h6 12.Gh4 d6 13.0-0 Sbd7 DIAGRAM

14.Wfc1 [14.Hb4 Hb6 15.Gg3 Gxf3 (15...Ge4 16.Ge2 Wfc8 17.Wfc1 d5 18.Wc3 Gxf3 19.gxf3 Wc6 20.Wac1 Wac8 21.Gd3 Wxc3 22.Wxc3 Wxc3 23.Hxc3 Hb7 Arlandi,E (2434)-Tukmakov,V (2595)/Geneva 2001) 16.gxf3 e5 17.a4 (17.Wac1 Wac8 - 14 Wac1 Wc8 15 Hb4 Hb6 16 Gg3 Gxf3 17 gxf3 e5) 17...Wab8 18.axb5 axb5 19.Wa5 Hc6 20.e4 Wb6 21.Wxb5 Wfb8 22.Wxb6 Wxb6 23.Hc3 Hb7 Ballo,E (2195)-Traudes,W (2195)/t(oberliga ost-b) 1998;
  14.a4 bxa4 (14...Wc8 15.Ha3 b4 16.Hxb4 Gxf3 17.Gxf6 Hxf6 18.gxf3 Wc6 19.f4 Wb8 20.Hd2 e5 21.Ge4 Wcb6 22.dxe5 He7 23.a5 Wb4 Gabriel,C (2528)-Gschnitzer,O (2412)/bdl2000/01(2 sued) 2001) 15.Wxa4 e5 (15...Sb6 16.Wa3 Sbd5 17.Hd2 g5 18.Gg3 Sh5 19.Se1 f5 20.He2 Sg7 21.f3 f4 22.exf4 gxf4 23.Gf2 a5 Brunner,N (2238)-Taunay,J (2065)/Hyeres 2002; 15...Gxf3 16.gxf3 Hb6 17.Wfa1 Sd5 18.Ha3 f5 19.Gc4 S7f6 20.Gxf6 Wxf6 21.Gxd5 exd5 22.Ha2 Hb7 23.Wa5 f4 Weber,J (2573)-Olofson,D (2539)/ .. 2002) 16.dxe5 dxe5 17.Wd1 He7 18.Sd2 Wfc8 19.Hb4 Sc5 20.Sb3 g5 21.Sxc5 Wxc5 22.Wa5 Se4 23.Wxc5 Sxc5 Schmidt,T (2455)-Rost,D (2502)/W-ch/em sf10 1999;
  14.Gg3 Wc8 15.Hb4 Sd5 16.Hd2 S7b6 17.e4 Sf6 18.Gh4 e5 19.Wfe1 Sc4 1/2 Lang,M (2320)-Berezovsky,I (2375)/t(oberliga wuert) 1999;
  14.Sd2 e5 15.Gf5 We8 16.Sb3 g5 17.Gg3 Se4 18.Hd3 Sdf6 19.Wad1 Hb6 20.Sd2 exd4 21.Sxe4 Gxe4 22.Gxe4 Wxe4 23.exd4 Wae8 Worek,J (2251)-Staszewska,A (2058)/Laczna 2002;
  14.Wfd1 Hb6 15.He1 Ge4 16.Gf1 Wfc8 17.Sd2 Gg6 18.Wdc1 e5 19.Sb3 Gc2 20.dxe5 dxe5 21.Sa5 Gg6 22.b4 e4 23.Wxc8+ Wxc8 Kruppa,Y (2552)-Stanec,N (2530)/Panormo 2001;
  14.Wac1 Wc8 (14...Hb6 15.Sd2 Wac8 16.Hb4 Sd5 17.Hb3 S7f6 18.Gb1 a5 19.Wxc8 Wxc8 20.Hd1 Sd7 21.We1 a4 22.Gg3 Se7 23.f3 Ga6 Bryzgalin,K (2473)-Polschikov,A (2395)/Taganrog 2011) 15.Hb4 Hb6 16.Gg3 Gxf3 17.gxf3 e5 18.dxe5 (18.a4 Sd5 19.Hb3 Sc7 20.Gf5 Wcd8 21.Gxd7 Wxd7 22.dxe5 dxe5 23.Gxe5 Se6 Hauser,C (1920)-Brener,I (2263)/Willingen 2004) 18...Sxe5 19.Ge2 Hb7 20.Hxd6 Sc4 21.Gxc4 bxc4 22.Wc2 Wfd8 23.Hf4 Hb3 Sollars,R (1700)-Durand,J (1600)/it/iecg-cc068 2003]

Aurelio Bandiera
14...Hb6 [14...Wc8 15.Hb4 Hb6 (15...Wxc1+!? 16.Wxc1 Hb8 /\17.Gg3 e5 (‹17...Se8 18.e4+/= ) 18.Se1 Sh5 +/=/=) 16.Gg3 Ge4 (>=16...Gxf3 17.gxf3 e5 18.a4+/= ) 17.Ge2 Gxf3 (17...d5 18.Se5 Sxe5 19.Gxe5 Sd7 20.Gg3 (20.Gd6?? a5 ) ) 18.gxf3 (‹18.Gxf3 d5 ) 18...e5 (18...d5 19.b3+/= (19.a4?! bxa4 20.Hxb6 Sxb6 21.Gxa6 Wxc1+ 22.Wxc1 Wa8 23.Gd3 (23.Gb5 Wa5 24.Gd3 +/=/=) 23...Sc4 24.Wc2 +/=/= (24.Gxc4?! Wc8 ) ) ) 19.dxe5 dxe5 (19...Sxe5 20.a4 Sd5 21.Hd2 Sf6 22.axb5 axb5 23.Hb4+/- ) 20.a4 Wxc1+ (20...Sh5? 21.axb5 Sxg3 22.hxg3 axb5 23.Hxb5+/- ; 20...Sd5?! 21.Hb3 Sc7 22.axb5 axb5 23.f4 ) 21.Wxc1 Wb8 22.axb5 axb5 23.Wa1 (23.f4?! Sd5! /\24.Hb3 exf4! 25.Hxd5 Sf6 26.Hd4 Hxd4 (26...fxg3?? 27.Wc8+ Kh7[] 28.Gd3+ g6 29.Wxb8 Hxb8 (=29...gxh2+ 30.Kh1 Hxb8 31.Hxf6 ) 30.Hxf6 gxh2+ 31.Kg2+- ) 27.exd4 fxg3 28.hxg3 Wd8 29.Gxb5 Wxd4 30.Wc2+/= ) 23...Hc7 (>=23...Sd5 24.Hd2 (24.Ha5!? ) 24...Hc6 25.Wa7 ) 24.Wd1 Xu Jun (2626)-Wang Rui (2481)/Yongchuan 2003 (24.f4?! Sd5 /\25.Ha5 Hc2! (‹25...Hxa5 26.Wxa5 exf4 27.exf4+/= ) 26.fxe5 (26.Gxb5?! exf4 27.exf4 Sc5 ) 26...Hxe2 27.e6 fxe6 28.Gxb8 Sxb8 29.Hd8+ Kh7 30.Hxb8 Hxb2© ) ]

15.Gg3 [15.Hc7 Wfc8 16.Hxb6 Sxb6 17.Gg3 Wxc1+ 18.Wxc1 Wc8 19.Wxc8+ Sxc8 20.h3 Se4 21.Gh2 Kf8 22.Se1 Sd2 23.f3 f5 24.Sc2 Ke7 L'Ami,E (2628)-Nakamura,H (2751)/Wijk aan Zee 2011]

15...Sh5 [15...Sd5 16.He1 Wae8 17.e4 S5f6 18.Gf4 Sh5 19.Gd2 Gc6 20.Wc2 f5 21.Wac1 Sb8 22.He3 Hb7 23.e5 Gxf3 24.Wc7 Hd5 25.Hxf3 Wunnink,M (2254)-Willemze,T (2409)/ch-NED2010/11 2011]

16.Hc7 Sxg3 17.Hxd7 Sh5 18.Hc7 Hxc7 19.Wxc7 Wab8 20.Wac1 Wfc8 [20...Sf6 21.Sd2 Wfc8 - game]

21.Sd2 Sf6 22.e4 [22.Sb3 Kf8 23.Sa5 Se8 24.W7c3 Ke7 25.f3 Kd7 26.Kf2 Wc7 27.e4 Ga8 28.Ke3 Wbc8 29.Wxc7+ Sxc7 30.Wg1 h5 31.h4 Wg8 Wang Yue (2689)-Mamedyarov,S (2752)/Baku 2008] 22...Wxc7 23.Wxc7 Se8 24.Wc1 1/2-1/2  Tabela

sobota, 17 września 2011

Półfinał Pucharu Świata - LSS

Kubasky,Alojz (2187) SVK - Baranowski,Tadeusz (2287) POL
CP-2008-S-00001, 07.05.2011

C08: Obrona francuska, Tarrasch: 3...c5 4. exd5 exd5, linie boczne
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5 exd5 5.Sgf3 Sf6 6.Gb5+ Gd7 7.Gxd7+ Sbxd7 8.0-0 Ge7 9.dxc5 Sxc5 10.Sb3 Sce4 11.Sfd4 Hd7 12.f3 Sd6 13.Sc5 Hc7 14.Sd3 0-0 15.c3 DIAGRAM [15.We1 Wfe8= ] 15...Sc4 [15...Wfe8 16.Kh1= Sc4 - 15 ...Sc4 16 Kh1 Wfe8]

16.Gf4 [16.Kh1 Wfe8 (16...h6+/= ) 17.Gf4 (17.b3 Sd6 18.Hd2 - 16 b3 Sd6 17 Hd2 Wfe8 18 Kh1) 17...Hd7 18.b3 Sd6 19.Hd2 Wac8 1/2-1/2 Panchenko,D - Nikolenko,O Smolensk 2005;
  16.b3 Sd6 17.Hd2 Wfe8 18.Kh1 Wac8 19.Gb2 Sd7 20.Sb4 (20.a4 Gf6 21.Sb4 Hc5 22.Wae1 a5 23.Sbc2 Hb6 24.Wxe8+ Wxe8 25.Ga3 Sc5 Schuster,P - Gysi,A em 2002) 20...Hc5 21.Sd3 Hc7 22.a4 a5 23.Wad1 Gf6 24.Sf4 Hc5 25.Hc1 Sb6 Zautzig,H - Pichler,M em 2004]

16...Gd6 17.Gxd6 Sxd6 [17...Hxd6 18.We1 Wfe8 19.b3 (19.Hc2 Hc7 20.Hf2 a6 21.Hh4 h6 22.Sf5 Hb6+ 23.Hf2 Hc7 24.Hd4 h5 25.Hh4 Hb6+ 26.Kh1 g6 27.Hg5 Wilczek,T - Wurschner,M em 2004) 19...Sa5 20.Hd2 Sc6 21.Sf5 Hf8 22.Hg5 Kh8 23.Kh1 Wad8 24.Hh4 Sd7 25.Hg3 Sf6 26.Wad1 g6 27.Hh4 Monev,A - Cori Tello,J Kemer/Antalya 2007]

18.We1 Wae8 [18...Wfe8 19.Hd2= ] 19.Hd2 Sc4 20.Hf2 a6 21.Hg3 [21.Wad1 g6= ] 21...Hxg3 22.hxg3 h5 23.Kf2 g6 24.Wxe8 Wxe8  1/2-1/2  Tabela

piątek, 16 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Baranowski,Tadeusz (2263) POL - Kuhne,Detlev (2259) GER
SM-2011-0-00164, 22.07.2011

E32: Obrona Nimzo-indyjska: klasyczne (4. Hc2): 4...0-0
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 0-0 5.a3 Gxc3+ 6.Hxc3 b6 7.Gg5 Gb7 8.e3 d6 9.Se2 Sbd7 10.Hc2 h6 11.Gh4 c5 12.Wd1 He7 13.Sc3 cxd4 14.Wxd4 Se5 [14...Wfd8 15.h3= ] 15.f3 DIAGRAM [15.Hd1 Sg6 16.Gg3 e5= ]

15...Wac8 [15...Sg6 16.Gxf6 (16.Gg3 Wfd8 17.Ge2 - 15 ...Wfd8 16 Ge2 Sg6 17 Gg3) 16...Hxf6 17.Gd3 e5 18.Wg4 Se7 19.0-0 d5 20.cxd5 Sxd5 21.Gh7+ Kh8 22.Ge4 Wad8 23.We1 h5 24.Gxd5 Gxd5 25.Wa4 Vaitonis,V (2461)-Horvath,A (2474)/EU-ch/ws 2008; 15...Wfd8 16.Ge2 (16.Hd1 Sg6 17.Gg3 (17.Gf2 d5 18.cxd5 Sxd5 19.Sxd5 Wxd5 20.Wxd5 Gxd5 21.Ge2 Wd8 22.Ha4 Hf6 23.Hc2 Sh4 24.0-0 Hg5 25.Gxh4 Drozdovskij,Y (2581)-Karpov,A (2655)/Odessa 2008) 17...e5 (17...d5 18.cxd5 Sxd5 19.Sxd5 Wxd5 20.Wxd5 Gxd5 21.Gd3 Hf6 22.Hc2 Se5 23.Ge2 Sd7 24.0-0 Gb7 25.Hd2 Huang Qian (2424)-Gomes,M (2396)/Ningbo 2009) 18.Wd2 e4 19.f4 h5 20.h3 h4 21.Gh2 d5 22.f5 Se5 23.cxd5 Sd3+ 24.Gxd3 exd3 25.0-0 Romanchuk,V (2295)-Oleksienko,M (2592)/Alushta 2008) 16...Sg6 (16...Wac8 - 15 ...Wac8 16 Ge2 Wfd8) 17.Gf2 (17.Gg3 Wac8 (17...e5 18.Wd2 d5 19.cxd5 Sxd5 20.Sxd5 Gxd5 21.0-0 Hg5 22.f4 exf4 23.exf4 He7 24.Wfd1 Wac8 25.Ha4 Saule,Z (1762)-Wegman,W (2282)/ws/m/166 2008; 17...d5 18.cxd5 Sxd5 19.Sxd5 Gxd5 20.Hd2 Gb7 1/2 Palmo,P (2404)-Cerrato,R (2432)/EU-ch/ws sf2 2009) 18.0-0 d5 19.cxd5 Sxd5 20.Sxd5 Wxd5 21.Hd2 Wxd4 (21...Wcd8 22.Wxd5 Wxd5 23.Hc1 Hd7 24.Wd1 Se7 25.Wxd5 Debashish,D (2411)-Stany,G (2329)/New Delhi 2010) 22.Hxd4 Hg5 23.Wd1 1/2 Miljkovic,M (2477)-Kolev,A (2571)/Plovdiv 2010; 17.Gxf6 Hxf6 18.0-0 Wac8 19.Hd2 e5 1/2 Kochemasov,A (2322)-Feldborg,B (2274)/ws/mn/026 2007) 17...d5 (17...Wdc8 18.0-0 d5 19.Wfd1 (19.cxd5 Sxd5 20.Sxd5 Gxd5 21.Hd2 Se5 22.Wc1 Wxc1+ 23.Hxc1 Gb7 24.Hd1 Wc8 25.Gg3 Vakhidov,J (2240)-Faizulaev,A (2320)/Navbahor 2009) 19...Se5 20.cxd5 Sxd5 21.Sxd5 Gxd5 22.Ha4 a6 23.e4 b5 24.Hb4 Hxb4 25.Wxb4 Vakhidov,J (2165)-Faizulaev,A (2321)/Novbahor 2008; 17...e5 18.Wd1 d5 19.cxd5 Sxd5 20.Sxd5 Gxd5 21.0-0 - 17 ...d5 18 cxd5 Sxd5 19 Sxd5 Gxd5 20 0-0 e5 21 Wdd1) 18.cxd5 (18.0-0 dxc4 19.Wxd8+ Wxd8 20.Gxc4 Wc8 21.Gb3 Se5 22.Wd1 Sd5 23.Gxd5 exd5 24.Hb1 d4 25.exd4 Severinov,V (2415)-Pommerel,W (2420)/W-ch/ws sf02 2009) 18...Sxd5 19.Sxd5 Gxd5 20.0-0 (20.Hd1 Se5 21.0-0 Gc4 22.We1 Wac8 23.h3 Gxe2 24.Hxe2 Wxd4 25.exd4 Dreev,A (2697)-Sanikidze,T (2542)/Aix-les-Bains 2011) 20...e5 21.Wdd1 He6 22.Ga6 (22.Ha4 Gb3 23.Wxd8+ Wxd8 24.Hxa7 Wd2 25.Ha6 Zakhartsov,V (2537)-Kravtsiv,M (2549)/Lvov 2008) 22...Gb3 (22...e4 23.f4 Gb3 24.Wxd8+ Wxd8 25.Hc3 Berry,N (2313)-Panchanathan,M (2493)/Edinburgh 2009) 23.Wxd8+ Wxd8 24.Hc3 Ga4 25.Wc1 Eljanov,P (2675)-Naiditsch,A (2663)/bdl2006/07 2007]

16.Ge2 [16.Sb5 d5 17.Sxa7 Wc5 18.b4 Wxc4 19.Gxc4 Sxc4 20.e4 Wa8 (20...e5 21.Wxc4 dxc4 22.Hxc4 Wa8 23.Sc6 Gxc6 24.Hxc6 Wxa3 25.0-0 Hxb4 Saule,Z (1762)-Kuehne,R (2249)/ws/m/168 2008) 21.Sb5 Gc6 22.Wxc4 dxc4 23.Hxc4 Hd7 24.Sc3 Wxa3 25.0-0 Sh5 Mercadal Benejam,J (2448)-Krivic,D (2525)/it/ws-danube cup 2008]

16...Sg6 [16...Sc6 17.Wd1 Sa5 18.Ha4 g5 19.Gf2 d5 20.cxd5 Sxd5 21.h4 Sxc3 22.bxc3 Wxc3 23.hxg5 Wxa3 24.Hh4 Hxg5 25.Wh3 Hxh4 26.Gxh4 Amico,R (2390)-Tauber,H (2314)/ws/mn/014 2006 ; 16...Wfd8 17.0-0 Sc6 (17...Sg6 18.Gf2 d5 19.Wfd1 Se5 20.cxd5 Sxd5 21.Sxd5 Gxd5 22.Ha4 Sc6 23.W4d3 b5 24.Hh4 f6 25.Ge1 Se5 26.Gb4 Vasilevich,T (2399)-Muzychuk,M (2464)/Plovdiv 2010) 18.Wd2 (18.Wdd1 g5 19.Gg3 d5 20.f4 dxc4 21.fxg5 hxg5 22.Gxc4 Sh5 23.Hf2 Wxd1 24.Wxd1 Sxg3 25.Hxg3 Se5 26.Hxe5 Feldborg,B (2274)-Jensen,E/ch-DEN/ws 2007) 18...Sa5 19.Ha4 g5 20.Gg3 d5 21.cxd5 Sxd5 22.Sxd5 Wxd5 23.Wfd1 Hc5 24.Kf2 Sc4 25.Gxc4 Hxc4 26.Hxc4 Kotanjian,T (2552)-Javakhishvili,L (2463)/Tbilisi 2009]

17.Gg3 [17.Gxf6 Hxf6 18.Wxd6 (18.0-0 e5= 19.Wdd1 Hg5 20.Hd2 Sh4 21.Wf2 Sf5 22.f4 exf4 23.exf4 Hg6 24.Gd3 Hf6 25.Sb5 Wcd8 26.Gxf5 Hxf5 Matveeva,S (2373)-Javakhishvili,L (2492)/Rijeka 2010; 18.Hd2 Sh4 19.Gd3 e5 20.Wg4 Kh8 21.0-0 He7 22.Wg3 f5 23.f4 Wfd8 24.Ge2 Wd7 25.Wd1 Wcd8 26.Gf1 Hf6 Duliba,E (2548)-Pauwels,C (2577)/. 2009 ) 18...Se5 19.0-0 Hg5 20.Hd2 Wfd8 21.Wxd8+ Wxd8 22.Hc1 Sd3 23.Gxd3 Wxd3 24.Sd1 f5 25.b4 Kh7 26.Sc3 Hxe3+ Saule,Z (1762)-Jensen,E (2210)/ws/m/168 2008]

17...d5 18.Hd2 [18.Ha4 e5 19.Wd2 Wfd8 20.cxd5 Sxd5 21.Sxd5 Wxd5 22.Wxd5 Gxd5= ] 18...e5 19.Wxd5 Sxd5 20.cxd5 Wfd8 21.e4 Hd6 22.0-0 Sf4 23.Gxf4 exf4 24.Hd4 [24.Wd1 a6= ] 24...a6 [24...f6 25.Gb5= ] 25.Gc4 [25.a4 Wc7= ] 25...b5 [25...Wc7 26.Gd3= ] 26.Gb3 [26.Gd3 f6= ] 26...Hc5 27.Wd1 Hxd4+ 28.Wxd4 Kf8 [28...g5 29.Wd1= ] 29.Kf2 Wc7 30.Se2  1/2-1/2  Tabela

czwartek, 15 września 2011

54 Mistrzostwa Polski

Mariusz Grochowski


Baranowski,Tadeusz (2454) - Grochowski,Mariusz (2277)
LIV MP(ws), 15.01.2011

 B61: Obrona sycylijska: Richter-Rauzer: 6...Gd7 7. Hd2
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sge2 Sf6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 d6 6.Gg5 Gd7 7.Hd2 h6 8.Gxf6 gxf6 9.0-0-0 Wg8 DIAGRAM [9...h5 10.f4= ]

10.Sf5 Ha5 [10...h5 11.Kb1= ] 11.He3 [11.Sxh6 Wh8 12.Sf5 Gxf5 13.exf5 Hxf5= ] 11...Hc5 [11...Wc8 12.Kb1= ] 12.Sd5 [12.Kb1 Hxe3 13.Sxe3 Wc8= ] 12...Hxe3+ 13.Sfxe3 [13.Sdxe3 Se5= ] 13...0-0-0 [13...Wc8 14.Kb1= ] 14.Ge2 [14.f4 h5= ] 14...Gg7 [14...Wh8 15.c4= ] 15.Wd2 [15.g3 Wh8+/= ] 15...e6 [15...Kb8 16.Wf1+/= ]

16.Sf4 [16.Sc3 f5+/= ] 16...Gf8 17.Sh5 Ge7 18.f4 Sb8 19.f5 exf5 [19...Sa6 20.Gxa6 bxa6 21.We1+/= ] 20.exf5+/- Gc6 21.Gc4 Wdf8 22.Whd1 Sd7 23.h3 Se5 24.Sd5 Gd8 [24...Gxd5 25.Gxd5 Wd8 26.a4+/- ] 25.Gb3 a6 26.g4 Gxd5 27.Gxd5 We8 [27...Ge7 28.b3+/- ] 28.Wd4 Kc7 29.Gg2 [29.Gh1 Ge7+/- ] 29...Ge7 30.Sf4 czas 1-0
środa, 14 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Kashapov,Artur (2083) RUS - Baranowski,Tadeusz (2263) POL
SM-2011-0-00164, 22.07.2011

B81: Obrona sycylijska, Scheveningen: atak Keresa
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.h3 e6 7.g4 Ge7 8.g5 DIAGRAM

8...Sfd7 9.Ge3 [9.h4 b5 (9...Sc6 10.Ge3 - B81) 10.Ge3 (10.Gg2 Gb7 11.Ge3 - 10 Ge3 Gb7 11 Gg2) 10...Gb7 11.Gg2 Sb6 (11...Sc6 12.Wh3 0-0 13.Wg3 Wc8 14.Sce2 Sc5 15.f3 Se5 16.b3 We8 17.Kf2 Sed7 18.Hd2 d5 Manca,F (2373)-Ortega,L (2499)/Padova 1999; 11...Hc7 12.h5 b4 13.Sce2 Sc5 14.Sg3 Sbd7 15.Hd2 Se5 16.0-0 Sc4 17.Hc1 Hd8 18.f4 Sxe3 Bakalar,J (2134)-Pecha,T (2236)/Piestany 2009) 12.Sxe6 fxe6 13.Hd4 Sc4 14.Hxg7 Kd7 15.0-0-0 Sxe3 16.fxe3 Hf8 17.He5 Sc6 18.Hg3 Hg7 Gonzalez Amaya,M-Troncoso Gutierrez,J (2068)/Sevilla 2006;
  9.Wg1 b5 10.a3 Gb7 11.Ge3 Sc6 12.Hh5 g6 13.He2 Wc8 14.Sxc6 Wxc6 15.f4 0-0 16.h4 Ha5 17.Gd2 b4 18.Sa2 Wxc2 Karsa,L (2200)-Ribli,Z (2575)/Budapest 1976;
  9.Hh5 Sb6 10.Ge3 Sc6 11.0-0-0 Hc7 12.Kb1 Gd7 13.Ge2 Se5 14.f4 Sec4 15.Gc1 Sa3+ 16.bxa3 Hxc3 17.Wd3 Hc7 18.f5 g6 Goreskul,A (2180)-Bemak,M/Gyongyos 1996;
  9.f4 b5 10.Hh5 g6 11.He2 Gb7 12.Gg2 Sc6 13.Sxc6 Gxc6 14.h4 h6 15.a3 Sb6 16.b3 Wc8 17.Gb2 hxg5 18.hxg5 Wxh1+ Tran Duc Thai-Nguyen Huynh Minh,H/Thua Thien Hue 2001]

9...Sc6 10.h4 [10.Wg1 Hc7 11.He2 (11.f4 b5 12.a3 Gb7 13.Hd2 Sxd4 14.Gxd4 e5 15.Ge3 exf4 16.Gxf4 Se5 17.Wg3 0-0 18.0-0-0 Wfe8 19.h4 Sg6 Romanov,E (2329)-Okrugin,S (2392)/Tula 2003) 11...b5 12.Sxc6 Hxc6 13.0-0-0 b4 14.Sb1 Sc5 15.Sd2 Gd7 16.f3 a5 17.Sc4 0-0 18.Hd2 Wfb8 19.Kb1 Ge8 Braitt,M-Darcyl,T/Rio de Janeiro 1982;
  10.f4 Hc7 11.He2 (11.Gg2 b5 (11...Sxd4 12.Hxd4 0-0 13.0-0-0 b5 14.Whg1 Wb8 15.f5 b4 16.Se2 e5 17.Hd2 Kh8 18.Sg3 Wg8 19.f6 Gf8 Kovacocy,P (2195)-Kebis,M (2125)/ch-SVK1997/98(2l-a) 1998; 11...0-0 12.h4 (12.He2 Sxd4 13.Gxd4 b5 14.h4 b4 15.Sd1 e5 16.Ge3 d5 17.exd5 exf4 18.Gd2 Gb7 19.0-0 Wfe8 Mista,A (2440)-Navara,D (2559)/Pardubice 2002) 12...b5 13.0-0 Sxd4 14.Gxd4 b4 15.Se2 We8 16.f5 Se5 17.Sf4 a5 18.g6 hxg6 19.Gxe5 dxe5 Manik,M (2447)-Solak,D (2457)/Batumi 1999; 11...Sb6 12.Sxc6 Hxc6 13.Hd4 Hc5 14.b4 Hxd4 15.Gxd4 Sc4 16.Gf1 Sa3 17.0-0-0 e5 18.fxe5 dxe5 19.Gxe5 Ge6 Tella,J (2428)-Hartikainen,M (2312)/ch-FIN2009/10 2009) 12.0-0 (12.Sxc6 Hxc6 13.Hd4 0-0 14.a4 Wb8 15.axb5 axb5 16.0-0 b4 17.Sa2 Hb5 18.f5 Ga6 19.Sxb4 Hxb4 Balogh,C (2617)-Magalashvili,D (2474)/Baku 2007) 12...Gb7 13.Kh1 0-0 14.Sce2 Wfe8 15.a4 bxa4 16.Wxa4 Sc5 17.Wa1 Sxd4 18.Hxd4 a5 19.Sg3 Gf8 Movsesian,S (2659)-Palac,M (2610)/Pula. 1999) 11...Sa5 12.Sb3 b5 13.0-0-0 Gb7 14.Wg1 Sc4 15.Gd4 e5 16.Sd5 Gxd5 17.exd5 exd4 18.We1 Sdb6 19.Sxd4 Kf8 Midjord,J (2205)-Yepez Jaramillo,M/Luzern 1982]

10...Hc7 [10...0-0 11.Hd2 (11.Ge2 Wb8 12.f4 Sxd4 13.Hxd4 b5 14.f5 b4 15.fxe6 bxc3 16.exd7 cxb2 17.Wb1 Gxd7 18.0-0 Gb5 19.c4 Gc6 20.Gf3 Ciocaltea,V-Bobotsov,M/Sochi 1963; 11.f4 Sxd4 12.Hxd4 b5 13.0-0-0 - B81; 11.Hh5 Sxd4 12.Gxd4 b5 13.0-0-0 b4 14.Se2 Ha5 15.Kb1 e5 16.Ge3 Sc5 17.Hf3 (17.Sc1 Sxe4 18.Gd3 d5 19.f4 exf4 20.Gxf4 Piorun,K (2513)-Gajewski,G (2569)/Warszawa 2011) 17...Ge6 18.Sc1 Wac8 19.Gh3 Hc7 20.Wd2 Vatter,H (2345)-Bischoff,K (2525)/bdl1994/95 1995) 11...Sxd4 12.Gxd4 b5 13.0-0-0 b4 (13...Gb7 14.Gd3 Se5 15.f4 Sf3 16.Hf2 Sxd4 17.Hxd4 Hc7 (17...Wc8 18.Kb1 Hc7 19.Hf2 b4 20.Se2 Norgaard,J (2315)-Van der Sterren,P (2475)/Copenhagen. 1984; Maidla,V (2370)-Kiik,K (2385)/Espoo 1996) 18.h5 (18.He3 b4 19.Se2 d5 20.Kb1 Kolodiy,T (1869)-Belosvetov,N (2325)/Ilichevsk 2007) 18...Hc5 19.Hxc5 dxc5 20.h6 Hrabusa,M-Michalik,P/Bratislava 2002) 14.Se2 (14.Sa4 Ha5 15.b3 Sc5 16.Gxc5 dxc5 17.Hf4 Wa7 18.Gc4 Wd7 19.Wxd7 Gxd7 20.Kb1 Karjakin,S (2547)-Khalifman,A (2702)/Dos Hermanas 2003) 14...Gb7 15.Sg3 a5 (15...d5 16.e5 a5 17.f4 a4 18.Kb1 b3 19.Gd3 (19.f5 exf5 20.Sxf5 Haist,W (2275)-Joachim,S/Bad Ragaz. 1994) 19...Sc5 20.f5 Kalesis,N (2310)-Kosic,D (2455)/Athens 1993) 16.Gb5 Hc7 17.Kb1 Sc5 18.He2 a4 19.f4 d5 20.Sh5 Iwakura,M-Alvim,A/ch-BRA 1990;
  10...Sxd4 11.Hxd4 0-0 (11...Se5 12.Ge2 0-0 13.0-0-0 b5 14.h5 (14.f4 Sc6 15.Hb6 (15.Hd2 - 10 ...Sde5 11 Ge2 0-0 12 f4 Sxd4 13 Hxd4 Sc6 14 Hd2 b5 15 0-0-0) 15...Hd7 16.Gd2 Wb8 17.Hg1 b4 18.Sa4 Sa5 19.b3 Hc7 20.Ge3 Nothnagel,H (2370)-Jakel,W/t(oberliga ost-b) 1994; 14.Wdg1 Ha5 15.Kb1 Gd7 16.f4 Sc6 17.Hd2 b4 18.Sd1 Sa7 19.Gc4 Gc6 20.Sf2 Grinberg,N-Petursson,M (2390)/Wattignies 1976) 14...Sc6 15.Hd2 Ha5 (15...b4 16.Sa4 Wb8 17.b3 Ha5 (17...Gb7 18.Whg1 Se5 19.f4 Sd7 20.Gd3 Lantos,A (2020)-Szilardfy,G (2082)/Budapest 2003) 18.Kb1 Wd8 19.f4 Gf8 20.Whg1 Ernst,T (2570)-Vehi Bach,V (2390)/Groningen. 1992) 16.g6 (16.a3 b4 17.Sb1 Gb7 18.Gd3 Wac8 19.f4 bxa3 20.bxa3 Cooper,L (2330)-Gallagher,J (2525)/Isle of Man 1997; 16.b3 Gb7 17.Kb1 Wac8 18.h6 g6 19.Wh3 Wfe8 20.f4 Parrilla,A (1882)-Petrovic,D (2363)/cup-iecg sf06 2003) 16...b4 17.h6 fxg6 18.hxg7 Wf7 19.Sb1 Gd7 20.Wdg1 Liss,E (2405)-Avrukh,B (2440)/Budapest 1993; 11...e5 12.Hd2 Sc5 13.0-0-0 Ge6 14.Kb1 Hc7 15.Gh3 Gxh3 16.Wxh3 0-0-0 17.Sd5 Sxe4 18.Hb4 1-0 Hansen,T (2423)-Gade,J (1514)/Helsingor 2008) 12.a4 (12.0-0-0 - B81) 12...b6 13.Wg1 Gb7 14.h5 Se5 15.Ge2 b5 16.h6 f6 17.hxg7 Wf7 18.axb5 axb5 19.Wxa8 Hxa8 20.gxf6 Sasu Ducsoara,A (2120)-Baciu,O (2155)/1994;
  10...Sde5 11.Ge2 0-0 12.f4 Sxd4 13.Hxd4 (13.Gxd4 Sc6 14.Ge3 b5 15.Gf3 b4 16.Se2 We8 17.Kf2 Gb7 18.Hd3 Hc7 19.Whg1 Wac8 20.Wac1 Nemes,G-Holestak,J/Brno 1998) 13...Sc6 14.Hd2 b5 15.0-0-0 (15.Gf3 b4 (15...Gd7 16.Hg2 Hc7 17.0-0 Wac8 18.Wf2 Sa5 19.We1 b4 20.Sd1 Geller,E (2515)-Arakhamia Grant,K (2440)/Wien 1993; 15...Gb7 16.0-0-0 Sa5 17.b3 Wc8 18.Se2 Sc6 19.Sd4 Hc7 20.Kb1 Dvoirys,S (2570)-Cvitan,O (2535)/Oberwart 1996) 16.Sa4 a5 17.Sb6 Wb8 18.Sxc8 Hxc8 19.0-0 Wd8 20.Hg2 Bertona,F (2275)-Watanabe,R (2275)/Buenos Aires 1991; 15.h5 Ha5 16.g6 b4 17.Sd5 exd5 18.exd5 Gb7 19.dxc6 Gxc6 20.Wh2 Socha,C (2225)-Adamski,J (2430)/Gdansk 1982; 15.0-0 We8 16.Gf3 Hc7 17.Hg2 Gb7 18.h5 Sa5 19.g6 fxg6 20.hxg6 Cuartas,C (2435)-Panchenko,A/Praha 1982; 15.Gd3 Sb4 16.0-0-0 Gb7 17.Gd4 Wc8 18.Kb1 Sxd3 19.Hxd3 Hc7 20.h5 Nielsen,S (2165)-Ronyai,I/Eger 1998; 15.a3 Gb7 16.h5 Wc8 17.h6 g6 18.Gg4 Sa5 19.Hd4 e5 20.fxe5 Mayer,J (2206)-Hausdorf,H/em/m/160 2001) 15...Ha5 (15...Hc7 16.Kb1 Gb7 17.Gd3 Sa5 18.He2 (18.Hf2 Sc4 19.Gxc4 Hxc4 20.Wd4 1-0 Nestorovic,L (2259)-Kostic,B (2283)/Belgrad 2009) 18...Gc6 19.Hh5 Hb7 20.Gd4 Tseitlin,M (2460)-L'Ami,E (2301)/Cappelle la Grande 2000) 16.a3 (16.f5 b4 17.Sb1 exf5 18.g6 (18.Gd3 Se5-/+ ) 18...Hxa2 (18...fxg6 19.Gc4+ Kh8 20.h5; 18...hxg6 19.h5; ) 19.Gg5 (19.gxh7+ Kh8 20.h5 Gf6-+ ) 19...fxe4 20.gxh7+ Lugovoi,A (2500)-Cvitan,O (2535)/Wien.. 1996; 16.Wdf1 b4 17.Sb1 Gd7 18.h5 Wac8 19.Gd3 Hxa2 20.f5 Cucancic,S (2160)-Rezan,S (2225)/Kastel Stari 1997; 16.Kb1 b4 17.Sd5 exd5 18.exd5 Sd8 19.h5 Sb7 20.Gd3 Nunn,J (2595)-Buckley,G (2400)/Birmingham 2002) 16...b4 (16...Wb8 17.Sb1 b4 - 16 ..b4 17 Sb1 Wb8) 17.Sb1 Wb8 (17...Gb7 18.Gd3 Wab8 19.f5 bxa3 20.Sxa3 Carstens,A (2325)-Braun,C (2180)/bdl1994/95(2 sued) 1995) 18.c3 (18.b3 bxa3 19.Hxa5 Sxa5 20.Sc3 Sammalvuo,T (2270)-Tratar,M (2290)/Paranana 1993 (20.Sxa3 d5-/+ ) 20...Gb7 Summalvuo,T-Tratar,M/ARG/1993) 18...bxa3 19.Sxa3 d5 20.Sb1 Jakubiec,A-Orzechowski,J/Bielsko Biala. 1988]

11.h5 [11.f4 b5 (11...Sa5 12.He2 b5 13.Gh3 Sb6 14.f5 b4 15.Sd1 e5 16.Sb3 Sac4 17.0-0 a5 18.Sc1 Gb7 19.f6 gxf6 20.gxf6 Gf8 Cortlever,N (2405)-Ribli,Z (2505)/Wijk aan Zee 1972) 12.Sxc6 (12.Hh5 Sc5 13.Gd3 Gb7 14.Sxc6 Hxc6 15.a3 0-0 16.Gd4 Wfe8 17.0-0-0 Sxd3+ 18.Wxd3 a5 19.We1 b4 20.Sb1 Wec8 Novgorodskij,V-Talanin,A (2260)/Kstovo 1994) 12...Hxc6 13.Hd4 Hc5 14.Hd2 Hc7 15.Gd4 Wg8 16.f5 Se5 17.Gxe5 dxe5 18.fxe6 Gxe6 19.Sd5 Gxd5 20.exd5 Wc8 Qkadi,H-D'Avriac,B/Moskva 1994;
  11.He2 b5 (11...0-0 12.0-0-0 b5 13.g6 hxg6 14.h5 g5 15.h6 g6 16.h7+ Kh8 17.Hd2 Sxd4 18.Gxd4+ Se5 19.f4 gxf4 20.Hxf4 Gd7 Blazek,M-Djubek,B (2300)/Bratislava 1991) 12.Sxc6 Hxc6 13.f3 b4 14.Sd1 Gb7 15.Hc4 Se5 16.Hxc6+ Gxc6 17.Ge2 f6 18.c3 d5 19.exd5 Gxd5 20.Wf1 Sc4 Kormos,A-Nemeth,B/ch-HUN2002/03(3l-d) 2003;
  11.Hd2 Sde5 (11...b5 12.0-0-0 Gb7 13.f4 (13.f3 Sde5 14.Ge2 Sa5 15.b3 Wc8 16.Scxb5 axb5 17.Sxb5 Hd8 18.Sxd6+ Gxd6 19.Hxd6 Hxd6 20.Wxd6 0-0 Gashimov,V (2758)-Mucha,R (2185)/Warszawa 2009) 13...Sc5 (13...Sa5 14.f5 e5 15.Sb3 Sc4 16.Hf2 Sxe3 (16...Wc8 17.Gxc4 Hxc4 18.Sa5 Hc7 19.Sxb7 Hxb7 20.Sd5 Sc5 Lehner,T-Kleisinger,G/Wiesbaden 2001) 17.Hxe3 Wc8 18.Gd3 Sc5 19.Wdf1 Sxb3+ 20.axb3 f6 Le Ruyet,L (1903)-Brissard,N (1820)/ch-FRA2004/05(2 liga) 2005; 13...Wc8 14.f5 Sxd4 15.Gxd4 e5 16.Ge3 b4 17.Sd5 Gxd5 18.exd5 a5 19.Hf2 a4 20.Gd3 a3 Sohrabi,D-Abel,D/Verden 2000) 14.Gg2 (14.Sb3 b4 15.Gxc5 bxc3 16.Hxc3 dxc5 17.Hxg7 Wf8 18.h5 Sb4 19.g6 Gxe4 20.gxh7 Gxh1 Seelinger,L (2275)-Rohrer,C/t(oberliga Baden) 1992) 14...b4 15.Sce2 Wb8 16.Sg3 Sa5 17.Kb1 Sa4 18.He1 Sc4 19.Gc1 Sa3+ 20.Ka1 Sb5 Barbitskij,A-Grachev,B (2225)/St Petersburg 1997) 12.f4 (12.Ge2 Sxd4 13.Gxd4 f6 14.0-0-0 0-0 15.f4 Sc6 16.Ge3 f5 17.Kb1 Gd7 18.e5 Hb8 19.exd6 Gd8 20.Gf3 Ga5 Padalkin,I-Docenko,F (2109)/Kiev 2002) 12...Sxd4 13.0-0-0 Sxc2 14.Hxc2 Sc6 15.Gg2 Wb8 16.Whf1 b5 17.a3 b4 18.axb4 Wxb4 19.Gd2 Sd4 20.Hd3 Gd7 Perez,V-Mendoza,S/Lima 2004]

11...Wb8 [11...b5 12.a3 (12.Sxc6 Hxc6 13.Hd4 Wg8 14.a4 b4 15.Hxb4 Wb8 16.Hc4 Ha8 17.Wb1 Se5 18.He2 Hc6 19.Gd2 Wb4 20.Wh3 Sc4 21.Gc1 Zhang Pengxiang (2360)-Wang Pin (2380)/Beijing. 1997) 12...Sce5 13.Wg1 Sc4 14.g6 hxg6 15.hxg6 Sde5 16.gxf7+ Kxf7 17.Gxc4 Hxc4 18.Sf3 Sc6 19.Sd2 1-0 Benda,H (2210)-Bodner,A/Finkenstein 1999; 11...Sce5 12.f4 Sc4 13.Gxc4 Hxc4 14.a3+/= ]

12.a3 [12.Ge2 Sc5+/= ] 12...b5 [12...Sb6 13.Hf3+/= ] 13.Sxc6 Hxc6 14.Hd4 e5 [14...Wg8 15.Ge2+/= ]
15.Hd5 Gb7 16.Ha2 Sb6 17.0-0-0 Sc4 18.Gxc4 bxc4 19.Sd5 [19.Whg1 Hc7+/= ] 19...Gc8 [19...Gd8 20.a4+/= ] 20.h6 [20.Whg1 Gd8+/= ] 20...g6 21.f4 [21.Wh4 Wb5= ] 21...Ge6 [21...Gg4 22.Wd2= ] 22.Whe1 Gd8 23.Ha1 0-0 24.a4 We8 25.Ha3 Wb7  1/2-1/2 Tabela

wtorek, 13 września 2011

Turniej klasyfikacyjny - LSS

Retamoza,Francisco (2237) MEX - Baranowski,Tadeusz (2263) POL
SM-2011-0-00164, 22.07.2011

E04: Partia katalońska, otwarta: 5. Sf3
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 Sc6 5.Gg2 dxc4 6.Ha4 Gb4+ 7.Gd2 Sd5 8.Gxb4 Sdxb4 9.Se5 0-0 10.Sxc6 Sxc6 11.e3 DIAGRAM

11...e5 [11...Gd7 12.Hxc4 e5 13.d5 ( 13.dxe5 Sxe5 14.Hc3 Gc6 15.Gxc6 Sxc6 16.0-0= ) 13...Se7 14.0-0 c6 ( 14...Sf5!?= ) 15.d6 Sd5 (15...Sf5 16.Wd1+/= ) 16.Sc3 (16.Gxd5 cxd5 17.Hxd5 Hf6 Schwarz hat einen Bauern weniger, aber die weisse Felder in der weissen Königsstellung sind geschwächt und es droht 18...Gc6.) 16...Sxc3 17.Hxc3 Hf6 ( 17...We8 18.Wad1+/= ) 18.Wad1 Wfd8 19.Wd2 Ge6 20.e4 Wd7 21.f4! Nalbandian,T (2445)-Yegiazarian,A (2504)/Erevan 1999 Weiss möchte den d6P mit e4-e5 verteidigen, wonach er freie Hand bekäme.;
  11...b5 12.Hxb5 Wb8 13.Ha4 Sb4 14.0-0 Gd7 15.Hd1 Sd5 16.Hc1 Gb5 17.Sc3 c6 18.Wd1 He7 19.Se4 Sb6 20.Sc5 Sd7 21.Sxd7 Vlasov,A (2302)-Isajevsky,A (2469)/Kazan 2008;
  11...Wb8 12.Hxc4 e5 (12...Sa5 13.Hc3 b6 14.0-0 Gb7 15.Wc1 Gxg2 16.Kxg2 Hd5+ 17.Kg1 Wfc8 18.Sd2 h6 19.b4 Sb7 20.Hc6 Hh5 21.Wc2 Grabuzova,T (2332)-Makka,I (2203)/St Petersburg 2009) 13.d5 Se7 14.Sc3 c6 15.0-0 cxd5 16.Sxd5 Ge6 17.Wfd1 Sxd5 18.Gxd5 Gxd5 19.Wxd5 He7 20.Hc5 Hxc5 21.Wxc5 Polovnikova-Atalik,E (2406)-Lahno,K (2493)/Elista 2004]

12.d5 Se7 13.Hxc4 [13.Sc3 c6 (13...Gd7 14.Hxc4 c6 15.d6 Sf5 16.Hc5 Hb6 17.Ha3 c5 18.0-0 Gc6 19.Gxc6 Hxc6 20.d7 Wfd8 21.Wfd1 Sd6 22.Wd5 Sb5 Filippov,V (2615)-Lalic,B (2542)/Merida 2002) 14.dxc6 (14.Wd1 cxd5 15.Sxd5 Sxd5 16.Gxd5 Hb6 17.Hxc4 Gf5 18.0-0 Wac8 19.He2 Wc2 20.Wd2 Gg4 21.f3 Wxd2 22.Hxd2 Ge6 Rostgaard,T (2114)-Baekgaard,M (2276)/Borup 2010) 14...Sxc6 (14...Hb6 15.cxb7 Gxb7 16.Gxb7 Hxb7 17.0-0 Hxb2 18.Wfc1 Wfc8 19.Se4 He2 20.Sd6 Wc6 21.Sf5 We6 22.Sxe7+ Wxe7 Yevseev,D (2529)-Khenkin,I (2630)/Dagomys 2009; 14...bxc6 15.Hxc4 Hb6 16.Hb3 Ge6 17.Ha3 Wab8 18.Hxe7 Hxb2 19.0-0 Hxc3 20.Hxa7 Wa8 21.Hb7 Wxa2 22.Wxa2 Gxa2 Thorfinnsson,B (2360)-Thorhallsson,T (2433)/Bolungarvik 2009) 15.Hxc4 - game]

13...c6 [13...Sf5 14.0-0 Sd6 15.Hc3 We8 16.Sd2 Gf5 17.Wac1 Wc8 18.Wfd1 Hd7 19.Sc4 f6 20.Hb3 a6 21.a4 h5 22.Hb4 Gg4 23.f3 Mochalov,E (2455)-Korneev,O (2540)/Minsk 1995] 14.dxc6 Sxc6 15.Sc3 [15.0-0 Ge6 16.He2 f5 17.Wd1 He7 18.Sc3 e4 19.Sb5 Wfd8 20.b3 a6 21.Sd4 Se5 22.f3 exf3 23.Gxf3 Gf7 24.Sxf5 Hf6 Smith,A (2383)-Saric,I (2576)/Pula 2009]

15...Ge6 [15...Gf5 16.Wd1 Hc8 17.0-0 Gh3 18.Wd6 Gxg2 19.Kxg2 Hc7 20.Wfd1 Wad8 21.Hc5 a6 22.Wxd8 Wxd8 23.Sd5 Hc8 24.b4 Kh8 25.a4 Borovikov,V (2583)-Gasanov,E (2454)/Alushta 2002;
  15...Hb6 16.0-0 Hxb2 17.Wab1 Ha3 18.Sd5 Ge6 19.Wxb7 Wac8 20.Hb5 Hd6 21.Wd1 Kh8 22.Sc3 Sd4 23.exd4 Wxc3 24.Hxe5 Hxe5 25.dxe5 Weisser,W (2122)-Derichs,R (2325)/t(hessenliga) 2004]

16.Hb5 Hb6 [16...Wb8 17.0-0 a6 18.Hc5 He7 19.Hxe7 Sxe7 20.Wfd1 Wfc8 21.Wd6 Kf8 22.Se4 h6 23.b4 b6 24.a3 Sd5 25.We1 Ke7 26.Wd1 Filippov,V (2630)-Shabalov,A (2597)/Las Vegas 2003; 16...Hc7 17.Sd5 Hd8 18.0-0+/= ] 17.Hxb6 axb6 18.Gd5 [18.0-0 Wfd8= ] 18...Gxd5 19.Sxd5 b5  1/2-1/2

poniedziałek, 12 września 2011

DE 5th Webserver Anniversary prel.


Baranowski,Tadeusz (2443) POL - Vecek,Marjan (2126) SLO
DE 5th Webserver Anniversary prel. 50, 05.04.2011

D94: Obrona Grünfelda: 4. Sf3 Gg7 5. e3
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 g6 5.Sc3 Gg7 6.Gd3 0-0 7.0-0 Gg4 8.h3 Gxf3 9.Hxf3 e6 10.Wd1 Sbd7 11.b3 We8 12.Gb2 He7 13.Gf1 Wad8 DIAGRAM 1/2-1/2 Upton,IJ - Cooper,L ENGtt 2007

14.He2 [14.Wab1 a6 15.c5 e5 16.b4 exd4 17.exd4 Se4 18.a4 Gh6 19.Gc1 Gxc1 20.Wbxc1 Hg5 21.b5 axb5 22.axb5 Sdf6 23.Wa1 Wa8 Mchedlishvili,M - Kuporosov,V Moskva 1999;
  14.a4 Wc8 15.Ga3 Hd8 16.Wab1 a5 17.He2 Gf8 18.Hb2 Wa8 19.Gxf8 Wxf8 20.b4 1/2-1/2 Van Wely,L - Ivanchuk,V Wijk aan Zee 2003;
  14.Wac1 a6 (14...Sb6 15.Ga1 (15.He2 dxc4 (15...Sc8 16.He1 Sd6 17.Sa4 Sfe4 18.Ga3 Gh6 19.Sc5 Sxc5 20.Gxc5 Hd7 21.a4 a6 22.b4 Se4 23.Gb6 Wc8 Lelchuk,Z - Kuporosov,V Berlin 1995) 16.bxc4 e5 17.dxe5 Hxe5 18.c5 Sbd7 19.Sb5 Hb8 20.Sd6 We6 21.Hf3 Sxc5 22.Sxf7 Wxd1 23.Hxd1 Sce4 Sundararajan,K - Jirka,J Goa 2002) 15...e5 16.dxe5 Sfd7 17.cxd5 Sxe5 18.He2 cxd5 19.Sb5 a6 20.Sc7 Wf8 21.Gd4 Sa8 22.Sxa8 Wxa8 23.Hb2 f6 Baranov,E - Fomichenko,E Poltavskaya 2010) 15.g3 (15.Wc2 Hb4 16.He2 Ha5 17.He1 Hc7 18.Ge2 Hb8 19.Gf3 Wc8 20.Hd2 h5 21.e4 dxe4 22.Sxe4 Sxe4 23.Gxe4 Wcd8 Portisch,L - Bronstein,DI Zagreb 1965; 15.He2 Sb6 - 14 He2 a6 15 Wac1 Sb6 (15...h5 - 14 He2 a6 15 Wac1 h5) ) 15...h5 16.Gg2 Sb6 17.He2 Sh7 18.c5 Sd7 19.e4 dxe4 20.Sxe4 Sdf6 21.Sd6 Wf8 22.h4 Se8 23.Sc4 Shf6 Eljanov,P - Inarkiev,E Khanty Mansiysk 2009;
  14.Wd2 Sb6 (14...dxc4 15.bxc4 e5 16.Hd1 exd4 17.exd4 Se4 18.Sxe4 Hxe4 19.Ha4 Sc5 20.Hxa7 Se6 21.We2 Hf4 22.Wd1 c5 23.d5 Hc7 Danner,G - Volkmann,FK AUTtt 2007) 15.a4 Hc7 16.a5 Sbd7 17.cxd5 exd5 18.Wc2 Hb8 19.a6 b5 20.Sa2 Hb6 21.Sb4 We6 22.Hd1 Gf8 23.Gc3 Se4 Gerbich,VF - Chekmasov,SI ws 2009]

14...a6 [14...dxc4 15.Hxc4 Sb6 16.He2 Sfd5 17.Wac1 e5 18.dxe5 Gxe5 19.Sxd5 Sxd5 20.Gxe5 Hxe5 21.Hd2 Furman,SA - Bagirov,V Leningrad 1963]

15.Wac1 [15.a4 Sb6 16.Hc2 Sc8 17.Ga3 Sd6 18.Wab1 h5 19.Ge2 Hc7 1/2-1/2 Dzevlan,M - Engqvist,T Stockholm 1999]

15...Wc8 [15...h5 16.Sb1 (16.Hc2 Sh7 (16...Sb6 17.Gd3 Sc8 18.Sb1 Sh7 19.Ga3 Hc7 20.Sd2 Sb6 21.Sf3 Sd7 22.Gb4 Shf6 23.Gc3 Sh7 24.Ge1 Wc8 25.b4 Kortschnoj,V - Petrosian,TV Velden 1980) 17.e4 dxe4 18.Hxe4 Shf6 19.He3 e5 20.d5 cxd5 21.Sxd5 Sxd5 22.Wxd5 e4 23.Gxg7 Kxg7 24.c5 Sf6 25.Wxd8 Onischuk,A - Akobian,V Saint Louis 2010) 16...Sb6 17.Sd2 Hc7 18.Sf3 Sfd7 19.c5 Sc8 20.Gc3 Se7 21.Hd2 Hb8 22.Hb2 Sf5 23.Se5 Gxe5 24.dxe5 Hc7 25.b4 Zentko,L - Bosak,Z corr 1984;
  15...Sb6 16.Hc2 Sc8 (16...Hc7 17.Sb1 Wc8 18.Sd2 Sbd7 19.Sf3 Wed8 20.a4 Se4 21.b4 Hb8 22.Gd3 f5 23.He2 Hd6 24.b5 axb5 25.axb5 Gagarin,V - Engqvist,T Stockholm 2005) 17.Sa4 Se4 18.Sc5 Scd6 19.Sd3 Sf5 20.Se5 Hg5 21.Sf3 He7 22.Gd3 Sed6 23.Ga3 Hf6 24.He2 h5 25.g3 Fraczek,D - Orzech,D Chotowa 2007; 15...Sb6 16.Hf3+/= ]

16.a4 DIAGRAM [16.Wc2 Wc7= ] 16...Wed8 [16...a5 17.Wd3= ] 17.g3 [17.Hc2 a5= ] 17...Se4 [17...h5 18.Wd3= ] 18.Sxe4 [18.Gg2 Sdf6= ] 18...dxe4 19.He1 [19.Hc2 f5= ] 19...h5 [19...Gh8 20.Wc2= ] 20.Wb1 [20.Gg2 f5= ] 20...h4= 21.g4 [21.Gc1 Sf8= ] 21...Sf8 [21...Wa8 22.Kg2= ] 22.Gg2 [22.Gc3 Sh7= ] 22...f5 23.Kh1 [23.He2 We8= ] 23...Sh7 24.gxf5 [24.He2 Sg5= ] 24...exf5 25.Hg1 Sg5 26.Gf1 Wd7 [26...Gf6 27.Hh2= ]

27.Hg2 [27.Ga3 Hd8= ( ‹27...Hxa3 28.Hxg5 Kh7 29.Hxh4+ Gh6 30.c5+/- ) ] 27...Kh7 [27...c5 28.Gc1= ] 28.Ge2 [28.c5 Wf8= ] 28...Se6 [28...Gf6 29.a5= ] 29.Wg1 [29.Gc1 Hf6= ] 29...Hf7 [29...Sf8 30.Wgf1= ] 30.b4 [30.c5 Sc7+/= ] 30...Gh6 31.b5 [31.c5 Sg5= ] 31...axb5 32.axb5 cxb5 33.c5 Sc7 34.Gc3 [34.Wa1 Wg8= ] 34...Wa8= 35.Gxb5 Sxb5 36.Wxb5 Wa6 37.Wb4 [37.Wa5 Wxa5 38.Gxa5 He6= ]


37...Hd5 38.Wa4 Wc6 [38...Hc6 39.Wxa6 Hxa6 40.Kh2= ] 39.Wa8 [39.Wa7 Hc4 40.Gb2 Hd5+/= ] 39...Wf6 40.Ga5 g5 41.Hh2 Gg7 42.Gc7 Wg6 43.Wb8  1/2-1/2

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga