Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

czwartek, 16 grudnia 2010

Półfinał 68 Mistrzostw Europy

Baranowski,Tadeusz (2487) POL - Schmidt,Gerhard W (2435) GER
EU/C68/sf01, 31.12.2009


Gerhard W. Schmidt


E09: Partia katalońska, zamknięta: główna linia - 7. Hc2 c6 8. Sbd2
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 Ge7 5.Gg2 0-0 6.0-0 Sbd7 7.Hc2 c6 8.Sbd2 b5? 9.c5 a5 10.e4 dxe411.Sxe4 Sxe4 [11...Sd5 12.Gg5 (12.We1 Hc7 13.Seg5 S7f6 14.Se5 h6 15.Sgf3 Ga6 16.a3 b4 17.a4 Wad8 18.b3 Sc3 19.Gb2 Sfd5 20.Sc4 Gf6 21.Sfe5 Gritsak,O - Zhigalko,S Polanica Zdroj 2003) 12...h6 13.Gxe7 Hxe7 14.Wfe1 Ga6 15.Sd6 Hf6 16.Se5 Sxe5 17.Wxe5 Hd8 18.Wae1 a4 19.Gxd5 cxd5 20.f4 Ha5 21.f5 Coleman,J - Mackenzie,C ENGtt 2008;
  11...b4 12.Sxf6+ Gxf6 13.Wd1 Gb7 14.a3 bxa3 15.Wxa3 Hc8 16.Gf4 We8 17.Gh3 Ge7 18.Wda1 h6 19.Ge5 Sxe5 20.Sxe5 Gd8 21.Gg2 Gordenko,D - Golovchenko,,G St Petersburg 2002]

12.Hxe4 Sf6 ostatni ruch z książki [12...Gb7 13.We1 (13.Gd2 Sf6 14.Hc2 Sd5 15.Wfe1 - 12 ...Sf6 13 Hc2 Gb7 14 We1 Sd5 15 Gd2) 13...We8 (13...Sf6 14.Hc2 - 12 ...Sf6 13 Hc2 Gb7 14 We1) 14.Gf4 Sf6 15.Hc2 Sd5 16.Gd2 a4 17.Se5 Hc7 18.He4 Wf8 19.Gf4 Hd8 20.Gd2 Hc7 - 18 ...Wf8 21.b4 axb3 22.axb3 Taylor,B - Lorin,F ws 2006;
  12...Wa6 13.We1 Sf6 (13...We8 14.h4 Sf6 15.Hc2 Sd5 16.a4 b4 17.Se5 Hc7 (17...Gf6! 18.Gf1 Gxe5! 19.Wxe5!= (19.Gxa6?! Gxd4 20.Gd3 g6=/+ ) ) 18.Ge4 (18.Gf1 Gb7! (18...Wa8 19.Sxc6 Hxc6 20.Gb5+- ) 19.Gxa6 Gxa6= ) 18...g6 (18...h6 19.Gh7+ Kf8 20.Gd3+/= ) 19.h5 Gf6 20.hxg6 hxg6 21.Gxg6 (21.Sxg6?! Gxd4! (21...fxg6 22.Gxd5+- ) 22.Sf4 Sf6=/+ ) 21...fxg6 22.Hxg6+ Gulko,BF - Campora,DH Biel 1987) 14.Hc2 Sd5 15.h4 Gd7 16.Gg5 f6 17.Gd2 He8 18.Gh3 Gd8 19.He4 Wf7 20.Gxe6 Gxe6 21.Hxe6 Hxe6 22.Wxe6 Brenninkmeijer,J - Kuijf,M Hilversum 1989]

13.Hxc6 [13.Hc2 Sd5 (13...Gb7 1/2-1/2 Anic,D - Spassky,BV FRAtt 1993 14.We1 (14.Gg5 Sd5 (14...h6 15.Gxf6 Gxf6 16.Wad1 Hc7 17.He4 Wfd8 18.He3 b4 19.Wfe1 Ga6 20.Se5 Gb5 21.f4 g6 22.h4 h5 Summermatter,D - Illijn,N Biel 1990) 15.Gxe7 Hxe7 16.Wad1 b4 17.Wfe1 a4 18.Se5 Hc7 19.Hd2 Ga6 20.Gxd5 exd5 21.Hxb4 f6 22.Sd3 Gc4 Baryshpolets,A - Petryk,F Kiev 2005) 14...Sd5 15.Gd2 We8 (15...Gf6 16.Wad1 Hc7 17.h4 Wfe8 18.Se5 Wad8 19.a3 Ge7 20.Gc1 Gf8 21.h5 f6 22.Sd3 Gc8 Zhidkov,VS - Bespalov,K Tula 2000; 15...Hc7 16.Wad1 Wad8 17.h4 Gc8 18.Sg5 g6 19.Sf3 Gf6 20.Gg5 Wde8 21.h5 Gg7 22.Gc1 gxh5 Meier,G - Bischoff,K bdl2006/07) 16.Wad1 a4 17.a3 Wa7 18.h4 h6 19.Se5 Gf8 20.He4 Ga8 21.Hg4 Sf6 22.He2 Sd5 Chadaev,N - Ovetchkin,R Novokuznetsk 2008) 14.We1 (14.Se5 Gd7 15.Ge4 f5 16.Gg2 Gf6 17.We1 Gxe5 18.Wxe5 Hf6 19.Gd2 Se7 20.Wd1 Kh8 21.We2 Sd5 22.Gxd5 exd5 Soppe,G - Caldeira,A Sao Paulo 2003; 14.Gd2 b4 15.Wfe1 Ga6 16.Se5 Hc7 17.Ge4 g6 18.h4 Gf6 19.Gf3 Gg7 20.h5 Gb5 21.He4 Wfd8 22.hxg6 hxg6 Rajkovic,D - Colovic,D Cetinje 1993) 14...Gf6 (14...b4 15.h4 Ga6 16.Gg5 h6 17.Gxe7 Sxe7 18.Se5 Hc7 19.Ge4 Wad8 20.Wad1 Gb5 21.Wd2 Sd5 22.Wdd1 Sf6 Perez,R - Garcia Pantoja,R Havana 2009) 15.h4 h6 (15...Ga6 16.Gg5 Hc7 17.Hd2 b4 18.a3 Wfb8 19.h5 Gxg5 20.Hxg5 bxa3 21.Wxa3 Wxb2 22.h6 f6 Vaganian,RA - Laznicka,V bdl2006/07; 15...a4 16.a3 Hc7 17.Gg5 Gd7 18.Gf1 h6 19.Gd2 Wfd8 20.He4 Ge7 21.Gd3 Sf6 22.He2 Sd5 Khismatullin,D - Stanojoski,Z Plovdiv 2009) 16.Gd2 (16.We4 Wa7 17.He2 a4 18.g4 a3 19.g5 axb2 20.Hxb2 hxg5 21.hxg5 Ge7 22.Se5 Gd7 Shneider,A - Norwood,D Lvov 1986) 16...Gd7 (16...Wa7 17.Wad1 Wd7 18.Se5 Gxe5 19.dxe5 a4 20.a3 He7 21.Ge4 Wb7 22.Hc1 f5 Likavsky,T - Kotan,L Bratislava 2004) 17.He4 Ge7 18.Se5 We8 19.He2 Gf8 20.Ge4 f6 21.Sg6 f5 22.Gf3 Ge7 Ftacnik,L - Marangunic,S Sibenik 2007]

13...Gd7 14.Hb7 Wb8 15.Ha7 Wa8 czarne grożą zdobyciem materiału: Wa8xa7 16.Hb7 - 14 Hb7 16...Wb8 17.Ha7 dwukrotne powtórzenie 17...Wa8 18.Hb6 Hxb6 19.cxb6 Wab8 czarne grożą zdobyciem materiału: Wb8xb6 20.Se5 Wxb6 21.Gd2 b4 czarne zdobywają trochę więcej miejsca 22.Wfc1 Wd8 [22...Gb5 23.a4 bxa3 24.bxa3+/- ] 23.Ge3 [23.Wc7 Gf8+/- ]

23...Wa6 [23...Wbb8 24.Wc7+/- ] 24.Gb7+/- białe groża zdobyciem materiału: Gb7xa6 24...Wb6 25.Gc6 Gxc6 26.Sxc6 We8 27.d5 Wa6 28.Sxe7+ Wxe7 29.a3 b3 [29...exd5? nie zdaje egzaminu 30.axb4 h6 31.bxa5+- ] 30.Wc8+ We8 czarne grożą zdobyciem materiału: We8xc8 31.Wac1 Wa8 [31...exd5 32.Wxe8+ Sxe8 33.Wc8+/- ] 32.Wxe8+ Sxe8 [32...Wxe8 33.d6 Kf8 34.Gb6+/- ]

33.dxe6 fxe6 34.a4 Sf6 35.Wc3 Sd5 36.Wxb3 Sxe3 37.Wxe3 Kf7 38.Wb3 e5 [38...Wd8 39.Wb5 Wd2 40.Kg2+/- ] 39.Wb6+- e4 40.b4 Wc8 [40...e3 41.fxe3 axb4 42.Wxb4+- ] 41.bxa5 Wc4 42.a6 Wxa4 43.Kf1 Wa2 44.h4 h5 45.Wb7+ Kf6 [45...Kg6 46.a7+- ] 46.Wa7 g6 [46...e3 47.fxe3 Kf5 48.Wxg7 Wxa6 49.Kg2+- ] 47.Wa8 Kg7 [47...Wa1+ 48.Kg2+- ] 48.a7 Wa1+ 49.Ke2 Wa2+ 50.Ke3 Wa3+ [50...Wa4 51.Kf4+- ]

51.Kxe4 Wa4+ 52.Kf3 Wa3+ 53.Kg2 Wa2 54.Kf3 Wa3+ - 52 ...Wa3+ 55.Ke4 dwukrotne powtórzenie 55...Wa4+ 56.Ke5 Wa1 57.f3 Wa2 58.g4 hxg4 59.fxg4 Wa1 60.Kd6 Wd1+ 61.Kc5  1/2-1/2

Wizyty od 29.01.2019

Flag Counter

Obserwatorzy

Archiwum bloga