Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

środa, 8 grudnia 2010

Półfinał 30 Mistrzostw Świata

Baranowski,Tadeusz (2455) POL - Korze,Danilo (2441) SLO
WC30SF04(ws), 25.08.2006


E12: Obrona hetmańsko-indyjska: nietypowy 4. ruch białych, 4. a3, 4. Sc3 Gb7 5. a3 i 4. Sc3 Gb7
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 Gb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Hc2 Sxc3 8.bxc3 c5 9.e4 Sd7 10.Gf4! cxd4 11.cxd4 Wc8 12.Hb3!? Ge7 13.Gd3 Sf6 14.Hb5+ Gc6! 15.Hb1 0-0 16.0-016...Hd7! [16...Gb7 17.Gd2! (17.a4 Sh5 18.Ge3 f5 19.a5 Wc3 20.axb6 (20.Se5 1/2-1/2 Khenkin,I - Ksieski,Z Lubniewice 1998) 20...Wxd3 21.bxa7 Gxe4 22.a8H Gxa8 23.Hxd3 Gxf3 24.gxf3 Hd5 25.He2 Gd6 26.Wfc1 Muzyka,NA - Kudela,S em 2004; 17.Wd1!? ) 17...h6?! (17...Sh5 18.We1 Hc7<=> ) 18.a4 (18.We1 Sh7 (18...Wc7 19.a4 Ha8 20.a5 bxa5 21.Gxa5 Wcc8 22.Gb6 a6 23.Sd2 Wc3 24.Ga5 Wc6 25.Hb3 Wcc8 26.f3 Ostenstad,B - Kristiansen,E Oslo 1984) 19.Gb4 Sf6 20.Hb2 Sh5 21.Hd2 Sf6 22.h3 We8 23.He3 Wc7 24.Wac1 Gxb4 25.axb4 a5 26.bxa5 Mackie,JJ - Andreassen,E em 2002) 18...Sh7 (18...a6 19.We1 Sd7 20.Hb3 Gd6 21.Ge3 Hc7 22.Wac1 Hb8 23.e5 1/2-1/2 Arounopoulos,S - Zawadka,A corr 1997) 19.a5? (19.Ge3! Sg5 20.Se5! Gd6 21.f3!+/- ) 19...Sg5 20.Sxg5 (20.Gxg5 hxg5 21.h3 Wc3 ; 20.axb6? Sxf3+ 21.gxf3 axb6 22.Ge3 Gd6-/+ ) 20...Gxg5 21.Gxg5 (21.Gb4 We8 22.Gb5 Gc6 23.Gxc6 Wxc6 24.Hd3= ) 21...hxg5 22.axb6 Hxb6! (22...axb6 23.Wa7 Gc6 24.Hb4 Hf6 25.Hxb6 Hf4 26.d5 ) 23.Hxb6 (23.Wa4 Gc6 24.Wb4 Ha5 25.Hb2 Wfd8 26.Wa1 ) 23...axb6 24.Wab1 (24.Wfb1 Wc3 25.Wxb6 Wxd3 26.Wxb7 ) 24...Wc6 (24...Wc3 25.Wxb6 Wxd3 26.Wxb7 ) 25.e5!? Wc3 26.Ge2 Jankovic,A - Atalik,S Neum 2005 (26.Wxb6 ) ; 16...Sh5 17.Gd2 (17.Ge3 Ga4! /^a4-d1 (17...Gd7 18.Wa2 Wc3 19.d5 Wb3 20.Wb2 Wxb2 21.Hxb2 exd5 22.e5 g6 23.Sd4 Sg7 24.f4 Hc7 25.Kh1 Gc5 26.g4 Gurevich,D - Tiviakov,S Las Vegas 1999) 18.Hb2 (18.Wc1 Wxc1+ 19.Hxc1 Hc8 20.Gd2 Hb7 21.Gb4 Wc8 22.Hf1 Hd7 23.Gxe7 Hxe7 24.Wc1 Wc7 25.He1 Hd8 26.Wc3 Sande,O - Andriulaitis,V corr 1999; 18.e5 g6 19.Gb5 Gc2 (19...Gxb5 20.Hxb5 /\ a4-a5 +/=) 20.Hb2 Ge4 21.Ga6 (21.Sd2 Gb7 ) 21...Wc2! 22.Hb3 Wc7 23.Sd2 Gd5 24.Hd3 Sg7 25.f3 f6 26.Se4 Yakovich,Y - Epishin,V St.Petersburg 1998 (26.exf6 ) ) 18...Sf6 19.He2 Gc6 20.Gd2 Gb7 21.a4 a5 22.Wfb1 Gc6 (22...Hc7 23.h3 Wfd8 24.Wb2 Gc6 25.He3 Ge8 26.Wc1 1/2-1/2 Farago,I - Balashov,YS Sochi 1980) 23.Wb2 Sd7 24.Ga6 Wa8 25.Gb5 Gxb5 26.Wxb5 Farago,I - Berezjuk,S Wattens 1999) 17...Gb7 18.We1 Kh8 19.Hb3 Gd6 0-1 Henk,M - Bazantova,M ws 2005 20.e5 Gxf3 21.exd6 Gb7 22.Hb4 h6 23.d5 Wc5 24.Ge3 Wxd5 25.Ge4 Sf6 26.Gxd5 Mason,IJ - Kudela,S ws 2004]

17.We1 [17.e5 Sd5 18.Gxh7+ Kh8 ]

17...Hb7 [17...Ga4 18.d5!? (18.Gd2 h6 19.Gb4 Gxb4 20.axb4 Gb5 21.Gxb5 (21.Wxa7 Gxd3 0-1 Bystrov,S - Andriulaitis,V corr 1997) 21...Hxb5 22.Wxa7 Wc4 23.Wa1 Wxb4 24.Hc1 e5 25.Wb1 Wxb1 26.Hxb1 Hxb1 27.Wxb1 Mason,IJ - Gosman,T ws 2004) 18...exd5 19.exd5 Wc3? (19...Sxd5? 20.Gxh7+ Kh8 21.Gf5+/- ; 19...Wce8! 20.Sg5 h6 (20...Hxd5 21.Gxh7+ Kh8 22.Ge4 (22.Gd3 Gc5=/+ ) 22...Sxe4 23.Hxe4 Hxe4 24.Sxe4 Gc2 25.Sd6= ) 21.Sh7 (21.Gf5 Hxd5 22.Se6 Gc5 23.We5 Hc4 24.Gd3 Hc3 25.Wxc5 bxc5 26.Sxf8 Wd8-/+ ) 21...Sxh7 22.Gxh7+ Kh8 23.Ge4 f5! 24.Gf3 Gf6 25.Wc1 (25.Wxe8 Wxe8 26.Wa2 Gb3 27.Wd2 ) 25...Gxa1 26.Hxa1 Wc8 27.Gxh6 ) 20.Gf5! Hd8 21.Ge5 Wb3 (21...Wxf3 22.gxf3 Hxd5 23.Gb2 We8 24.Hd3+/= ; 21...Wc5 22.Hb4 Gd7 (22...Gb5 23.Wad1! Gd6 (23...Sxd5 24.Hb1 g6 (24...Gf6 25.Gxh7+ Kh8 26.Ge4+/- ) 25.Gd4+/- ) 24.Hh4+/= ) 23.d6 Gxf5 24.dxe7 Hxe7 25.Hf4 Hd7 26.Gd6 Sh5 27.Hd4+/- ) 22.Hc1 Sxd5 (22...Hxd5 23.Sd4+/- ) 23.Gc2! (23.Sd4 Wc3 24.Hb1 Gf6 25.Gxh7+ Kh8 26.Gf5= ) 23...Wxf3 24.gxf3 (24.Gxa4 Wf5 25.Gc2 Wg5= ) 24...Gxc2?! (24...Gg5! 25.Hb2 Gxc2 26.Hxc2 Gf4 27.Gxf4 ) 25.Hxc2 Gc5 26.Wad1 Hg5+ 27.Gg3 Krasenkow,M - Hracek,Z bdl2004/05 (27.Kh1 ) ;
  17...Sh5 18.Gd2 (18.Ge3 Ga4 19.Hb2 Wfd8 20.Wac1 Sf6 21.Gd2 Wxc1 22.Gxc1 Hb7 23.He2 b5 24.Gb2 Sd7 25.d5 exd5 26.exd5 Gf6 27.He4 Munoz Moreno,FJ - Santos Crespo,I ws 2005) 18...Ga4 19.Wa2 Wc7 20.d5 exd5 21.Se5 Hd8 22.exd5 Sf6 1/2-1/2 Szabo,Z - Nagy,S em 2003]

18.Gd2 [18.Gg3 Sh5 19.d5 exd5 20.exd5 Gxd5 21.Gxh7+ Kh8 22.Ge4= ;
  18.Se5 Ga4 19.Hb2 1/2-1/2 Cvitan,O - Tiviakov,S Plovdiv 2003 19...Wfd8= 20.Sf3 b5 21.Gd2 Hb6 22.Gb4 Gxb4 23.axb4 a5 24.Wac1 h6 25.h3 Sd7 26.Wb1 Wa8 27.Wec1 Wdc8 Babula,V - Wells,PK Zegrze k/Warszawy 2005]

18...h6 19.a4 ostatni ruch z książki 19...Ha8 białe mają aktywną pozycję [19...a6 20.Wa2 Wfd8 21.Wb2 Sd7 22.Hd1 Gf6 23.He2 Wa8 24.Wa2 Sf8 25.Gc3 Sg6 1/2-1/2 Markus,R - Palac,M Sibenik 2005; 19...a6 20.Wa2+/= ] 20.Se5+/= białe mają bardzo aktywną pozycję 20...Wfd8 21.Sxc6 Hxc6 22.Hb2 Sg4 [22...Hb7 23.a5+/= ] 23.e5 białe mają nowego piona odstałego: d4 23...Sxf2 poświęcają materiał [23...h5 24.h3 Sxf2 25.Ga6+/= ] 24.Ga6 białe grożą zdobyciem materiału: Ga6xc8 [gorsze niż 24.Kxf2 Wxd4 25.Hxd4 Gc5 26.Hxc5 Hxc5+ 27.Ge3 Hxe5= ]

24...Hc2 czarne grożą zdobyciem materiału: Hc2xb2 [24...Se4 25.Wac1 Hxa4 26.Wxc8 Wxc8 27.Gxc8+/= ] 25.Wa2 Hf5 26.Hb1 Hxb1 27.Wxb1 Se4 28.Gxc8 Sxd2 29.Wxd2 Wxc8 białe wygrywają wymianę 30.Kf1 Wc4  [30...Gg5 31.Wd3+/= ]31.a5+/- bxa5 32.Wb8+ Kh7 33.Wb7 białe grożą zdobyciem materiału: Wb7xe7 33...Gg5 czarne grożą zdobyciem materiału: Gg5xd2 34.Wf2 białe grożą zdobyciem materiału: Wf2xf7 34...Wc1+ 35.Ke2 Wc2+ 36.Kf3 Wc3+ 37.Kg4 Kg6 38.Wf3 h5+ 39.Kg3 h4+ 40.Kh3 Wxf3+ 41.gxf3 Ge3 czarne grożą zdobyciem materiału: Ge3xd4 42.Wd7 a4 43.Wxa7 Gxd4 44.Wxa4 Gxe5   1/2-1/2

Obserwatorzy

Wizyty

Flag Counter

Archiwum bloga