Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

środa, 6 października 2010

51 Mistrzostwa Polski

Plebańczyk,Bronisław (2358) - Baranowski,Tadeusz (2478)
LI MP(ws), 15.01.2008


D35: Gambit hetmański, odrzucony: wariant wymiany
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Gg5 Ge7 6.e3 0-0 7.Gd3 h6 8.Gh4 c5 9.dxc5

9...Sbd7 [9...Gxc5 10.Sf3 Sc6 11.0-0 Ge6 (11...Gg4 12.Ge2 Ge7 13.Gxf6 Gxf6 14.Sxd5 Gxb2 15.Wb1 Ga3 16.Wb3 Gd6 17.Wxb7 Sa5 18.Wb2 Wb8 19.Wd2 Scoones,D - Burke,P CAN 1984) 12.Wc1 Sb4 (12...Ge7 13.Gb1 Hd7 14.a3 Wfd8 15.Hd3 Wac8 16.Wfd1 g6 17.Ga2 Kg7 18.h3 Sa5 19.Se5 Waterschoot,T - Peto,P em 2002; 12...a6 13.Gb1 Ge7 14.a3 Gg4 15.Gxf6 Gxf6 16.Sxd5 Gxb2 17.Hc2 f5 18.Hxb2 Hxd5 19.Ga2 Deak,G - Durovka,S Bratislava 1996) 13.Gb1 Wc8 14.a3 Sc6 15.Gxf6 Hxf6 16.Sxd5 Gxd5 17.Hxd5 Ge7 18.b4 Wfd8 19.He4 Chasovnikova,E - Seckiner Antalya 2002;
  9...Sc6 10.Sge2 Gxc5 11.0-0 (11.Wc1 d4 12.exd4 Gxd4 13.0-0 Gg4 14.h3 Se5 15.Gh7+ Kxh7 16.Hxd4 Hxd4 17.Sxd4 Wfd8 18.Gxf6 gxf6 19.Sdb5 Karason,AO - Olafsson,D Akureyri 1987) 11...Gg4 (11...g5 12.Gg3 Gg4 13.Hb3 - 11 ... Gg4 12 Hb3 g5 13 Gg3; 11...Ge6 12.Wc1 Ge7 13.Gb1 Hb6 (13...Se4 14.Gxe7 Sxc3 15.Wxc3 Hxe7 16.Sf4 Hg5 17.Hd3 Wfd8 18.Hh7+ Kf8 19.Sxe6+ Gual Pascual,A - Guerrero Sanmarti,R San Feliu 2000) 14.Hc2 Sb4 15.Ha4 Wfd8 16.Sd4 Wac8 17.Wfd1 Wc4 18.Hb3 Sc6 19.Hxb6 Bistric,F - Illijin,N Abu Dhabi 2004) 12.h3 (12.Hb3 g5 13.Gg3 Gb6 (13...Hd7 14.Gb5 Gxe2 15.Sxe2 a6 16.Gxc6 bxc6 17.Wac1 Se4 18.Ha4 Wfc8 19.Wc2 Lazarev,EM - Usachyi,M Kiev 1963) 14.Sa4 Sa5 15.Hb4 Sc6 16.Hb5 We8 17.Sxb6 axb6 18.f3 Gd7 19.Gf2 Worek,J - Tsereteli,T Oropesa del Mar 1999) 12...Ge6 13.Sf4 g5 14.Sxe6 fxe6 15.Gg3 e5 16.Hb3 Wf7 17.Wad1 Kg7 18.Gb5 Sa5 19.Hc2 Zakharchenko,A - Lebed,P Kiev 2007]

10.Sge2 [10.Sf3 Sxc5 11.Ge2 (11.h3 g5 12.Gg3 Sfe4 13.Ge5 Gf5 14.Ge2 Sxc3 15.Gxc3 Se4 16.Gd4 Gb4+ 17.Kf1 Gc5 18.g4 Ge6 19.Gxc5 Sxc5 Wassin,S - Dada,A Moskva 1994; 11.Gc2 Sce4 12.Sxe4 dxe4 13.Hxd8 Wxd8 14.Sd4 g5 15.Gg3 Gb4+ 16.Kf1 Gc5 17.Sb3 Gf8 18.h4 Ge6 19.Ge5 Gg7 Monterde Monterde,R - Ruiz Mata,O Santa Coloma 1996) 11...Sce4 12.Hb3 Sxc3 13.bxc3 Se4 14.Gxe7 Hxe7 15.0-0 Ge6 16.c4 dxc4 17.Gxc4 Gxc4 18.Hxc4 Wac8 19.Ha4 b6 Igney,V - Santos,J Bad Wilbad 1997;
  10.Wc1 Sxc5 11.Gb1 Sce4 12.Sge2 Gf5 13.0-0 Wc8 14.Hd4 Sxc3 15.Wxc3 Gxb1 16.Wxb1 Ha5 17.a3 Hb5 18.Hd1 Wc4 19.Gxf6 Gxf6 Raupp,T - Webb,S corr 1999]

10...Sxc5 11.0-0 [11.Gc2 Ge6 (11...Sce4 12.0-0 Gf5 13.Sb5 g5 14.Gg3 Wc8 15.Sbd4 Gg6 16.f3 Sxg3 17.Sxg3 We8 18.Ga4 Wf8 19.Sgf5 Kh7 20.Kf2 Sd7 Lisko,F - Rybinsky,D Presov 2000) 12.0-0 - game]

11...Ge6 [11...Sxd3 12.Hxd3 Ge6 13.Wfd1?! (13.Sf4! ) 13...Hc7 (13...Ha5 14.Sd4+/= (14.Gxf6? Gxf6 15.Wd2 (15.Sxd5 Gxb2 16.Wab1 Hxa2 17.Se7+ (17.Wd2 Hxd5 ) 17...Kh8 18.Wd2 Ha3 ) 15...Wac8 16.Hb5 Hxb5 17.Sxb5 Wc5 18.Sed4 Wfc8 19.Sc3 a6 20.Wad1 b5 21.Sce2 Cramling,D - Webb,S SWEtt 2003) 14...Wfc8 15.Wac1 (15.Sxe6 fxe6 16.e4 dxe4 17.Sxe4 Sxe4 18.Gxe7 Hf5= ) 15...Wc4 16.b3 Wc5 /\ Wac8 (16...Wxc3? 17.Wxc3 Se4 18.b4+- ) 17.Sa4 Wxc1 18.Wxc1 Wc8 19.Wxc8+ Gxc8 20.Hc3 Hd8 (20...Hxc3 21.Sxc3 ) 21.f3 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1934; 13...Hb6 14.Hb5 (14.Wab1 Wfd8 15.Sd4 Gg4 16.f3 Gh5 17.Hb5 Hxb5 18.Sdxb5 g5 19.Gg3 g4 20.Kf2 a6 21.Sc7 Pedersen,B - Christensen,A Aarhus 1998; 14.Wd2 Wfd8 15.Wad1 Wac8 16.h3 g6 17.Sd4 Kg7 18.Gg3 Gd6 19.Gxd6 Wxd6 20.Sxe6+ fxe6 21.e4 Anelli,A - Araguas,C Villa Ballester 1996) 14...Hxb5 15.Sxb5 Wac8 16.Wac1 Wc4 17.Sbd4 Wfc8 18.b3 Wxc1 19.Wxc1 Wxc1+ 20.Sxc1 Kf8 21.f3 Matros,A - Webb,S SWEtt 2001) 14.Wac1 Ha5 15.Sd4 a6 16.Sb3 Hb4 17.Gxf6 Gxf6 18.Sxd5 Gxd5 19.Hxd5 Wfd8 20.Hf3 Wxd1+ 21.Wxd1 Eisenbuth,M - Girod,G Bad Woerischofen 2002]

12.Gc2 Wc8 ostatni ruch z książki [12...Sce4 13.Hd3 Wc8 14.Gxf6 Sxf6 15.Wfd1 Hb6 16.Gb3 Wfd8 17.Sf4 Gd6 18.Sfxd5 Sxd5 19.Sxd5 Gxd5 20.Gxd5 Hxb2 21.Wab1 Hc3 22.Hxc3 Gulko,BF - Lputian,SG Tashkent 1984;
  12...Hd7 13.Wc1 Wfd8 14.Gg3 Wac8 15.Ge5 Sfe4 16.a3 Gf6 17.Gxf6 Sxf6 18.Hd4 b6 19.Sg3 Sb7 20.Ga4 He7 21.Gb3 Sc5 22.Ga2 Kragelj,I - Petek,P SLO 1991;
  12...Sfe4 13.Gxe7 Hxe7 14.Sxd5 Gxd5 15.Hxd5 Wad8 16.Hh5 Hg5 17.Hxg5 Sxg5 18.Wfd1 g6 19.Sc3 Sh7 20.Sb5 a6 21.Sd4 Sf6 22.Wac1 Lisko,F - Wiesinger,L SVKtt 2003]

13.Sf4 presja na izolowanego piona rośnie [13.Hd4 Hb6 14.Wab1 Wfd8 15.Wfc1 Ha6 16.h3 b6 17.Hd1 Sce4 18.Gd3 Hb7 19.Sb5 Hd7 20.Sbd4 Wc5 21.f3 Sd6 22.Sf4 Gf5 Portisch,L - Pfleger,H Skopje 1972;
   13.f3 Hd7 14.Sd4 Se8 15.Gxe7 Hxe7 16.b4 Sd7 17.Hd3 Sef6 18.a3 Se5 19.Hd2 a6 20.Sa4 Sc4 21.He2 Gd7 22.Wfe1 Wfe8 Sorvari,J - Heimo,H Tampere 1992; 13.Hd4 Hb6+/= ]

13...g5 14.Sxe6 Sxe6 białe mają parę gońców15.Gg3 d4 16.exd4 Sxd4 17.We1 Gb4 z groźbą: Gb4xc3 [17...Gc5 18.h4 Sxc2 19.Hxc2 gxh4 20.Gxh4+/= ] 18.Ge5 Gxc3 19.bxc3 Sxc2 20.Hxc2 Wc6 [20...We8 21.Wad1 Hb6 22.Hd3+/= ] 21.Wad1 Hc8 22.Ha4 [22.Hc1 Hf5+/- ] 22...a6+/= 23.h4 [23.Hd4 Sg4+/= ] 23...Hf5= 24.hxg5 hxg5 25.Hb3 z groźbą: Hb3xb7 [25.Gd4 Sh5= ]

25...We8 z groźbą: We8xe5 [25...Se4 26.Gd4 Wd8 27.f3= ] 26.Gd4 [26.Hxb7?? zbicie tego piona sprawi, że białe będą miały nie lada kłopot 26...Wce6 27.f4 Sg4-+ ] 26...b5 27.a4 Wxe1+ 28.Wxe1 bxa4 29.Hxa4 białe mają wolnego piona : c3. czarne mają wolnego piona : a6. 29...We6 czarne grożą matem 30.Hd1 [30.Wa1 Sg4 31.Hc4 Kh7+/= ] 30...a5+/- 31.c4 [31.Wf1 Sd5 32.Hb1 Hxb1 33.Wxb1 Sf4+/= ] 31...Hg4+/= 32.Gb2  1/2-1/2

Wizyty

Obserwatorzy

Archiwum bloga