Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

poniedziałek, 24 maja 2010

53 Mistrzostwa Polski

Walczak,Piotr (2476) - Baranowski,Tadeusz (2491) [E04]
LIII MP, 31.01.2010


Piotr Walczak


1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Gg2 dxc4 5.Sf3 a6 6.0-0 Sc6 7.e3 Gd7 8.He2 b5 9.b39...cxb3 10.axb3 Gd6 [10...Ge7 11.Gb2 (11.Wd1!? 0-0 12.e4 (12.Gb2 - 11 Gb2 0-0 12 Wd1; 12.Sc3 Sd5 (12...b4 13.Se5 Sxe5 14.dxe5 Wa7 15.exf6 Gxf6 16.Hd3 Gxc3 17.Wa2 c5 18.Gc6 Hb6 19.Gxd7 Wd8 20.Gb2 Ginting,N - Korneev,O Jakarta 1997) 13.Gd2 Hb8 14.Wdc1 Hb6 15.Se1 Sdb4 16.Se4 Wa7 17.Sc5 Ge8 18.Sed3 Sxd3 19.Hxd3 a5 20.Hc2 Duliba,EP - Standke,W ws 2007) 12...Gc8 (12...a5 13.Sc3 a4 14.bxa4 b4 15.d5 exd5 16.Sxd5 Sxd5 17.exd5 Sa5 18.Sd4 We8 19.Gb2 Gd6 20.Hc2 Mantyla,R - Tavani,A lss 2007; 12...Sb4 13.Se5 (13.Sc3 Gc6 (13...c5 14.dxc5 Gxc5 15.Gg5 ) ) 13...Gc8 (13...c5!? 14.dxc5 Gxc5 15.Gg5 Wa7 16.Sc3 ) 14.Sc3 Gb7 15.Ga3 We8 (15...Sc6!? 16.Sxc6 Gxc6 17.d5 exd5 18.exd5 Gxa3 19.dxc6 Gd6 ) 16.Wac1 Hb8? (16...Sd3! 17.Sxd3 (17.Gxe7?? Sxc1-+ ; 17.Wxd3 Gxa3=/+ ) 17...Gxa3 18.Sc5 Gc6!?=/+ (18...Gxc1 19.Sxb7 Hc8 20.e5 ; 18...Gxc5 19.dxc5 He7 20.e5 ) ) 17.g4!-> Wd8 (17...Sd3!? ) 18.Hf3 h6 19.h4 c5!? (19...Gd6? 20.g5+- ) 20.g5 Ilincic,Z - Cvitan,O Neum 2004) 13.Sc3 Gb7 14.Gf4 (14.d5 exd5 15.e5 Gb4 16.Sa2 Se4 17.Sxb4 Sxb4 18.Gb2 c5 19.Sh4 Hb6 20.Gxe4 Polugaevsky,L - Panchenko,AN Sochi 1981) 14...Sb4 15.Wac1 (15.Se5 Sd7 16.Sxd7 Hxd7 17.Wac1 Gd6 18.Ge3 f5 19.f4 fxe4 20.Sxe4 Meijer,K - Gralke,W em 2003; 15.d5 exd5 16.e5 Se8 17.e6 f6 18.Sd4 f5 19.h4 c5 20.Sc2 Sutton,J - Oakes,RB em 2001) 15...Wc8 16.Gh3 He8 17.d5 exd5 18.Gxc8 Hxc8 19.Sxb5 axb5 20.Wxc7 Lebedev,S - Savchenko,B Saratov 2006; 11.Sc3 Sd5 12.Gd2 0-0 13.Wfc1 Sxc3 14.Gxc3 Wa7 15.Hb2 Sb4 16.Se5 Ge8 17.Gxb4 Gxb4 18.Gc6 Gd6 19.Gxe8 Hxe8 20.Sc6 Pauwels,Ch - Coleman,PL ws 2007) 11...0-0 12.Wc1 (12.Wd1 Sb4 (12...Sd5 13.e4 Sb6 14.Sa3 f6 15.Sc2 He8 16.d5 exd5 17.exd5 Sb4 18.Sxb4 Gxb4 19.Hc2 Gd6 20.Sd4 Blanco Gramajo,CA - Santana Penate,G ws 2007; 12...Ge8 13.Se5 Sd5 14.Sc3 Scb4 15.Sxd5 exd5 16.Ga3 a5 17.Wdc1 Gd6 18.Hd1 Wa6 19.Sd3 Sxd3 20.Hxd3 Gross,MC - Trembecki,L ws 2006; 12...Wb8 13.Wxa6 Sb4 14.Wa1 Gc6 15.Sc3 Sbd5 16.Hc2 Sxc3 17.Hxc3 Ge4 18.Se5 Gxg2 19.Kxg2 Hd5+ 20.Kg1 Moskalenko,V - Granados Gomez,M Barcelona 2004) 13.Se5 c6 (13...Wb8 14.Ga3 Wb6 15.Sd2 Sbd5 16.Gb2 c5 17.dxc5 Gxc5 18.Se4 Sxe4 19.Gxe4 Gd6 20.Gxh7+ Mihajlovic,V - Raetsky,A Obrenovac 2004) 14.Sc3 Hc7 15.Wac1 Wac8 16.e4 Wfd8 17.Sxd7 Sxd7 18.Gh3 Hb6 19.d5 Sc5 20.He3 Lund,E - Pedersen,DV Copenhagen 2005) 12...Sb4 13.Se5 Wc8 14.Gb7 Wb8 15.Gf3 Wc8 - 13 ... Wc8 16.Gb7 Wb8 17.Gg2 Wc8 18.Gb7 Wb8 1/2-1/2 Sasikiran,K - L'Ami,E Khanty Mansiysk 2009;
  10...Gb4 11.Gb2 (11.Se1 Wa7 12.Sd3 Gd6 13.Gd2 0-0 14.Wc1 He8 15.Sc5 Sd5 16.e4 Gxc5 17.Wxc5 Sb6 18.Ge3 f5 19.d5 exd5 20.exd5 Szczepanski,Z - Mraz,M ws 2008) 11...0-0 12.Wc1 Sd5 13.Sc3 Sa5 14.Hc2 Gc6 15.Se5 Gb7 16.Sd3 Gxc3 17.Gxc3 Sxc3 18.Gxb7 Sxb7 19.Hxc3 Hd5 20.Hxc7 Rutkowski,M - Gajewski,G Warszawa 2010]

11.Gb2 [11.e4 e5 12.Gb2 He7 13.Wc1 exd4 14.Sxd4 Sxd4 15.Gxd4 Ge5 16.Hb2 Sg4 17.f4 Gxd4+ 18.Hxd4 Hd6 19.Hxd6 cxd6 20.Gf3 0-0 Jaulneau,Ch - Learte Pastor,T ws 2008]

11...0-0 [11...He7 12.Wc1 0-0 13.Se5 Gxe5 14.Gxc6 Gd6 15.Gxa8 Wxa8 16.Sd2 e5 17.dxe5 Gxe5 18.Hf3 c6 19.Gxe5 Hxe5 20.Hf4 He6 21.b4 Evdokimov,AA - Shinkiewich,V Ufa 2004]

12.Se5 [12.Wc1 Sb4 (12...Sd5 13.Sbd2 a5 14.Se4 a4 15.bxa4 Sa5 16.Sfd2 bxa4 17.Sxd6 cxd6 18.Ga3 Gc6 19.Wab1 Hd7 20.e4 Se7 21.Sc4 Sxc4 Evdokimov,AA - Savchenko,B Samara 2004) 13.Se5 Wc8 14.Sd2 He7 15.Sd3 Wfd8 16.Se4 Sxe4 17.Gxe4 Ge8 18.Sxb4 Gxb4 19.Gc6 a5 20.Hxb5 Wb8 21.Ha4 Gxc6 Zilka,S - Navara,D CZEtt 2009]

12...Sd5 13.Wc1 Sxe5 14.dxe5 Ge7 [14...Gb4 15.Sd2 a5 (15...He7 16.Se4 Wfd8 17.Sf6+ gxf6 18.exf6 Hf8 19.Hh5 c5 20.Ge5 Gc6 21.e4 Kh8 22.exd5 Gxd5 23.Wd1 He8 24.Gc7 Pauwels,Ch- Burgarth,U ws 2008) 16.Se4 c6 17.Gd4 He7 18.Sf6+ Sxf6 19.exf6 gxf6 20.Gxc6 Gxc6 21.Wxc6 Wfc8 22.Hxb5 e5 23.Gb6 Hb7 24.Wac1 Boccia Mattia,M - Thielen,D ws 2009]

15.Sc3 c6 16.Sxd5 exd5 17.e4 d4 18.Gxd4 a5 19.Hc2 Hc7 20.f4 Wfc8 21.Gc5 Gxc5+ 22.Hxc5 Ha7 23.Gf3 Hxc5+ 24.Wxc5 Wd8 25.h4 Ge8 26.Kf2 Wd3 27.Gd1 Kf8 28.Gc2 Wd2+ 29.Ke3 Wg2 30.Kf3 Wh2 31.Ke3 Wd8 32.Wxa5 Wg2 33.Kf3 Wdd2 34.Gd3 Wg1 35.Gc2 Wh2 36.Wa8 propozycja remisu36...Wc1 37.Wa2 Wf1+ 38.Ke3 Wg1 39.Kf3 g6 40.f5 Wh3 41.Kf2 Wgxg3  1/2-1/2

Wizyty

Obserwatorzy

Archiwum bloga