Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

piątek, 28 maja 2010

II Drużynowy Puchar Słowiański

Baranowski,Tadeusz (2426) POL - Sivenkov,Oleg Vasilievich (2491) BLR [B19]
2SLAVCUP-board 2, 01.02.2005


1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Gf5 5.Sg3 Gg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sd7 8.h5 Gh7 9.Gd3 Gxd3 10.Hxd3 e6 11.Gf4 Ha5+ 12.Gd2 Hc7 13.0-0-0 Sgf6 14.Se4 0-0-0 15.g3 Sxe4 16.Hxe4 Gd6 17.c4 c5 18.d5 Sf6 19.Hc2 exd5 20.cxd5 Hd7  /\ Sd521.Gc3 Whe8 22.Gxf6 [22.Kb1 Kb8 23.Gxf6 gxf6 - 22 Gxf6 gxf6 23 Kb1 Kb8]

22...gxf6 23.Sh4 [23.Kb1 f5!? (23...Kb8! 24.Sh4 Hg4! - 23 ...Hg4 24 Sh4 Kb8; 23...We7 24.Sh4 Wde8 (24...We5? 25.f4+/- ) 25.Hf5 We2 26.f4+/= ; 23...Hg4!? 24.Sh4 (24.Sd4!+/= We5 25.Sb5 Kb8 26.f4 Wxh5 27.Whe1 (27.Sxd6 Wxh1 28.Wxh1 Wxd6 29.Hxc5 Hf5+ 30.Ka1 Hxd5 31.Hxd5 Wxd5 32.Kb1 h5 Khalifman,A - Johannessen,LE Drammen 2005) 27...Hf5 28.Hxf5 Wxf5 29.We8 Gc7 30.d6 Ga5 31.d7 1-0 Shaw,JK - Johannessen,LE BChFtt 2005) 24...Kb8! (24...Hxh5? 25.Sf5+/- ; 24...He2 25.Hxe2 Wxe2 26.f4+/= ; 24...We2 25.f3 Wxc2 26.fxg4 We2 27.Sf5+/= ) 25.Sf5 (25.Hf5 He2! (25...Hc4 26.Hd3 Hxd3+ 27.Wxd3 We2 28.f4+/= ) 26.Whe1? (26.f4 Hf2! 27.Hxf6 (27.Whg1 We2 28.Hxf6 Ge7 29.Hc3 Wxd5) 27...Hxg3 28.Whf1 (28.Hxh6? Gxf4-/+ ) 28...Ge7 29.He5+ Gd6 30.Hf6= ; 26.Hf3?! Hxf3 27.Sxf3 We2 28.Whf1 Ge5=/+ ; 26.Hc2?! Hxc2+ 27.Kxc2 We2+ 28.Wd2 Wxd2+ 29.Kxd2 Ge5 ) 26...Hxe1 27.Wxe1 Wxe1+ 28.Kc2 We2+ 29.Kd3 We5 30.Hxf6 Gc7! (30...Wxd5+ 31.Ke4 Wd4+ 32.Kf3 ) 31.Hxh6 (31.Kc4 We4+ (31...Wdxd5 32.Hxh6 (32.Hxf7 Wd4+ ) 32...Wd4+ - 31 Hxh6 Wdxd5 32 Kc4 Wd4+) 32.Kd3! (32.Kxc5 Gb6+-+ ) 32...We5 ) 31...Wdxd5+ 32.Kc2? (32.Kc4 Wd4+ (32...Wxh5 ) ) 32...We2+-+ Frolov,D - Volzhin,A Samara 2000) 25...We2 (25...Hf3 26.Sxd6 (26.Sxh6 Gf8 (26...We2! - 25 ..We2 26 Sxh6 Hf3) 27.Sxf7 Wd7 28.d6! We2 (28...Wxf7 29.Hg6 He4+ 30.Hxe4 Wxe4 31.d7+- ) 29.Whe1!+- ) 26...Wxd6 27.Hxc5 Wed8 28.Wc1! Hf5+ (28...a6! 29.Whd1 Hxh5= ) 29.Ka1 Wxd5 30.Hc7+ Ka8 31.Hxf7 W5d7 (31...Hxf2?? 32.Hxd5+- ) 32.Hg6 Hxf2 ) 26.Sxh6 Hf3 27.Hf5 (27.Hb3 He4+ 28.Hd3 (28.Ka1 Ge5 ) 28...He5 29.Hb5 (29.Hc3 He4+= ) 29...He4+ 30.Hd3= (30.Ka1 Ge5 ) ; 27.Hc3 He4+= ) 27...Wxb2+! 28.Kxb2 Ge5+ 29.Kc1 Ha3+ 30.Kd2 Wxd5+ 31.Ke2 Hxa2+ 32.Kf3 Hb3+ Coelho,LH - Molina,J Sao Jose de Rio Preto 2003) 24.Sh4 (24.Whe1 Kb8?! (24...f4 25.gxf4 (25.Wxe8 Wxe8 26.gxf4 Hg4! ) 25...Wxe1 26.Wxe1 -24 ...Wxe1 25 Wxe1 f4 26 gxf4; 24...Wxe1 25.Wxe1 f4 26.gxf4 Hg4! ) 25.Wxe8 (25.Sh4 Wxe1 26.Wxe1 We8 27.Wd1 - 25 Wxe8 Wxe8 26 Sh4) 25...Wxe8 26.Sh4 f4 27.Sf5 fxg3 28.fxg3+/= ) 24...f4 (24...We5 25.f4! We4 26.g4!? (26.Hc3 Wde8! <->e (26...We2?! 27.Hf6+/- ; 26...Ge7 27.Sf3+/= ) 27.Hf6 Ge7 28.Hxf5 Gxh4 29.Hxd7+ Kxd7 30.Wxh4 Kd6 31.Wg4 We1 32.Wxe1 Wxe1+ ) 26...Wxf4 27.Sxf5! (27.gxf5 We8-/+ ) 27...Wxg4 28.Whf1 (28.Sxh6 Wg5 (28...Wf4! 29.Whf1 Wxf1 30.Wxf1 Wh8 31.Wxf7 (31.Sxf7 Wxh5= ) 31...He8 32.Sf5 He1+ ) 29.Wdf1! Wxd5 (29...f6!? 30.Sf5 Ge5! 31.Hxc5+ (31.h6 Kb8 32.d6 b6 ) 31...Kb8 32.Se3 (32.Hc2 Hxd5 /\ Wg2) 32...Wc8<=> /\Hh7) 30.Sxf7 Wf8 (30...We8?! 31.h6+/- ) 31.Hg2?! (31.Sxd6+! Hxd6 32.Wxf8+ Hxf8 ) 31...Gf4! 32.h6 Wd2 Milos,G - Izeta Txaberri,F Santos 2001) 28...Wg5 29.Sxh6 Wxh5 30.Sxf7 Wg8 31.Hc3 Wh2 32.Sxd6+ Hxd6 Kritz,L - Khenkin,I Altenkirchen 2005; 24...We4 25.f3 We5 26.f4 - 24 ..We5 25 f4) 25.Sf5 (25.gxf4 Hg4 26.Sf5 Hxf4 27.Wh4+/- ) 25...fxg3 26.fxg3 Kb8 (26...Gf8 27.g4 1/2-1/2 Novikovas,A - Stakevicius,L em 2000) 27.g4 Gf8 28.Hc4 We5 29.Hf4 Hc7 30.Sxh6 Gxh6 31.Hxh6 Wexd5 32.Wxd5 Wxd5 Andersen,AR - Hole,O Oslo 2005]

23...Hb5!? [23...We5 - B19]

24.a4 [24.Whe1? Wxe1 25.Wxe1 Ha5 26.We3 Hxa2-/+ 27.Hf5+ Kc7 28.f4 Ha1+ 29.Kc2 Ha4+ 30.Kc1 Hd4 31.Hd3 Hxd3 32.Wxd3 c4 33.Wd1 We8 Cortes Moyano,J - Valerga,D Santiago de Chile 1995; 24.Wd2+/= ]

24...Hb4 [24...He2 25.Sf5 Gf8 26.f4 Hxc2+ 27.Kxc2 We4 28.b3 Wde8 29.Kc3 Kd7 30.Whf1 We2 31.Wd2 We1 32.Wdf2 Wxf1 33.Wxf1 We2 34.Wh1 COMP - Valerga,D Vicente Lopez 2003]

25.Sf5 We4 26.Wh4 Wxh4 27.Sxh4 b6 28.Kb1 Kc7 29.f4 We8 30.Sf5 We1 31.Wxe1 Hxe1+ 32.Ka2 Gf8 33.Hd3 Hh1 34.a5 bxa5 35.d6+ Kd8 36.g4 He1 37.Se3 Hb4 38.Hd5 a4 39.Sc4 a6 40.g5 hxg5 41.fxg5 fxg5 42.h6 Hb3+ 43.Kb1 Gxh6 44.Ha8+  1-0

Wizyty

Obserwatorzy

Archiwum bloga