Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

środa, 11 sierpnia 2010

Memoriał Bogdana Śliwy

Pierzak,Rafael (2474) POL - Baranowski,Tadeusz (2429) POL [E32]
Memorial GM Bogdana Sliwy, 15.06.2004


Rafael Pierzak


1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 0-0 5.a3 Gxc3+ 6.Hxc3 b6 7.Gg5 Gb7 8.f3 h6 9.Gh4 d5 10.e3 Sbd7 11.cxd5 Sxd5 12.Gxd8 Sxc3 13.Gh4 Sd5 14.Gf2 c5 15.e4 Se7!? ‹16.Se216...Wfd8 [16...Wac8 17.Sc3 cxd4 (17...a6 18.0-0-0 cxd4 19.Gxd4 Wfd8 20.Ge2 Kf8 21.Kb1 e5 22.Gf2 b5 23.Wd6 Sb8 24.Whd1 Ke8 25.a4 Wxd6 26.Wxd6 Maiorov,N - Golovchenko,G St.Petersburg 2003) 18.Gxd4 Sc5 (18...Wfd8 19.Ge2 Sg6 20.Kf2 Sf4 21.Wac1 Sc5 22.Gxc5 Wxc5 23.Wcd1= Wxd1 24.Wxd1 Sxe2 25.Kxe2 Wc7 26.Wd8+ Dive,RJ - Xu Jun Istanbul 2000; 18...Sc6 19.Gf2 Sce5 20.0-0-0 Sc5 21.Kb1 Wfd8 22.Ge2 Gc6 23.Wd4 Sb3 24.Wxd8+ Wxd8 25.Wd1 Wxd1+ 26.Gxd1 Turov,M - Galyas,M Budapest 2003) 19.Wd1 Sb3 (19...Sc6 20.Ge3 Wfd8 21.Wxd8+ Wxd8 22.Gxc5 bxc5 23.Sa4 Sd4 24.Kf2 Sb3 25.Gc4 Sa5 26.Ge2 Vakhidov,T - Jenni,F Bled 2002; 19...Wfd8 20.Ge3 (20.Gxc5 Wxd1+ 21.Kxd1 - 16 ... Wfd8 17 0-0-0 Wac8 18 Sc3 cxd4 19 Gxd4 Sc5 20 Gxc5 Wxd1+ 21 Kxd1) 20...Wxd1+ 21.Kxd1 e5 22.Kc2 Sa4 23.Gd2 f5 24.exf5 e4 25.fxe4 Gxe4+ 26.Kb3 Bareev,E - Almasi,Z Monte Carlo 2003) 20.Ge3 (20.Gxg7?? Kxg7 21.Wd7 Sc6 22.Wxb7 Sc5-+ ) 20...Wfd8= 21.Wxd8+ (21.Ge2 Wxd1+ 22.Kxd1!? (22.Gxd1 Sa5 /\ Sc4-a3) 22...Sc6! (22...f5 23.Kc2 Sa5 24.exf5 Sxf5 25.Gf2 Sc4 26.Gxc4 ) ) 21...Wxd8 22.Sb5 (22.Gc4 Sd4 23.Kf2 Sc2 24.Gc1 Wc8 25.b3 (25.Gb3!? Sxa3 26.Wd1 ) 25...Sc6<=> /\ Sa5; 22.Kf2 Sd4 23.Sb5 Sc2 24.Sxa7 Sxe3 25.Kxe3 Wd1 ) 22...Sc6 23.Gc4 Sa1! 24.Kf2 Sc2 25.Wc1 (25.Gc1!? a6 26.Sc3 ) 25...Sxe3 26.Kxe3 Ruzele,D - Onischuk,A Lubniewice 1994;
  16...Ga6 17.0-0-0 (17.dxc5 Sxc5 18.Gxc5 bxc5 19.0-0-0 Sc6 20.Wd6 Wfc8 21.Sc3 Gxf1 22.Wxf1 Wab8 23.Wf2 Se5 24.Wc2 c4 25.Kb1 Wb3 26.Ka2 Pedersen,NV - Gerzhoy,L Budapest 2002) 17...Sc6 18.dxc5 Sxc5 19.Sc3 Gxf1 20.Whxf1 Wfd8 21.Kc2 Kf8 22.b4 Sb7 23.Sb5 Ke7 24.Kb3 Wxd1 25.Wxd1 Wd8 26.Wxd8 Gurevich,M - Vanderstricht,G Metz 2002;
  16...Wfc8 17.Sc3 cxd4 18.Gxd4 Sc6 19.Gf2 Sce5 20.0-0-0 Sc5 21.Gg3 Sg6 22.Kb1 a5 23.Gb5 Gc6 24.Wd6 Se7 25.Whd1 Gxb5 26.Sxb5 Timoscenko,G - Farago,I Seefeld 2003]

17.0-0-0 [17.Sc3 cxd4 18.Gxd4 Sc6 19.Ge3 1/2-1/2 Pataki,G - Joo,G Szombathely 2003 19...Sde5 20.Wd1 Sa5 21.Ge2 Sec4 22.Gc1 Wdc8 23.Sb5 Gc6 24.Gxc4 Sxc4 25.Sd4 Gd7 26.b3 Sa5 Harikrishna,P - Ivanchuk,V Tripoli 2004]

17...Ga6 [17...Wac8 18.Sc3 cxd4 19.Gxd4 Sc5 20.Gxc5 Wxd1+ 21.Kxd1 Wxc5 22.Kd2 Sc8 (22...Wc8 23.Gd3 Sc6 24.Ke3 Kf8 25.h4 Se5 26.Ge2 Sc4+ 27.Gxc4 Lazarev,V - Arlandi,E Geneva 2001) 23.b4 Wc7 24.Gd3 Kf8 25.Sb5 Wd7 26.Wc1 e5 27.a4 Bareev,E - Grischuk,A Sochi 2004;
  17...Sc6 18.dxc5 Sxc5 19.Gxc5 Wxd1+ 20.Kxd1 bxc5 21.Sc3 Sd4 22.Gc4 Gc6 23.Kc1 Kf8 24.We1 Ke7 25.We3 Wb8 26.Sb1 Gb5 27.Sd2 Bareev,E - Onischuk,A Moskva 2002]

18.Sc3 Gxf1 19.Whxf1 cxd4 20.Wxd4 Sc6 21.Wd6 Sde5 22.Wfd1 Wxd6 23.Wxd6 g5 24.b3 Kf8 25.Wd2 Ke7 26.Sb5 Wc8 27.Kb2 f6 28.Sd4 Sxd4 29.Gxd4 Wd8 30.Kc1 Wc8+  1/2-1/2

Wizyty

Obserwatorzy

Archiwum bloga